Referat
Bornholms Ældreråd
20-08-2019 kl. 10:01
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-08-2019

1

 

 

Fraværende

Anders Knudsen meldt afbud

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-08-2019

2

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. august 2019:

Intet


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt