Referat
Kunst- og Kulturhistorisk Råd
03-02-2020 kl. 09:00
Aabyvej 4, Nyker, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Godkendelse af tillægsbevilling til formidlingskurser
  åbent 3 Bevillingsoversigt for 2019 og 2020
  åbent 4 Ansøgning om støtte til kunstudstilling på Christiansø
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til transport af keramiske værkerr
  åbent 6 Ansøgning om tilskud til Kunsthåndværk fra Bornholm
  åbent 7 Ansøgning om tilskud til formidling af kunstudstillinger
  åbent 8 Ansøgning om støtte til udgivelse af jubilæumskatalog
  åbent 9 Ansøgning om tilskud til European Glass Context 2020
  åbent 10 Ansøgning om støtte til Bornholms Kunstrunde 2020
  åbent 11 Ansøgning om tilskud til Censurerede Forårsudstilling 2020
  åbent 12 Ansøgning om støtte til portræt af Emil Westman Hertz
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Eventuelt
  åbent 15 Næste møde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

20.00.00G00-0037

Fraværende

Maria Kærgaard Fromseier og Trine Saabye

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om tillægsbevilling til formidlingskurser

20.00.00Ø40-0433

Sagsfremstilling

I februar 2019 bevilgede Kunst- og Kulturhistorisk Råd et tilskud på 17.000 kr. til formidlingskurser i 2019 for netværket af formidlere på Bornholm.

Sekretariatet for Kunst- og Kulturhistorisk modtog den 12. november 2019 en ansøgning om en tillægsbevilling på 4.250 kr. I overensstemmelse med rådets forretningsorden blev ansøgningen behandlet af formandsskabet, som besluttede at bevilge et tilskud på 3.000 kr.

Sagen fremsendes til orientering af hensyn til protokollen.

 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Bevillingsoversigt for 2019 og 2020

20.00.00G00-0037

Sagsfremstilling

Bevillingsoversigt for 2019 afstemt med årsregnskabet forelægges til orientering.


Kunst- og Kulturhistorisk Råd har et rådighedsbeløb på 242.000 kr. i 2020.

Der er ved ansøgningsfristen d. 2. januar indkommet ansøgninger for i 320.000 kr.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning om støtte til kunstudstilling på Christiansø

20.04.01Ø40-0123

Sagsfremstilling

Kunstnerne Silas Inoue og Anders Brinch ansøger om et tilskud på 80.000 kr. til en udstilling i Store Tårn på Christiansø. Udstillingen har titlen ”Shabu Shabu – Love Your Monsters”.

 

Det fremgår af ansøgningen, at kunstnerne med inspiration fra Mary Shellys klassiker Frankenstein, ønsker at skabe en udstilling, hvor menneskets frembringelser og naturens skabelser smelter sammen. De vil skabe et kæmpe monster til Store Tårn, der både taler om naturens fænomener og om kunstens autonomi.

 

Udstillingen præsenteres i perioden 11. april -12. oktober 2020. Der kommer ifølge ansøger årligt ca. 45.000 turister til Christiansø, hvor Store Tårn er en af hovedattraktionerne.

 

Budgettet er på 323.833 kr., og dækker materialeindkøb, fragt, løn for kunstnerisk arbejde, inklusiv udarbejdelse af koncept og installering samt administration og nedtagning af udstilling. Ligeledes er der til assistent løn og omkostninger til leje og fragt af stillads.


Det fremgår af budgettet, at der er modtaget tilsagn om et tilskud på 70.000 kr. fra Statens Kunstfond og tilsagn om et tilskud på 20.000 fra Sparekassens Bornholms Fond. Dertil støtter Christiansøs Administration projektet med 73.000 kr.

Dette resulterer i et finansieringsbehov på 160.833 kr.

Ansøgerne oplyser, at de, i forbindelse med dette projekt, er blevet tildelt to måneders ophold på Statens Værksteder i februar og marts.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Afslag. Rådet finder projektet af høj kunstnerisk kvalitet, men vurderer at det ligger uden for rådets ansvarsområde. Jf. kommunalfuldmagtens lokalitetsprincippet

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud til transport af keramiske værker

20.04.01Ø40-0124

Sagsfremstilling

Keramiker Anette Leegaard Fuhlendorff ansøger om et tilskud på 2.000 kr. til transport af værker fra Skælskør til Bornholm.

Det fremgår af ansøgningen, at ansøger skal deltage i to udstillinger i foråret: En udstilling i Galleri Rasch i marts og Arts and Crafts Association Bornholms gruppeudstilling på Grønbechs Gård 4. april - 26. april.


Ansøger oplyser, at værkerne til udstillingerne vil blive produceret i forbindelse med et arbejdsophold på Guldagergård i Skælskør i januar og februar. Værkerne skal således transporteres fra Skælskør til Bornholm til de aktuelle udstillinger.
 

Ansøger er nyuddannet fra KADK i Nexø, og er nyt medlem i Arts and Crafts Association Bornholm.

 

Der er ikke ansøgt støtte andre steder.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 2.000 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om tilskud til Kunsthåndværk fra Bornholm

20.04.01Ø40-0125

Sagsfremstilling

Keramiker Heidi Bach Hentze ansøger om et tilskud på 3.319 kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med gruppeudstillingen ”Kunsthåndværk fra Bornholm”.

Udstillingen skal vises på Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sjælland den 25. april–18. oktober 2020. Der forventes et besøgstal på Hempel Glasmuseum på ca. 12.000.

Det fremgår af ansøgningen, at udstillingen er kurateret af Susanne Jøker Johnsen og er tidligere vist i Kunstetagerne i Hobro.


Ansøger oplyser, at værkerne er produceret med støtte fra Nationalbankens Jubilæumsfond.

Budgettet består af det ansøgt beløb og udgør udgifter til rejse, overnatning i fire dage, og fragt af værker.

 

Der er ikke søgt støtte andre steder.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:
Rådet bevilger et tilskud på 2.000 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om tilskud til formidling af kunstudstillinger  

20.04.01Ø40-0126

Sagsfremstilling

Foreningen Sol Nexø ansøger om et tilskud på 35.000 kr. til fremstilling af publikationer og pr- materiale i forbindelse med fem udstillinger på udstillingsstedet Sol på Nexø havn i 2020.

Ansøger oplyser, at udstillingsprogrammet for 2020 vil sætte fokus på kunstneren som aktiv samfundsaktør og vil præsentere kunstnere fra ind- og udland.

 

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen ønsker at styrke formidlingen af årets udstillinger. Til hver udstilling ønsker ansøger derfor at fremstille et katalog, som besøgende kan læse under besøget og derefter tage med hjem. Kataloget skal fungere som reklame og formidlingsredskab og er samtidig en udvidelse af selve udstillingen. Hvert katalog udarbejdes i et samarbejde mellem den enkelte kunstner og kurator og forventes trykt i mindst 100 eksemplarer.

Dertil ønsker ansøger at få taget professionelle installationsbilleder til brug i synliggørelsen af udstillingsstedet og til eget arkiv. Endelig ønsker ansøger at få produceret flyers og udstillingsplakater til distribution på Bornholm og i udlandet.

 

Det samlede budget er på 190.000 kr., og består af udgifter til de fem udstillinger i 2020. Heraf udgør 35.000 kr. udgifter til katatog og markedsføringsmateriale. Der budgetteres med en egenfinansiering på 20.000 kr. og 170.000 kr. i fondsmidler.
 
Ansøger oplyser, at foreningen til det samlede projekt har modtaget tilsagn om tilskud på i alt 60.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 110.000 kr.  


Ifølge ansøger er udstillingsstedet Sol drevet af en frivillig, almennyttig, kunstnerdrevet foreningen. Foreningen har til formål at udvikle den lokale scene for samtidskunst i Nexø og på resten af Bornholm, samt at give både lokale og besøgende et positivt møde med nye kunstneriske strømninger fra ind- og udland.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 7.500 kr. til tryk og flyers

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om støtte til udgivelse af jubilæumskatalog

20.04.00Ø40-0179

Sagsfremstilling

Kunstnersammenslutningen Holkahesten ansøger om et tilskud 25.000 kr. til udgivelsen af et jubilæumskatalog i forbindelse med sit 20 års jubilæum.

 

Det fremgår af ansøgningen, at Holkahesten blev dannet i 2000 og består af billedkunstnere og keramikere med tilknytning til Bornholm. Siden sin etablering har sammenslutningen haft årlige udstillinger på Gudhjem Museum.

Ansøger oplyser, at sammenslutningen har til formål at vise, hvad kunstnerne beskæftiger sig med på tværs af de kunstneriske medier samt at skabe et kunstnerisk fællesskab, der regionalt set bliver Bornholms ansigt ud ad til.

Sammenslutningen består i dag af 19 medlemmer, og hvert medlem udstiller årligt sammen med to inviterede gæsteudstillere.


Det samlede budget er på 95.802 kr., og består af udgifter til tryk, grafisk arbejde, katalogtekst samt fotografering af værker.


Ansøger oplyser, at der også søges tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond, Statens Kunstfonds projektstøtte udvalg samt Grosserer L.F. Foghts Fond.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Rådet bevilger det ansøgte beløb på 25.000 kr.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om tilskud til European Glass Context 2020

20.04.00Ø40-0178

Sagsfremstilling

Designskolen Bornholm v. Susanne Jøker Johnsen ansøger om et tilskud på 70.000 kr. til European Glass Context 2020.

Beløbet søges specifikt til følgende tre initiativer:

 

·         Studio Visits & Artist talks, hvor udvalgte bornholmske værksteder er vært for samtaler mellem inviterede kunstnere og kuratorer om aktuelle faglige emner. Ifølge ansøger vil dette format give biennalens internationale publikum mulighed for at stifte bekendtskab med den bornholmske kunsthåndværkerscene. Ansøgt beløb: 30.000 kr.

·         Artist in Residence-program. Der udbydes to arbejdsophold på Bornholm af 6 uger varighed for professionelle danske og udenlandske kunsthåndværkere og kunstnere. Kunstnerne får mulighed for at arbejde med temaer med relation til FN’s bæredygtighedsmål. Ansøgt beløb: 25.000 kr.
 

·         Open source & adjoining events. Foruden det faste program skal biennalen give eksterne aktører mulighed for at bidrage til biennaleprogrammet med fagrelevante aktiviteter, der lever op til biennalen krav om kunstnerisk niveau og professionalisme.
Ansøgt beløb: 15.000 kr.


Det samlede budget for biennalen er på 1.225.800 kr. Projektet søges finansieret af billet- og projektindtægter på 30.000 kr. og 1.195.800 kr. i fondsmidler.

Der er på ansøgningstidspunktet modtaget tilsagn om samlet 225.000 kr. fra private fonde samt et tilsagn om et tilskud på 500.000 kr. fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget  Der afventes stadig svar på ansøgninger lydende på i alt 470.800 kr.

European Glass Context 2020 er et led i den bornholmske biennale for moderne europæisk keramik og glas. Biennalen afholdes for ottende gang og har deltagere fra 31 europæiske lande.

Rådet afsatte i 2019 et beløb på 40.000 kr. til biennalen 2020.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Rådet bevilger det ansøgte beløb på 70.000 kr., som finansieres af 40.000 kr. afsat i budget 2019 og 30.000 kr. finansieres af budget 2020.

Lars Kærulf Møller deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning om støtte til Bornholms Kunstrunde 2020

20.04.00Ø40-0177

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Bornholms Kunstrunde, Destination Bornholm, ansøger om et tilskud på 75.000 kr. til Bornholms Kunstrunde 2020.


På bornholmskunstrunde.dk fremgår det, at årets kunstrunde afholdes d. 21. maj - 23. maj. Arrangementet åbnes med en udstilling af værker fra alle deltagende kunstnere på Gudhjem Museum, hvorefter publikum kan besøge de udstillende kunstnere i deres værksteder i de efterfølgende fire dage.

Det fremgår af ansøgningen, at åbne atelierdøre er et vigtigt bidrag til gøre Bornholms kunst- og kunsthåndværk til en årsag til at rejse til Bornholm. Kunstrunden medvirker til at give bornholmsk turisme et tredje ben at stå på sammen med gastronomi og outdoorturisme.

 

Ifølge ansøger understøtter kunstrunden arbejdet med World Craft Region ved at synliggøre den meget høje tæthed og kvalitet, der er i kunsten og kunsthåndværket på Bornholm. Dertil er arrangementet et fællesskab, der samler en stor del af de udøvende kunstnere og kunsthåndværkere på Bornholm.

 

Ansøger oplyser, at der i 2019 deltog 83 kunstnere som modtog næsten 14.000 besøg og solgte kunst for næsten 700.000 kr. Dertil havde kunstrunden en positiv påvirkning af den bornholmske økonomi på ca. kr. 350.000 i form af transport, overnatninger og andet forbrug.

 

Som et nyt tiltag vil der i år bliver udgivet et ”Kunstrundekatalog” med de deltagende kunstnere, som sammen med hjemmesiden skal bidrage til synliggørelsen af de bornholmske kunstnere året rundt. Kataloget trykkes i 8.000 eksemplarer og uddeles hos de deltagende kunstnere og fra øens turistinformationer.

Det samlede budget er på 196.000 kr. og består primært af udgifter til en midlertidig koordinator, katalogproduktion, markedsføring og fripladser til fem nye medlemmer af ACAB. Der budgetteres med 71.000 kr. i deltagerbidrag fra de deltagende kunstnere, 20.000 kr. i annoncesalg og 105.000 kr. i fondsmidler.

Ansøger oplyser, at der er modtaget tilsagn om et tilskud på 25.000 kr. fra Bornholms Brand

Bornholms Kunstrunde gennemføres i et samarbejde mellem Destination Bornholm, Gudhjem Museum og en gruppe frivillige kunstnere, herunder en repræsentant for ACAB.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 20.000 kr. under forudsætning af, at øens status som World Craft Region bliver synliggjort.

Jacob Bjerring-Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ansøgning om tilskud til Censurerede Forårsudstilling 2020

20.04.00Ø40-0175

Sagsfremstilling

Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening ansøger om et tilskud på 5.000 kr. til finansiering af et studie- og rejselegat i forbindelse med Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2020.


Det fremgår af ansøgningen, at forårsudstillingen har til formål at give et levende indtryk af det vækstlag, der er med til at skabe grundlaget for, at der også i fremtiden skabes god kunst på Bornholm.

Ansøger oplyser, at der til Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2019 blev indsendt mere end 400 værker, og at censorerne blandt disse udvalgte 115 værker af 39 kunstnere. Mange kunstarter var repræsenterede, og flere end 1100 gæster besøgte udstillingen.


Det samlede budget er på 72.450 kr. og består af primært af udgifter til transport, censorhonorar, kost og logi og to studie- og rejselegater.

Ansøger oplyser, at foreningen har et budget, der er baseret på medlemskontingenter. Foreningen har godt 500 medlemmer, og bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet. Foreningen modtager ingen offentlig støtte.


Ifølge ansøger vil der til ferniseringen af Bornholms Censurerede Forårsudstilling sædvanligvis blive uddelt to studie- og rejselegater á 5.000 kr. Ifølge tidligere praksis har det stående politiske fagudvalg for kulturområdet bevilget et tilskud på 5.000 kr. til formålet, og udvalgsformanden har deltaget ved ferniseringen.

Administrationen anmoder om, at rådet dels tager stilling til, om der kan bevilges tilskud som ansøgt, og dels om rådet skal være repræsenteret ved ferniseringen.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Afslag, idet rådet ikke har mulighed for at vurdere den kunstneriske kvalitet af legatmodtageren.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12   6  Ansøgning om tilskud til portræt af Emil Westman Hertz

20.02.05Ø40-0040

Sagsfremstilling

Filminstruktør Rune Schytte ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til et kunstnerportræt af kunstneren Emil Westman Hertz.

Filmen skal ifølge ansøger give et indblik i Hertz’ kunstneriske processer ved at blande dokumentaroptagelser, interviews og iscenesættelse af scener, som beskriver hans indre kreative verden.

Filmen viser optagelser fra en periode, hvor Schytte fulgte Hertz under hans forberedelser til udstillingen ”Smertens tårer”, der blev vist på Oluf Høst Museet i 2014. Dertil indgår også nye interviews med venner/familier og museumsdirektører fra en række danske kunstmuseer, som udtaler sig om værkerne og deres oplevelser med kunstneren.

Filmen vil blive produceret af Baldurfilm v. Rune Schytte og vil have en varighed på ca. 30 minutter. Ansøger oplyser, at filmen skal vises på en udstilling fra den 4.4.2020 - 3.5 2020 på Gudhjem Kunstmuseum samt på Bornholms Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum,

Holstebro Kunstmuseum og Tv2 Bornholm.

Ansøger søgte støtte fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd til lignende projekt i maj og september 2019, men fik afslag på grund af hhv. almen prioritering af rådets midler og mangelfuld ansøgning.

Sammenholdt med ansøgningen behandlet i september fremstår projektet ikke væsentligt ændret med undtagelse af budgettet. De forventede udgifter er nedsat fra 210.000 kr. til 70.000 kr., hvilket ifølge ansøger skyldes et ønske om at gøre projektet mere realiserbart.

TV2 Bornholm har givet tilsagn om et tilskud på 30.000 kr. og Holstebro Kunstmuseum har givet tilsagn om et tilskud på 15.000 kr. Det er resulterer i et finansieringsbehov på det ansøgte beløb.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Rådet bevilger det ansøgte beløb på 25.000 kr. Rådet anbefaler, at ansøger sikrer originalmaterialet evt. som kopi hos Bornholms Kunstmuseum

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

20.00.00G00-0037

·         Orientering om politisk beslutning om opdaterede budgetmål for 2020

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

20.00.00G00-0037

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Næste møde

20.00.00G00-0037

Sagsfremstilling

Kunst- og Kulturhistorisk Råd har besluttet følgende mødeplan for 2020:

Mandag d. 3. februar kl. 9.00 hos Anne Mette Hjortshøj

Mandag d. 22. juni kl. 9.00 på Hjorths Fabrik

Mandag d. 5. oktober kl. 9.00 på NaturBornholm

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 3. februar 2020:

Næste møde finder sted mandag d. 22. juni kl. 9.00 på Hjorths Fabrik