Referat
Bornholms Ældreråd
09-10-2019 kl. 09:29
Gæstekantinen, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anmodning om udtræden af Bornholms Ældreråd
  åbent 3 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Anders Knudsen og Anita Mortensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anmodning om udtræden af Bornholms Ældreråd

27.69.40A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter.

Resumé

Ældrerådsmedlem Anders Knudsen anmoder om at udtræde af Bornholms Ældreråd.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At Anders Knudsens anmodning imødekommes

b)    At Lisbeth Riemann 1. stedfortræder indtræder i Bornholms Ældreråd

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

a) Godkendt
b) Godkendt

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesvedtægten for Bornholms ældreråd § 5, ” Stedfortrædere indtræder kun i Bornholms Ældreråd, hvis et medlem varigt udtræder”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

Intet