Referat
Handicaprådet
16-11-2020 kl. 16:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Høring af BAT Helårsplan.
  åbent 3 Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021
  åbent 4 Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm
  åbent 5 Tilsyn 2020 - Dagtilbud Klippely
  åbent 6 Tilsyn 2020 Plejecenter Nylars
  åbent 7 Tilsyn 2020 Plejecenter Snorrebakken
  åbent 8 Tilsyn Ressourcevejen 2020
  åbent 9 Tilsyn 2020 Rehabilitering Sønderbo
  åbent 10 Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge
  åbent 11 Forslag til mødeplan 2021
  åbent 12 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 13 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

1

 

 

Fraværende

Lis Schou

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Høring af BAT Helårsplan.

13.05.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Handicaprådet

Resumé

Tilbage i juli 2020 blev implementering og ikrafttræden af den planlagte helårskøreplan sat på standby, idet det viste sig, at den ikke var realiserbar inden for de givne og vedtagne forudsætninger.

 

BAT har derfor nu udarbejdet et revideret oplæg til en ny helårskøreplan, som hermed sendes til høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

·        Bornholms Ældreråd og Handicaprådet drøfter udkast til BAT helårskøreplan.

 

Bornholms Ældreråd den 17. november 2020:

 

 

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet er tilfreds med helheden i BAT´s helårsplan.

Handicaprådet har en bekymring i den nye plan omkring de ældre og handicappede, som måske er dårligt gående, hvis de skal køre på tværs af ruterne i weekenderne.

 

Sagsfremstilling

Tilbage i juni 2020 var en ny helårskøreplan udsendt til høring, og blev ligeledes godkendt af Natur- og Miljøudvalget til implementering og ikrafttræden pr. 9. august 2020. Det har imidlertid vist sig, at implementering og ikrafttræden af de nye helårskøreplaner pr. 9. august 2020 ikke var realiserbar i forhold til de i beslutningen indarbejdede forudsætninger, men at der var behov for at sætte helårskøreplanerne på standby og i stedet overgå til vinterkøreplan 2019 med enkelte få nødvendige tilpasninger. Samtidig med at BAT kiggede på eventuelle løsninger i forhold til en realiserbar ny helårskøreplan.

 

BAT har nu udarbejdet et nyt oplæg til en ny helårskøreplan, der stadig er udarbejdet som en helårskøreplan med et fingersystem og grundlæggende med et udgangspunkt og sit fundament i den nuværende gældende køreplan.

 

Helårskøreplanen er i hovedtræk tænkt som en køreplan, som skal være lettere for alle at forstå således, at der ikke skiftes køreplan flere gange om året. Sommerferiekørslen jf. skolernes sommerferie, er ligeledes en integreret del af køreplanen og kommer ikke som en separat køreplan. Dermed vil det være den samme køreplan, som er gældende for hele året. Fingersystemet frem for ringsystemet, som vi kender fra nuværende gældende køreplan, har til formål, at gøre det lettere for alle at forstå, og gøre ruterne i køreplanen mere let genkendelige.

 

Den nye helårskøreplan er ligeledes tilpasset alle de nuværende ringetider på Campus Bornholm samt Bornholmslinjens afgangs- og ankomsttider.

 

Ændringer i den nye helårsplan i forhold til nuværende køreplan:

(Ændringerne er ligeledes markeret med grøn understregning i ruteplaner se pdf-filer vedlagt som bilag)

 

Rute 1: Rønne – Hasle – Rutsker – Olsker – Allinge – Gudhjem Øvre og retur

·        Er blevet til en ”frem og tilbage”-rute i stedet for ringrute

·        Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:13

·        Kører 3 ekstra ture omkring Sandvig gl. station – kl. 13:52, kl. 14:54 og kl. 7:34

·        Afgang fra Gudhjem Øvre kl. 7:10 i stedet for kl. 7:15

·        Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 2: Rønne – Nyker – Klemensker – Rø – Tejn – Allinge Hammershus og retur

·        Kører fra Rønne kl. 6:50 i stedet for kl. 6:53

·        Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:09

·        På turen kl. 6:57 fra Hammershus er minuttallene imellem stoppestederne rettet til fra Helligdommen til Rønne

·        Kører fra Hammershus kl. 7:44 i stedet for kl. 7:47

·        Kører fra Hammershus kl. 15:06 i stedet for kl. 15:00

·        Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 3: Rønne – Aarsballe – Østermarie – Listed – Svaneke – Nexø og retur

·        Er blevet til en ”frem og tilbage”-rute i stedet for en ringrute

·        Starter fra Rønne Havn kl. 7:57 i stedet for at starte kl. 8:00 fra Snellemark 30

·        Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:08

·        På turen kl. 6:53 fra Nexø er minuttallene imellem stoppestederne rettet fra Snellemark 45 til Rønne Havn

·        Kører fra Nexø kl. 15:10 i stedet for kl. 15:03

·        Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 4: Rønne - Vestermarie – Almindingen – Østermarie – Gudhjem øvre og retur

·        Er blevet til en ”frem og tilbage”-rute i stedet for en ringrute

·        Kører fra Rønne Havn kl. 6:25 i stedet for kl. 6:30

·        Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:13

·        Kører fra Gudhjem Øvre kl. 14:19 i stedet for kl. 14:14

·        Kører fra Gudhjem Øvre kl. 15:21 i stedet for kl. 15:14

·        Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 5: Rønne – Lufthavnen – Aakirkeby – Pedersker – Snogebæk – Nexø og retur

·        Er blevet til en ”frem og tilbage”-rute i stedet for en ringrute

·        Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:08

·        Kører fra Nexø kl. 15:13 i stedet for kl. 15:06

·        Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 6: Rønne – Knudsker – Vestermarie – Aakirkeby – Egeby – Nexø og retur

·        Kører nu over Knudsker og Vestermarie i stedet for Nylars og Lobbæk

·        Afgang kl. 5:59 fra Aakirkeby til Nexø er slettet

·        Afgang kl. 07:06 fra Rønne til Rønne er slettet

·        Afgang kl. 7:21 fra Vestermarie til Nexø er oprettet

·        Kører fra Aakirkeby Terminalen kl. 9:34 i stedet for kl. 9:35

·        Kører fra Rønne kl. 12:37 i stedet for kl. 12:42

·        Kører fra Rønne kl. 13:37 i stedet for kl. 13:42

·        Afgang kl. 15:09 fra Aakirkeby til Nexø er slettet

·        Afgang kl. 16:34 og 20:39 fra Aakirkeby til Nexø er slettet

·        Afgang kl. 14:51 fra Søndermarksskolen til Nexø er oprettet

·        Afgang kl. 15:02 fra Rønne til Aakirkeby er oprettet

·        Afgang kl. 16:02 og kl. 20:12 fra Rønne til Nexø er oprettet

·        Afgang kl. 5:17 fra Nexø til Aakirkeby er slettet

·        Kører fra Nexø kl. 7:04 i stedet for kl. 7:02

·        På turen kl. 8:57 fra Nexø er minuttallene imellem stoppestederne rettet til fra Egeby til Aakirkeby

·        Kører fra Nexø kl. 13:32 i stedet for kl. 13:37

·        Kører fra Nexø kl. 14:32 i stedet for kl. 14:37

·        Kører fra Nexø kl. 15:37 i stedet for kl. 15:32

·        Kører fra Nexø kl. 16:57 i stedet for kl. 17:07 og kører nu helt til Rønne i stedet for kun til Aakirkeby

·        Turen fra Nexø kl. 21:07 fortsætter helt til Rønne i stedet for kun at køre til Aakirkeby

·        Alt weekendkørsel køres nu fra Rønne til Nexø og retur i stedet for kun mellem Aakirkeby og Nexø. Der vil blive kørt 6 ture nu i stedet for 8.

·        Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 7: Rønne – Hasle – Hammershus – Gudhjem – Svaneke – Dueodde – Lufthavnen – Rønne

Rute 8: Rønne – Lufthavnen – Dueodde – Svaneke – Gudhjem – Hammershus – Hasle - Rønne

·        Ingen ændringer i ruteføringen. Kører stadig langs kysten i hver sin retning.

·        Kører mellem 2. maj og 25. september

·        Kører med samme volumen af ture i hele ovennævnte periode i forhold til nu, hvor der er dobbelt så mange ture i sommerferieperioden

Rute 7 – helårsplan = 8 ture i hele perioden. Før i sommerferien = 15 ture

Rute 8 – helårsplan = 7 ture i hele perioden. Før i sommerferien = 14 ture

 

Rute 9: Aakirkeby – Almindingen – Østermarie – Østerlars – Gudhjem Øvre og retur

·        Kører nu fra Aakirkeby til Gudhjem/Koldekilde og retur i stedet for at køre fra Rønne til Rønne

·        Ingen weekendkørsel

 

Rute 10: Rønne – Nyker – Klemensker – Hasle – Vang – Sandvig og retur

·        Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for 14:13

·        Kører fra Sandvig kl. 15:01 i stedet for kl. 14:59

·        Kører ikke igennem Slotslyngen på hjemturen længere. Kører igennem Allinge

·        Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf

·        Hele rute 10 har tidligere udgået i sommerferieperioden. Nu er der fastholdt få afgange i sommerferien 

 

Rute 1N – Natbus Nord

Rute 5N – Natbus Syd

·        Natbusserne vises nu separat, men kører som den gamle rute 1 og rute 5 (ringruterne)

·        Rute 1N kører nu fast om Sandvig gl. station og Rø i stedet for kun hvis der er rejsende at afsætte

 

Bybusserne 21 og 23

·        Ingen ændringer

 

Frist for høringssvar:

Høringssvar bedes sendt retur senest den 17. november 2020.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag:

·        Rutekort ny helårskøreplan 2021

·        Bybus 21 - ny helårsplan

·        Bybus 23 - ny helårsplan

·        Natbus 1N - ny helårsplan

·        Natbus 5N - ny helårsplan

·        Ruterne 1 – 10 - ny helårsplan (et bilag for hver rute)

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. december 2020

1.
Rutekort ny helårskøreplan 2021 (PDF)

2.
Natbus 1N - ny helårsplan (PDF)

3.
Natbus 5N - ny helårsplan (PDF)

4.
Rute 1 - ny helårsplan (PDF)

5.
Rute 2 - ny helårsplan (PDF)

6.
Rute 3 - ny helårsplan (PDF)

7.
Rute 4 - ny helårsplan (PDF)

8.
Rute 5 - ny helårsplan (PDF)

9.
Rute 6 - ny helårsplan (PDF)

10.
Rute 7 - ny helårsplan (PDF)

11.
Rute 8 - ny helårsplan (PDF)

12.
Rute 9 - ny helårsplan (PDF)

13.
Rute 10 - ny helårsplan (PDF)

14.
Bybus 21 - ny helårsplan (PDF)

15.
Bybus 23 - ny helårsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021

15.00.15P15-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget høres

Natur- og Miljøudvalget høres

Børne- og skoleudvalget høres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget høres

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 på mødet den 17. december 2020, hvorefter Beskæftigelsesplanen offentliggøres primo 2021.

Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen indeholder som noget nyt nu måltal for vejledningsindsatsen rettet mod de elever som forlader grundskolen i forhold til valg af ungdomsuddannelser.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

a)    Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget drøfter forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021.

b)    Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 fremsendes til høring i relevante udvalg og råd, hvorefter den sendes til behandling i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget senest den 2. december 2020, inden den fremsendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling anbefales. René Danielsson stemmer imod, da han finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen anbefales. Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, da hun finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

Sagsfremstilling

Job, Udvikling og Fritidsudvalget skal med afsæt i ministermål for 2021 samt status på egne lokalt fastsatte mål for 2020 drøfte forslaget til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021.

 

Procesplan

Såfremt forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan kan godkendes, vil denne blive sendt i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Natur- og Miljøudvalget, Børne- og skoleudvalget, Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget, Integrations- og Handicaprådet samt det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Derefter vil Job, Udvikling og Fritidsudvalget modtage Uddannelses- og Beskæftigelsesplan til endelig godkendelse med høringssvar inden endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

 

Ministermål

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har besluttet at videreføre tre af målene fra 2020 og

derudover tilføje to nye mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål)

2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål)

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  

Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 vil dels være en videreførelse af Beskæftigelsesplan 2020, idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2021, og dels af en række nye indsatser styret af det seneste års udvikling på Bornholm, herunder følgerne af Corona krisen.

 

Gennemgående fokus

Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder for dels at understøtte væksten i det Bornholmske samfund, og dermed Kommunalbestyrelsens mål om 42.000 indbyggere på Bornholm i 2025, og dels sikre at alle borgere på Bornholm har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv.

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering vil fortsat have fokus på den gruppe borgere, som har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at understøtte oprettelsen af nye job- og uddannelsesmuligheder på Bornholm.

For at løse denne opgave vil centeret have en fleksibel og innovativ tilgang i samarbejdet med de bornholmske virksomheder og bornholmske uddannelsesudbydere og ud fra dette give inspiration til, hvordan denne gruppe borgere kan inkluderes.

 

Målet vil være, at den enkelte borger oplever, at der arbejdes ud fra, at borgeren selv har ejerskab og ansvar for egen udvikling, mål og resultater. Tilbuddet fra centeret vil bygge på løsningsfokuseret sparring, tilbud om uddannelse og eventuel hjælp til etablering af kontakt til virksomheder i form af praktikker, løntilskud eller ordinære job.

Såfremt virksomhederne ikke kan finde de kvalificerede medarbejdere på Bornholm, vil centeret indlede samarbejder med relevante aktører for at tiltrække yderligere kvalificeret arbejdskraft til Bornholm, det være sig både fra det øvrige Danmark som fra udlandet, specielt EU.

 

Fra Beskæftigelsesplan til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan

Administrationen skal specielt henlede opmærksomheden på beskæftigelsesministerens nye mål om ”en værdig sagsbehandling”, som uddybes i Beskæftigelsesplan 2021.

Desuden omdøbes beskæftigelsesplanen til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan; dels fordi beskæftigelsesplanen allerede indeholder mange uddannelsesrettede indsatser og dels fordi der nu er kommet krav om at udarbejde måltal for vejledningsindsatsen rettet mod de elever som forlader grundskolen.

Derfor er der indarbejdet de lovpligtige mål for vejledningsindsatsen jf. bekendtgørelse nr. 1152 af 7. juli 2020, hvor Kommunalbestyrelsen jf. § 31 skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Udvalget har i 2019 fastsat måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne med 35%. Der skal nu fastsættes måltal for alle ungdomsuddannelser.

 

Lokalt fastsatte mål 2021

 

Rekruttering og tilflytning

Sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm.

En mere opsøgende indsats i forhold til arbejdskraft uden for Bornholm

Bedre tværfaglig og virksomhedsrettet hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Fortsat fokus på nedbringelse af antallet af langtidsledige kontanthjælps- modtagere over 30 år.

 

Ungeindsats

Fokus på udvikling af samarbejdet i den sammenhængende ungeindsats samt en aktiv deltagelse i etableringen heraf.

Fokus på at sikre relevante tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede ved det daglige arbejde i den sammenhængende ungeindsats; herunder samarbejdet med FGU uddannelsen.

 

Integration

Fokus på flygtningenes integration på det Bornholmske arbejdsmarked, således at flygtningenes kompetencer søges at matche det Bornholmske arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft.

 

Uddannelse

Fokus på opfyldelsen af de politisk vedtagne mål for vejledningsindsatsen rettet mod grundskolens afgangselever.

 

Uddannelses- og Beskæftigelsesindsatsen søges løst i et samarbejde.

Der er behov for en forsat udbygning af samarbejdet med erhvervslivet, øvrige aktører (uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer, praktiserende læger mf.) men også internt i Bornholms Regionskommune udvikles nye samarbejder omkring tværfaglige snitflader, hvor specielt den sammenhængende ungeindsats (SUI) vil blive prioriteret i 2021.

