Referat
Bornholms Ældreråd
16-01-2018 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Udpegning af medlemmer til Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Udpegning af medlemmer til diverse fora
  åbent 6 Mødeplan
  åbent 7 Medlemsforslag om ændring af konstitueringsperioden
  åbent 8 Ny taxi lov pr. 1. januar 2018
  åbent 9 Status vedr. borgerambassadørens arbejde
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Eventuelt
  åbent 12 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Else-Marie Andersen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under pkt. 5 udpegning af medlemmer til diverse fora skal der også udpeges til Rønne Svømmehal, repræsentantskabet

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At der udpeges 5 medlemmer til følgegruppen for Teknik og kultur

·         At gruppen konstituerer sig med en formand

 

Bornholms Ældreråd, den 16. januar 2018:

Udpeget blev Verner Landin, Jens Oskar Pedersen, Svend Aage Kristoffersen, Jan Harvest og Else - Marie Andersen.
Gruppen konstituerede sig med Verner Landin som formand.

Sagsfremstilling

Der nedsættes en følgegruppe for Teknik og kultur.

Besættes jf. vedtægt for Bornholms Ældreråd § 6, af 5 medlemmer.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

1.
Vedtægt for Bornholms Ældreråd (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

3

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At der udpeges 4 medlemmer til følgegruppen for Social- og Sundhed

·         At gruppen konstituerer sig med en formand

 

Bornholms Regionskommune, den 16. januar 2018:

Udpeget blev Anita Diana Mortensen, Grethe Kofoed Viborg, Anders Knudsen og Kirsten Mortensen.
Gruppen konstituerede sig med Anita Diana Mortensen som formand.

Sagsfremstilling

Der nedsættes en følgegruppe for Social- og sundhed.

Besættes jf. vedtægt for Bornholms Ældreråd § 6, af 4 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

1.
Vedtægt for Bornholms Ældreråd (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udpegning af medlemmer til Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

4

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At Den koordinerende gruppe konstituerer sig, jf. valg af formand for følgegruppen for Teknik og Kultur og formand for følgegruppen for Social og Sundhed

 

Bornholms Ældreråd den 16. januar 2018:

Gruppen konstituerede sig med formand Erik A. Larsen, næstformand Kirsten Mortensen, formand for Teknik, Kultur m.m Verner Landin og formanden for Social og Sundhedsgruppen Anita Diana Mortensen

Sagsfremstilling

Der nedsættes en koordinerende gruppe (økonomi og budget)

Besættes jf. vedtægt for Bornholms Ældreråd § 6, af formand og næstformand og de to formænd for de øvrige følgegrupper.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

1.
Vedtægt for Bornholms Ældreråd (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udpegning af medlemmer til diverse fora

27.15.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

5

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At der udpeges medlemmer til de listede fora

 

Bornholms Ældreråd, den 16. januar 2018:

·         Udpeget blev:
- BAT´s brugerråd: Svend Aage Kristoffersen
- BOFA´s brugerråd: Verner Landin
- Bornholms Energi- og forsynings brugerråd: Jan Harvest
- De VIKas kostråd: Anita Diana Mortensen, Grethe Kofoed Viborg og Anders Knudsen
- Plejeboligbyggerier, følgegruppe, der er et ønske om 2 medlemmer,  Anders Knudsen og 1 

   medlem fra Social og Sundhedsgruppen
- Politiets Lokalråd: Jan Harvest - MidtBornholm,  Anita Diana Mortensen - NordBornholm, Erik A.

   Larsen -  Rønne, og Jens Oscar Pedersen - SydBornholm
- Samarbejdsmøder med Beboer- og familieråd: Anita Diana Mortensen, Gethe Kofoed Viborg,

  Anders Knudsen, og Kirsten Mortensen

Trafikkontaktrådet: Svend Aage Christoffersen, stedfortræder Jens Oskar Pedersen
TV 2Bornholmsrepræsentantskab:Else-Marie Andersen, stedfortræder Grethe Kofoed Viborg
Følgegruppe for den rehabiliterende organisation: Anita Diana Mortensen

Følgegruppe vedr. museumsbyggeri i Rø: Kirsten Mortensen
Rønne Svømmehal, repræsentantskabet: Grethe Kofoed Viborg

 
 

Sagsfremstilling

·        BAT’s brugerråd

·        BOFA’s brugerråd

·        Bornholms Energi- og forsynings brugerråd

·        De ViKas kostråd (normalt Social- og sundhedsgruppen)

·        Plejeboligbyggerier, følgegruppe

·        Politiets Lokalråd (1 repræsentant fra hvert af de fire distrikter)

·        Samarbejdsmøder med Beboer- og Familieråd (normalt Social og sundhedsgruppen)

