Referat
Bornholms Ældreråd
12-12-2017 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 Ældrerådets Årsberetning - 2017
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Eventuelt
  åbent 10 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

1

 

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

2

 

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:

Sidste møde d. 14.12.2017
Der er lagt referat af møde med Rønne Havn d. 17. november 2017 vedhæftet som bilag
Der er lagt referat af møde i BOFAS Brugerråd d. 23. november 2017 vedhæftet som bilag
Der har været møde i TV 2´s repræsentantskab d. 29. november 2017, referat endnu ikke modtaget

Bilag til Bornholms Ældreråd 12. december 2017

1.
Referat af møde med Rønne Havn den 17. november 2017 (DOC)

2.
Referat af møde den 23. november 2017 i Bofas Brugerråd (PDF)

3.
Referat af møde den 14. december 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

3

 

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:

Møde d. 11.12.2017, referat vedhæftet
Orientering fra byggemøde d. 11.12.2017, nye køkkener, dette var det sidste møde i byggeudvalget.
Orientering om studietur til 3 plejecentre på Sjælland, 1 medlem af ældrerådet deltog i turen.

Bilag til Bornholms Ældreråd 12. december 2017

1.
Referat af møde d. 11. december 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

4

 

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:

Gruppen orienterede

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

5

 

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:

Intet møde

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

6

 

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:

Forretningsudvalgsmøde torsdag d. 7. december 2017, endnu ikke planlagt møderække for det nye forretningsudvalg.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ældrerådets Årsberetning - 2017

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

8

 

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         at udkast til årsrapport 2017 drøftes

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Udkastet blev drøftet og tages op til godkendelse på Ældrerådets møde den 12. december 2017.

 

Formanden indstiller,

·         at årsrapport 2017 godkendes

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:
Godkendt, sendes til Danske ældreråd, sendes til nuværende kb. og kommende kb., sendes til ældresagen, faglige seniorer, til det nye ældreråd, handicaprådet og lægges på brk. hjemmeside.

 

 

Sagsfremstilling

Udkast til Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2017 drøftes på mødet den 20. november 2017 og lægges til godkendelse på mødet den 12. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. november 2017

1.
Årsberetning 2017 - Udkast (DOCX)

Bilag til Bornholms Ældreråd 12. december 2017

2.
Årsberetning 2017 - Endelig (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

8

 

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:

Afgående medlemmer fra nuværende ældreråd der vil overtage Pc skal henvende sig til IT inden 15. december 2017.
Hvervene for ældrerådet blev gennemgået.
Medlemmerne orienterede hinanden om diverse.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

9

 

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

12-12-2017

10

 

 

Bornholms Ældreråd den 12. december 2017:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen