Referat
Bornholms Ældreråd
24-10-2017 kl. 12:00
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Ældrerådet og stedfortrædere
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Gensidig orientering
  åbent 6 Eventuelt
  åbent 7 Næste møde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

1

 

 

Konstituerende møde den 24. oktober 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ældrerådet og stedfortrædere

27.69.40A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

2

 

 

Indstilling og beslutning

Ældste medlem indstiller

·         at orienteringen om de valgte medlemmer og stedfortrædere tages til efterretning

 

Konstituerende møde den 24. oktober 2017.

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ved valget den 3. oktober 2017 skulle vælges 11 medlemmer til Ældrerådet og 11 stedfortrædere.

 

Følgende blev valgt som medlemmer af Ældrerådet:

 

Navn:                                                                                                                                                                                                                                                         Antal stemmer:

1. Erik A. Larsen                                                                                                                 774

2. Verner Landin                                                                                                               678

3. Georg Torben Julin                                                                                                     648

4. Svend Aage Kristoffersen                                                                                        646

5. Kirsten Mortensen                                                                                                     614

6. Anita Diana Mortensen                                                                                             462

7. Jan Harvest                                                                                                                    460

8. Anders Knudsen                                                                                                          359

9. Jens Oskar Pedersen                                                                                                 356

10. Else-Marie Andersen                                                                                               327

11. Grethe Kofoed Viborg                                                                                            321

 

Følgende blev stedfortrædere:

 

Navn:                                                                                                                                                                                                                                                         Antal stemmer:

1. Dorit Dahl                                                                                                                        281

2. Lisbeth Riemann                                                                                                          201

3. Niels Kristian Hansen                                                                                                 185

4. Rita Margaret Nielsen                                                                                                185

5. Vibeke Møller Jernsen                                                                                              169

6. Jørn Leif Rasmussen                                                                                                   167

7. Andreas N. Ø. Walgreen                                                                                           114

8. Lasse Steen Jepsen                                                                                                    87

9. Maia Westh                                                                                                                   74

10. Leif Anton Christensen                                                                                           59

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

27.69.40A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

3

 

Indstilling og beslutning

Ældste medlem indstiller,

·         at der vælges en formand

 

Konstituerende møde den 24. oktober 2017:

Valgt blev Erik A. Larsen

Sagsfremstilling

I henhold til Ældrerådets vedtægt vælges på første møde en formand

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

27.69.40A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

4

 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         at der vælges en næstformand

 

 

Konstituerende møde den 24. oktober 2017:

Valgt blev Kirsten Mortensen

Sagsfremstilling

I henhold til ældrerådets vedtægt vælges på første møde en næstformand.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

5

 

 

Konstituerende møde den 24. oktober 2017:

Formanden orienterede kort om ældrerådets arbejde
Årsberetningen fra 2017 udsendes til det nye ældreråd, når den er færdiggjort
Der orienteres om gruppernes arbejde på første møde i januar 2018.
Jens Oskar Pedersen orienterer om at han på mødet i januar 2018 ønsker optaget punkt om vedtægtsændring gældende en 2 årig konstitueringsperiode.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

6

 

 

Konstituerende møde den 24. oktober 2017:

Georg Julin spurgte til de sonderinger der har været omkring konstitueringen, og specielt hvorfor han ikke havde fået svar på en henvendelse, der blev på konstituerende møde ikke givet svar.
Der ønskes på første møde i januar 2017 givet en redegørelse for muligheden for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med ældrerådsmøderne.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Næste møde

27.69.40A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

7

 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         at der besluttes dato for første møde i 2018

 

Konstituerende møde den 24. oktober 2017:

16. januar 2017, kl. 9,30