·        Trafikkontaktrådet

·        TV2 Bornholms repræsentantskab

·        Følgegruppe for den rehabiliterende organisation

·        Følgegruppe vedr. museumsbyggeriet i Rø.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Mødeplan

27.15.00P35-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Bornholms Ældreråd skal godkende mødeplanen for 2018

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Mødeplanen til godkendelse

 

Bornholms Ældreråd, den 16. januar 2018:
Godkendt

Sagsfremstilling

16. januar 2018, Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne

13. februar 2018, Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne

13. marts 2018, Mødelokale B, Ullasvej 23, 3700 Rønne

24. april 2018, Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne

22. maj 2018, Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne

19. juni 2018, Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne

14. august 2018, Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne

18. september 2018, Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne

30. oktober 2018, Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne

20. november 2018, Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne

11. december 2018, Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

1.
Forretningsorden for Bornholms ældreråd (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Medlemsforslag om ændring af konstitueringsperioden

27.69.40A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

7

 

Hvem beslutter

Borholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Medlem af Bornholms Ældreråd Jens Oskar Pedersen indstiller,

·         At Bornholms Ældreråd forelægger kommunalbestyrelsen ønske om ændring af vedtægten, således at Bornholms Ældreråd konstituerer sig med formand og næstformand for 2-årige perioder i den 4-årige valgperiode

 

Bornholms Ældreråd, den 16. januar 2018:

Drøftet, medlemsforslaget frafaldes i nuværende form, der vil være mulighed for  at om konstituere de 2 grupper i perioden.

Sagsfremstilling

Medlem af Bornholms Ældreråd Jens Oskar Pedersen ønskede på konstituerende møde den 24. oktober 2017, at der på januar 2018 mødet blev optaget punkt om ændring af vedtægt vedrørende konstitueringsperioden.

Medlemmet foreslår At Bornholms Ældreråd forelægger kommunalbestyrelse ønske om ændring af vedtægten, således at Bornholms Ældreråd konstituerer sig med formand og næstformand for en 2-årige perioder i den 4-årige valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

1.
Vedtægt for Bornholms Ældreråd (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ny taxilov pr. 1. januar 2018

22.11.00G01-0094

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Den nye taxilov skal 3. behandles den 30. november 2017 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Herefter er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der udsteder tilladelser til taxikørsel samt førekort. Kommunalbestyrelsens kompetence til at beslutte, hvor mange taxier der skal betjene kommunens borger fjernes.

I forbindelse med lovens ikrafttræden er det muligt med et halvt års varsel at overdrage kommunens administrative tilsynsforpligtelse, herunder muligheden for at fastsætte maksimaltakster for taxikørsel, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at orienteringen tages til efterretning

b)    at kommunen beholder den administrative tilsynsforpligtelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2017:

a) Orienteringen taget til efterretning
b) Godkendt at kommunen beholder den administrative tilsynsforpligtigelse og det anbefales at udvalget hvor sagen fremtidigt kommer til at høre under sætter kontakten med taxahvervet på rulledagsorden.

Sagsfremstilling

Den nye taxilov skal 3. behandles den 30. november og forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Herefter er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der udsteder tilladelser til taxikørsel samt førekort. Kommunens kompetence til at beslutte, hvor mange taxier der skal betjene borgerne fjernes. I en overgangsperiode på 3 år udbydes kun en begrænset antal bevillinger på landsplan og de nuværende tilladelser kører uændret.

 

Hovedpunkter i den nye lov er:

 

-      De nuværende fire typer tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) erstattes af én tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, en såkaldt universaltilladelse.

-      Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.

-      De nu gældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.

-      Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.

-      Kapitalkravet for universaltilladelse til den første bil er 40.000 kr. og herefter 20.000 kr. for hver yderligere bil.

-      De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring, som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.

-      Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, hvor kommunerne betaler et beløb for, at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.

-      Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.

-      Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter.

-      Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel, og taxichauffører skal have et særligt førerkort

-      Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen indføres over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skrev i foråret til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen på baggrund af den politiske aftale om en ny taxilov. Udvalget skrev bl.a.:

Bornholms Regionskommune deler bekymringen fra Landdistrikternes Fællesråd, der frygter, at der er elementer, der vil gøre, at taxidækningen i yderområderne vil få det rigtig svært, og at taxaer vil forsvinde fra landområderne for kun at køre i centrum af de større byer, hvor pengene er lettere at tjene end ude på landet.

Bornholms Regionskommune er dermed bekymret for, at den nye taxilov vil gå ud over de borgere i landdistrikterne der ikke er mobile, herunder særligt de ældre.

Som det fremgår ovenfor er der desværre ikke i selve lovteksten ændret på det, der var udgangspunktet i aftalen, nemlig at det er en økonomisk byrde for den enkelte kommune, at indgå aftale med taxiselskaberne om betaling for betjening af yderområder. Herefter er muligheden at forhandle kompensation i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og KL.

 

Aftalen mellem Dantaxi Bornholm og Bornholms Regionskommune

Formand for Dantaxi Bornholms bestillingskontor, Benny Jensen, oplyser at der i december afholdes et orienteringsmøde i Dansk Taxiråd, hvor konsekvenserne af loven skal drøftes.

Dantaxi Bornholm forventer som udgangspunkt ikke, at taxibetjeningen på Bornholm ændrer sig på baggrund af den nye lov. Afsættet er fortsat, at Bornholms Regionskommune har godkendt højere starttakst mod at der sker taxidækning på hele øen. Vognmændene som er tilsluttet bestillingskontoret betaler til en pulje, som kompenserer for de ture ud på øen, som ellers ikke er økonomisk attraktive at køre. Dantaxi yder pt. også tilskud til denne pulje, idet der er flere ture end forventet, som udløser tilskud fra puljen.

Benny Jensen foreslår at der aftales et møde ultimo januar 2018, hvor der forventes at ligge svar på nogle af de uafklarede spørgsmål i forbindelse med lovens ikrafttrædelse.

Mulighed for at overdrage tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ved brev af den 14. november 2017 orienteret kommunerne om at kommunerne kan vælge at overdrage tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med som udgangspunkt et halvt års varsel.

I forbindelse med overdragelse af tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fastsættelse af maksimaltaksterne for taxikørsel i kommunen samtidig overgå til styrelsen. Varsel om overdragelse af tilsynsforpligtelsen kan gives fra den nye taxilovs ikrafttræden. Forpligtelsen kan således tidligst overdrages fra den 1. juli 2018.

Administrationen anbefaler på baggrund af den nuværende aftale med Dantaxi Bornholm og de tilknyttede vognmænd, at kommunen beholder den administrative tilsynsforpligtelse for derigennem at beholde muligheden for eventuelt at kunne hæve maksimaltaksterne, som en del af en aftalebaseret løsning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for kommunen på kort sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering på mødet i Bornholms Ældreråd den 16. januar 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 16. januar 2018:
Orienteringen taget til efterretning.
Ældrerådet er bekymret for den nye taxalov for borgerne i landdistrikterne der ikke er mobile. ældrerådet tilslutter sig at kommunen beholder den kommunale tilsynsforpligtelse.

 

 

1.
Brev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 14. nov. 2017 (PDF)
2.
Notat om overflytning af adm. fra kommuner til TBST 14. nov. 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Status vedr. borgerambassadørens arbejde

27.00.00G01-1621

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget             

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde d. 8. maj 2017, at udvalget ønskede en status for borgerambassadørens arbejde på mødet i november 2017. Borgerambassadøren deltager i mødet, og giver en status på arbejdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at den givne status tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2017:

Taget til efterretning, og fremsendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Social- og Sundhedsudvalget udtrykker stor tilfredshed med borgerambassadørens funktion.

Sagsfremstilling

Borgerambassadørstillingen blev etableret 1. marts 2017 for midler fra puljen til en mere værdig ældrepleje. Borgerambassadøren åbnede for borgerhenvendelser 1. maj 2017, og formålet med stillingen er at yde ældre borgere hjælp og vejledning om ældre- og sundhedsområdet, men også sikre, at området ”lærer” af henvendelserne fra borgerne og deres pårørende.

 

Der har i perioden 1. maj – 11. oktober være i alt 87 henvendelser til borgerambassadøren. Heraf kom 47 % direkte fra borgere, og 36 % fra pårørende. Resten kommer fra politikere og andre samarbejdsparter.

 

Henvendelserne drejer sig fortrinsvis om generelle vejledninger og ”vejvisning”, idet 59 % af henvendelserne var på disse områder. 29 % drejer sig om hjemmeplejen, 9 % vedr. myndighed, 2 % vedr. sundhed og 1 % vedr. plejecentre.

 

Af øvrige aktiviteter for borgerambassadøren kan nævntes, at borgerambassadøren ser på ældre- og sundhedsområdets pjecer og hjemmeside med et borgerperspektiv, drager læring ud af henvendelserne, og drøfter evt. ændringer i arbejdsgange o.a. med de områder, hvor der evt. har været udfordringer. Borgerambassadøren deltager også i oplysende aktiviteter ud af huset.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering på mødet i Bornholms Ældreråd den 16. januar 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 16. januar 2018:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 16. januar 2018:

Ældrerådet orienterede hinanden


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 16. januar 2018:

Intet


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-01-2018

12

 

 

Bornholms Ældreråd den 16. januar 2018:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen