Referat
Kunst- og Kulturhistorisk Råd
09-11-2020 kl. 09:00
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Mødeplan 2021
  åbent 3 Bevillingsoversigt
  åbent 4 Ansøgning om tilskud til fragt af keramiske værker
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til udsmykning af Svartingedal Skole
  åbent 6 Ansøgning om tilskud til bogen ”Russertiden på Bornholm”
  åbent 7 Ansøgning om tilskud til publikation Low Season
  åbent 8 Ansøgning om tilskud til historie-rimebog til småbørn
  åbent 9 Ansøgning om tilskud til formidlingstilbud til indskolingen
  åbent 10 Ansøgning om tilskud til formidling af sommerfuglehabitat
  åbent 11 Ansøgning om tilskud til Bornholm Frit 2021
  åbent 12 Ansøgning om tilskud til udstilling
  åbent 13 Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

20.00.00G00-0037

Fraværende

Per Jensen
Jacob Bjerring-Hansen var fraværende til og med punkt 3.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Mødeplan 2021

20.00.00G00-0037

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at Kunst- og Kulturhistorisk Råd fastlægger en mødeplan for 2021.

Ifølge rådets forretningsorden afholder rådet tre ordinære møder i løbet af et år i hhv. januar, juni og oktober.

Administrationen indstiller følgende mødeplan for 2021 til godkendelse:

·         Mandag den 1. februar 2021 kl. 9:00

·         Mandag den 31. maj 2021 kl. 9:00

·         Mandag den 4. oktober 2021 kl. 9:00

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Bevillingsoversigt

20.00.00G00-0037

Sagsfremstilling

Afstemt bevillingsoversigt for 2020 forelægges til orientering.

 

Rådet har 124.000 kr. til rådighed for resten af året.


Der er ved seneste ansøgningsfrist indkommet ansøgninger for 249.000 kr.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning om tilskud til fragt af keramiske værker

20.04.00Ø40-0187

Sagsfremstilling

Keramiker Lisbet Thorborg Andersen ansøger om et tilskud på 2.400 kr. til transport af værker fra Skælskør til Bornholm.

Ansøger oplyser, at værkerne vil blive produceret i forbindelse med et 6 ugers artist-in-residence program ved navn Project Network på Guldagergård i Skælskør. Arbejdsopholdet finder sted november-december og henvender sig til nyuddannede keramikere. Værkerne skal således transporteres fra Skælskør til Bornholm efter endt ophold.

Det fremgår af ansøgningen, at ansøger forestiller sig, at værkerne efterfølgende skal udstilles på Grønbechs Gård som en del af ACAB’s årlige udstilling.

Af det fremsendte materiale fremgår det, at de samlede projektudgifter udgør 19.819 kr. og består primært af udgifter til materialer, transport, deltagergebyr og kost. Der bugetteres med en egenbetaling på 9.600 kr. og der er modtaget tilsagn om et tilskud på 8.140 kr. fra Statens Kunstfond. Det resulterer i et finansieringsbehov på 2.079 kr.


På forrige rådsmøde d. 22. juni behandlede Kunst- og Kulturhistorisk Råd en ansøgning om tilskud til samme formål. Ansøger fik afslag på grund af mangelfuld ansøgning.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Afslag på grund af almen prioritering.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud til udsmykning af Svartingedal Skole

20.04.00Ø40-0185

Sagsfremstilling

Billedkunstner Tilde Lerche Engstrøm ansøger om et tilskud på 14.000 kr. til et vægmaleriprojekt på Svartingedal Skole i Hasle.

Det fremgår af ansøgningen, at ansøger tidligere på året udsmykkede skolens bibliotek og fire vægge indendørs efter anmodning fra skoleledelsen. Udsmykningen blev finansieret af statslige midler, og er ifølge ansøger blevet taget godt imod af lærere og elever. 

Skolen har efterfølgende udtrykt ønske om at udvide den kunstneriske udsmykning til hele skolens indendørsarealer. I første omgang prioriteres dog udsmykningen af indgangs/udgangspartier svarende til i alt 4 vægge, hvortil der nu søges økonomisk støtte til at realisere.


Det samlede budget er på 60.000 kr. og består af udgifter til kunstnerhonorar, materialer og transport.

Ansøger oplyser, at der vil blive søgt yderligere støtte fra lokale fonde.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Afslag på grund af almen prioritering.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om tilskud til bogen ”Russertiden på Bornholm”

20.00.00Ø40-0463

Sagsfremstilling

Journalist Thomas Kofoed Poulsen ansøger om et tilskud på 15.000 kr. til udgivelsen af bogen ”Russertiden – Bornholm 1945-1946”. Publikationen er planlagt til at blive udgivet i 2021 i anledningen af 75-året for russernes afrejse fra Bornholm.

Det fremgår af ansøgningen, at bogen sætter fokus på bornholmernes oplevelse af russertiden baseret på omkring 30 interviews med personer, som enten husker begivenhederne eller som på anden måde lever et liv, der er formet af begivenhederne. Bogen vil endvidere behandle russertiden mere analytisk ved at søge efter større mønstre i de fortællinger og holdninger, som interviewpersonerne udtrykker.

Ansøger oplyser, at bogprojektet vil yde et betydeligt bidrag til den bornholmske kulturhistorie i kraft af mange nye øjenvidneberetninger og sin erindringshistoriske tilgang.

Der er indgået en aftale om udgivelse med Forlaget Brian Christensen og tryk af et oplag på 700 eksemplarer (Hakon Holm).

Det samlede budget er på 89.500 kr. og omfatter primært udgifter til tryk og layout, korrekturlæsning, rejseudgifter og markedsføring. Der budgetteres med salgsindtægter på 59.500 kr. svarende til salg af 500 bøger af á 119 kr. Det resulterer i et finansieringsbehov på 30.000 kr.

Ifølge ansøger søges yderligere økonomiske støtte fra lokale fonde. Der er ikke modtaget tilsagn om støtte på ansøgningstidspunktet.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 10.000 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om tilskud til publikation Low Season

20.04.00Ø40-0184

Sagsfremstilling

Fotokunstner Anne Lass ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til udgivelsen af publikationen Low Season.

Det fremgår af ansøgningen, at publikationen er et kunstnerisk-dokumentarisk projekt om livet på Bornholm i de mørke årstider. Bogens fotografier vil bestå af iscenesatte portrætter, stillbilleder af natur og dokumentationer af steder på øen.

Ansøger oplyser, at hun med dette projekt forsøger at være med til at skabe et mere nuanceret billede af alle årstiderne på øen. Projektet blev påbegyndt forrige vinter og udvalgte billeder blev vist på Gudhjem Museum i sommers. Ansøger ønsker nu at udvide projektet og skabe flere værker til publikationen.


Bogen forventes udgivet i 500 eksemplarer i foråret 2021 hos det skotske fotokunstforlag Another Place Press. Ansøger oplyser, at forlaget har et bredt internationalt publikum, og forlaget har tidligere udgivet en anden af ansøgers publikationer om Ertholmene.

Ifølge ansøger finansierer forlaget produktionsomkostningerne, distribution og PR, men ansøger søger yderligere støtte til print og grafisk design for at højne kvaliteten. Ansøger oplyser endvidere, at hun primært søger Kunst- og Kulturhistorisk Råd om tilskud til produktion af mere billedmateriale til bogen samt tekstarbejde.

Det samlede budget er på 103.000 kr. og består af udgifter til kunstnerhonorar, tekstforfatter, produktionsomkostninger, fremkaldelse, scanning af billeder m.v. Der budgetteres med en medfinansiering fra forlaget på 40.000 kr. og en salgsindtægt på 37.000 kr. (oplyst forventet salgspris 130-150 kr. pr. stk.), hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 26.000 kr.


Der er søgt om yderligere støtte fra primært lokale fonde. Ansøger oplyser, at der endnu ikke er modtaget svar fra de ansøgte fonde.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Afslag på grund af almen prioritering.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om tilskud til historie-rimebog til småbørn

20.00.00Ø40-0466

Sagsfremstilling

Bornholms Middelaldercenter ansøger om et tilskud på 65.000 kr. til udviklingen af en rimebog til dagtilbud, indskolingselever og børnefamilier om ”Østersøens Sørøvere” anno 1300-1500.


Ansøger oplyser, at rimebogen er et formidlingstilbud, som med rim, illustrationer og sange skal formidle historiske fakta til småbørnene om sørøveren omkring Bornholm i middelalderen Bogen udvikles i et samarbejde med forfatter og komponist Mikkel Nordin Frost, som ifølge ansøger har gennemført lignende koncept med Museum Østjylland med stor succes.

Formidlingstilbuddet udvikles i forlængelse af middelaldercentrets nye oplevelsesudstilling om Østersøens Sørøvere, som åbner i foråret 2021.

Det fremgår af ansøgningen, at der vil blive produceret 1.500 rimehæfter og tilhørende sange vil blive indspillet på en e-bog. Alle bornholmske dagtilbud og folkeskoler vil få adgang til e-bogen, og der vil blive udleveret 1 gratis fysisk bog pr. elev i 0.-3 klasse. Tilbuddet kan benyttes hjemme eller i skoleundervisningen. De bornholmske skoler får endvidere mulighed for at få gratis adgang til udstillingen på BMC.

Ansøger fortæller, at tillbuddet også skal henvende sig til danske børnefamilier. Derfor vil e-bogen blive tilbudt til gratis download på BMC’s digitale kanaler, og rimehæftet vil kunne købes på BMC.

Ifølge ansøger er det ønsket, at konceptet på sigt bliver udbygget med årlige fortællerkoncerter, hvor rimene bindes sammen i en lærerig fortælling, som børnene kan synge med på.

Ansøger påpeger, at projektet understøtter småbørns sproglige udvikling og hænger godt sammen med kommunens arbejde om et godt børneliv og styrkelse af 0-6 åriges ordforråd.

Det samlede budget er på 105.000 kr. og består af produktionsomkostninger. Ansøger oplyser, at BMC finansierer arbejdstimer til research, tilrettelæggelse og redaktion, layout og distribution svarende til en medfinansiering på 75.000 kr.

Der vil blive søgt yderligere tilskud fra Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterrådet, som holder møde d. 8. december 2020.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:
Rådet bevilger et tilskud på 55.000 kr.

Lena Mühlig deltog ikke i behandlingen af ansøgningen på grund af inhabilitet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om tilskud til formidlingstilbud til indskolingen

20.04.00Ø40-0186

Sagsfremstilling

Bornholms Kunstmuseum ansøger om et tilskud på 46.875 kr. til et formidlingstilbud til øens indskolingsbørn i vinterperioden.

Det fremgår af ansøgningen, at undervisningstilbud er særligt tilrettelagt i forhold til corona-foranstaltninger, så skolerne får mere mod på at besøge museet på trods af de aktuelle restriktioner. Tilbuddet varer 1,5 time og består af en sanselig oplevelse i museets vinterudstilling med kunstværker fra Nationalmuseet i Stettin. Derudover tilbydes transport med bus fra skole til museet tur/retur samt forplejning.

Tilbuddet er gratis og udbydes hver torsdag formiddag i vinterperioden fra 6. december til 18. april, dvs. i alt 15 torsdage. Ansøger oplyser, at det forventes, at knap 400 børn vil besøge museet i løbet af perioden.


Det samlede budget er på det ansøgte beløb og består af bustransport, forplejning og lønomkostninger til museumsformidler. 

Der er ikke søgt yderligere støtte fra anden side.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:
Rådet bevilger et tilskud på 20.000 kr.
Tine Nygaard og Jacob Bjerring-Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning om tilskud til formidling af sommerfuglehabitat

20.00.00Ø40-0465

Sagsfremstilling

Gudhjem By- og Museumsforening ansøger om et tilskud på 48.250 kr. til formidling af et kommende sommerfuglehabitat ved Gudhjem Museum.

 

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen i dette efterår påbegynder etableringen af et habitat for vilde planter og sommerfugle på et areal foran museet på ca. 1,5 ha. Det er tanken, at området også skal udtrykke en symbiose” mellem kunst og natur, idet et udvalg af museets skulpturer af anerkendte lokale kunstnere flyttes til naturområdet. Der vil blive offentlig adgang til arealet, som kan fungere som rekreativt område for lokale og turister.

Ansøger oplyser, at det er foreningens ønske at gennemføre en række gratis formidlings-initiativer i forlængelse af habitatets etablering:

·         Opstilling af tre informationstavler

·         Produktion af informationshæfte med tekst og illustrationer af naturen og skulpturerne. I alt 2.000 stk.

·         To foredrag af Michael Stolze om naturen i foråret 2021 og 2022

·         To guidede ture i området i sommeren 2021 og 2022

 

Ifølge ansøger har formidlingen til formål at tiltrække gæster og give dem en større viden om naturen og kunsten og dermed få forståelsen af vigtigheden af områder med biodiversitet og vild natur. Endelig skal initiativerne bidrage til at engagere byens borgere, så der opstår et fællesskab om indsamling af frø fra vilde planter, udsåning og pasning af habitatet.

Det samlede budget er på 54.250 kr. og består af udgifter til produktion af de ovennævnte tiltag. Der budgetteres med en egenfinansiering på 6.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på det ansøgte beløb.

 

Der er ikke søgt yderligere økonomiske støtte til formidlingsdelen.

Det fremgår af ansøgningen, at habitatet etableres og skal drives i samarbejde med Melstedgaard, som også vil bruge området i sin formidling og med Michael Stoltze, der fungerer som naturfaglig konsulent.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 28.500 kr. til infotavler, foredrag og guidede ture

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ansøgning om tilskud til Bornholm Frit 2021

20.03.01Ø40-0351

Sagsfremstilling

På vegne af en projektgruppe ansøger musiker Henrik Billing om et tilskud på 20.000 kr. til koncertrækken ”Bornholm Frit” i 2021 med fællessang og musik i anledningen af 75-året for Bornholms befrielse.

Det fremgår af ansøgningen, at koncertrækken starter med et stort fællessangsarrangement d. 3. april på Rønne Torv i forbindelse med årsdagen for russernes afrejse fra Bornholm (5. april).
De medvirkende kunstnere forventes primært at bestå af musikere med tilknytning til Bornholm. De vil akkompagnere fællessangene og indgå som solister i det øvrige musikrepertoire. Endelig vil en konferencier formidle historiske nedslag og fortællinger, hvilket suppleres af bl.a. billed- og videoprojekteringer, der understøtter koncertens tema.

Ansøger fortæller, at der i løbet af året vil blive afholdt 5-6 mindre koncerter bl.a. på skoler og plejehjem. Det er arrangørernes mål, at koncerterne vil samle i alt 2500-3500 publikummer. Koncerterne henvender sig til et bredt publikum og vil være gratis at deltage i.

Det fremgår af ansøgningen, at projektet har til formål at sætte fokus på Bornholms særlige historie i relation til 2. verdenskrig samt at fejre frihed, fred og bornholmsk kultur og identitet.

Projektet gennemføres i samarbejde med Bornholms Museum på foranledning af organisationen Alsang. Det forventes, at der undervejs vil blive inddraget flere lokale samarbejdspartnere.


Det samlede budget er på 250.000 kr. og består primært af udgifter til kunstnerhonorar, produktion, teknisk afvikling m.v. Arrangementet søges finansieret ved hjælp af fondsmidler og kommunale midler herunder også tilskud fra BRK’s andet kulturelle råd, Musik- og Teaterrådet.

Der er på nuværende tidspunkt modtaget tilsagn om et tilskud på 30.000 kr. fra Alsang/Spil Dansk.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Afslag, idet rådet vurderer, at projektet ikke ville kunne gennemføres i 2021 på grund af Covid19.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Ansøgning om tilskud til udstilling  

19.03.10Ø40-0003

Sagsfremstilling

Bornholms Forsvarsmuseum ansøger om et tilskud på 12.000 kr. til udstilling om V1- bomben fra Bodilsker, som en del af en ny udstilling i 2021.

 

Det fremgår i ansøgningen, at Bornholms Forsvarsmuseum ønsker at bygge en ny udstilling for en hændelse under 2. verdenskrig, hvor bornholmske modtandsfolk var med til at afsløre en Nazitysklands hemmelige våben en selvflyvende raketdrevet bombe.

 

Ansøger fortæller, at museet i sin samling har dele af bomben og det kamera, som blev brugt til at tage de billeder, som blev smuglet til de allierede gennem Sverige. Se beskrivelse af projektet i vedlagt projektbeskrivelse.

 

Det fremgår i ansøgningen at museets støtteforening ” Kastellets Venner Bornholm” selv bidrager med tid og arbejdskraft. Det er museets håb, at projektet kan sætte en ny standard for museets øvrige udstillinger.

 

Der søges økonomisk støtte fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd til indkøb af et nyt montresystem, belysning, informationsplancher, model af bomben og standere til de historiske genstande i udstillingen.

 

Budget

Monteringssystem inkl. belysning        9.500 kr.

Standere, informationsplanche

Og model af bomben                        2.500 kr.

 

Der ansøges om i alt                         12.000 kr.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Bevilliger 15.000 kr. Det ekstra beløb 3.000 kr. ønsker rådet anvendt til information og kommunikation.

Sekretæren/kulturkonsulenten var ikke tilstede under behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Orientering om ny politik for kultur, idræt og fritid

00.01.00P22-0083

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har igangsat en proces, der skal føre til en ny politik for kultur- og fritidsområdet.  Administrationen har udarbejdet et udkast til en politik, som er formuleret på baggrund af bidrag fra flere centre i BRK, eksterne kultur- og idrætsaktører og fagråd på kultur- og fritidsområdet. Udkastet har været til drøftelse i alle stående politiske fagudvalg september og forelægges til orientering i Kunst- og Kulturhistorisk Råd.

Find udkastet på brk.dk

Udkast til ny politik
Politikken beskriver både de langsigtede politiske mål for fritids- og kulturområdet, dvs. hvad BRK gerne vil nå på området (politik), og de strategiske planer for, hvordan BRK i praksis vil nå politikkens mål. (strategi) Det betyder, at oplægget i princippet kombinerer to styringsdokumenter.

Politikkens omdrejningspunkt er fire politisk, godkendte fokusområder: Livskvalitet, Dannelse og fællesskab, Samskabelse og Faciliteter og mødesteder.

For hvert af de fire fokusområder er der formuleret en hovedambition, der beskriver det overordnede ønske med det respektive fokusområde (politikniveau). Under hver hovedambition er der formuleret en række ambitioner, der udgør de strategiske planer for, hvordan hovedambitionen kan realiseres (strateginiveau).

For at illustrere ”den røde tråd” fra de politiske mål og de konkrete handlinger gives der for hver ambition eksempler på igangværende initiativer og forslag til nye. (handlingsniveau) Disse eksempler har til formål at inspirere til formuleringen af handleplaner, der efter politikkens vedtagelse skal udarbejdes og realiseres i samarbejde med kommunens fagcentre, selvejende og kommunale kultur- og idrætsinstitutioner, lokale brugerråd, folkeoplysende foreninger, kultur -og idrætsforeninger m.fl.

Tidsplan

I november sendes et udkast til politisk behandling med anbefaling til kommunalbestyrelsen om, at udkastet sendes i offentlig høring samt i høring i de kulturelle råd, Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Folkeoplysningsudvalget med høringsfrist 18. december.

Politikken forventes godkendt i februar/marts 2021.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:
Orientering taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

20.00.00G00-0037

 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Eventuelt

20.00.00G00-0037

 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 9. november 2020:

-