 

Ny lovgivning mv.

Der er de senere år vedtaget en række nye reformer på Beskæftigelsesområdet, hvor det allerede nu er klart, at dette fortsætter med nye lovgivningsmæssige initiativer i 2021. Center for Job, uddannelse og Rekruttering vil løbende forholde sig til de muligheder dette giver, dels i det daglige arbejde og dels ved løbende at tilpasse organisationen og indsatsviften, i et samspil med Job, Udvikling og Fritidsudvalget, når de konkrete rammer kendes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet er tilfreds med Uddannelses- og beskæftigelsesplan 2021, som den foreligger.

 

 

 

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 23. september 2020

1.
Uddannelses- og Beskæftigelseseplan 2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm

00.01.00P22-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-11-2020

14

 

Handicaprådet

16-11-2020

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det seneste år har kommunen arbejdet på en ny politik for kultur-, idræt- og fritidslivet på Bornholm. I september fik alle stående politiske fagudvalg præsenteret et udkast til ny politik med titlen ” Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm. Udkastet var baseret på bidrag fra flere centre i BRK, eksterne kultur- og idrætsaktører og fagråd på kultur- og fritidsområdet. På baggrund af fagudvalgenes bemærkninger er udkastet blevet revideret og fremsendes nu til politisk behandling med henblik på, at det sendes i offentlig høring samt i høring i en række kommunale fagråd.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·        ”Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm” sendes i offentlig høring samt i høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget, Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd med høringsfrist den 18. december 2020

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. november 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I starten af 2020 godkendte Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget en procesplan for udarbejdelse af en ny politik, der skulle sætte retningen for udviklingen af både kultur-, idræts- og fritidsområdet.

I løbet af foråret og sommeren har administrationen gennemført en inddragelsesproces, hvor et bredt felt af kommunale fagpersoner og eksterne kultur- og idrætsaktører har givet faglige inputs til den nye politik og strategiske indsatser med udgangspunkt i en række fokusområder, som udvalget godkendte i marts.

Som følge af Covid19-nedlukningen blev interessenterne inddraget ved hjælp af skype og mail. Der blev afholdt en lang række interviews med repræsentanter fra kommunens fagcentre, kommunale og selvejende kultur- og idrætsinstitutioner samt DGI og DBU. Kommunens fire fagråd og udvalg på kultur-, idræts- og fritidsområdet (Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget, Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet) har desuden haft mulighed for at give deres bidrag på mail.

Ovenstående proces resulterede i et udkast til en ny politik, som på grund af sin tværfaglige karakter blev sendt til kommentering i alle stående politiske fagudvalg i september. Af konkrete bemærkninger til politikkens indhold kan bl.a. nævnes et ønske om et tilbud til familier med børn, at politikken omfatter psykisk sårbare og mennesker med handicap, og at naturaktiviteter og naturoplevelser er et led i politikken.

På baggrund af disse bidrag er udkastet blevet revideret og fremsendes nu til politisk behandling med henblik på, at det sendes i høring ultimo november til 18. december 2020.

I det reviderede udkast er der desuden tilføjet et forord af udvalgsformanden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, og en visualisering af politikkens sammenhæng med øvrige politikker i kommunen.

Hvem høres?
Da kultur, - idræts- og fritidsområdet er en stor del af samfundslivet sendes udkastet i offentlig høring, så alle borgere, foreninger, organisationer m.fl. har mulighed for at indsende deres kommentarer. Dertil vil udkastet blive forelagt på de førstkommende rådsmøder i Handicaprådet (14. december), Ældrerådet (15.december), Idrættens Videns- og Kompetenceråd (2. december), Folkeoplysningsudvalget (2. december), Musik- og Teaterrådet (8. december) og Kunst- og Kulturhistorisk Råd (december)

Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid
Politikken har titlen ”Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm”. Den tager udgangspunkt i, at kultur, idræt og fritid har en stor værdi i sig selv, men samtidig spiller en betydningsfuld rolle inden for flere dele af samfundslivet. Politikken er således kendetegnet ved, at den forgrener sig til andre politik- og fagområder herunder børne- og ungeområdet, handicapområdet, natur og friluftsliv, by- og områdefornyelse, havne mv.

Politikkens niveauer

Politikken beskriver både de langsigtede politiske mål for fritids- og kulturområdet, dvs. hvad BRK gerne vil nå på området (politik), og de strategiske planer for, hvordan BRK i praksis vil nå politikkens mål. (strategi) Det betyder, at oplægget i princippet kombinerer to styringsdokumenter. Jf. model over sammenhæng mellem styringsdokumenter og niveauer.

Politikkens omdrejningspunkt er fire fokusområder: Livskvalitet, Dannelse og fællesskab, Samskabelse og Faciliteter og mødesteder.

For hvert af de fire fokusområder er der formuleret en hovedambition, der beskriver det overordnede ønske med det respektive fokusområde (politikniveau). Under hver hovedambition er der formuleret en række ambitioner, der udgør de strategiske planer for, hvordan hovedambitionen kan realiseres (strateginiveau).

For at illustrere ”den røde tråd” fra de politiske mål og de konkrete handlinger gives der for hver ambition eksempler på igangværende initiativer og forslag til nye. (handlingsniveau) Disse eksempler har til formål at inspirere til formuleringen af handleplaner, der efter politikkens vedtagelse skal udarbejdes og realiseres i samarbejde med kommunens fagcentre, selvejende og kommunale kultur- og idrætsinstitutioner, lokale brugerråd, folkeoplysende foreninger, kultur -og idrætsforeninger m.fl.

Politikken og budgetmål
Når politikken er vedtaget, er det hensigten, at den bliver koblet med mål- og budgetprocessen. Det er således tanken, at ambitionerne (strateginiveau) skal udgøre de fireårige langsigtede budgetmål for kultur- og fritidsområdet, mens de etårige budgetmål skal afspejle de konkrete handlinger, der skal virkeliggøre politikken. (handlingsniveau)
 
Det er hensigten, at den nye politik skal erstatte gældende idrætspolitik (2013), kulturpolitik (2015) og bibliotekspolitik (2017).

Næste skridt

I starten af 2021 samler administration op på de indkomne høringssvar, og i februar/marts fremsendes en ny politik for kultur, idræt og fritid til endelig politisk godkendelse.
Efterfølgende revideres Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets budgetmål, så der skabes sammenhæng mellem dem og politikken.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet ønsker, at der er fokus på tilgængeligheden til de tilbud inden for kultur, idræt og fritid, som BRK tilbyder på Bornholm.

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 4. november 2020

1.
Vores Ø - Politik for kultur, idræt og fritid (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tilsyn 2020 - Dagtilbud Klippely  

27.12.16K09-0250

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klippely den 14. oktober 2020.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

Samlet indtryk

 

Tilsynet finder, at Klippely er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven. Tilsynet finder også, at der er fokus på at give brugene nogle relevante arbejdsmæssige opgaver og ansvar der svarer til den enkeltes evner og ønsker.

 

Tilsynet finder:

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

 

Tilsynets samlede indtryk passer ind i det leder oplever ved besøg i tilbuddet, på personalemøder og ved de samtaler har med brugere, medarbejdere og daglig leder.

 

Det skal fremhæves at Projektet har været hårdt ramt. Da Center Job, Uddannelse og Rekruttering overtog Skovhjælperprojekt den 1. januar 2020, blev den overførte medarbejder syg fra start af.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet udtrykker ros til arbejdet på Klippely.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsynsrapport 2020 Klippely (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilsyn 2020 Plejecenter Nylars

 

27.12.16K09-0249

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den08. oktober 2020 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Nylars oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Det er kendt af ledelsen at der er et ønske om kompetenceudvikling i neuropædagogik. Der er proces i gang med henblik på, at skrue et kompetenceforløb i gang sammen med daglig leder. 

 

Det drøftes aktuelt om der ved rekrutteringsbehov kan ansættes pædagoger som en erstatning for de manglende SoSu assistenter

 

Den samlede rapport fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet er tilfreds med hvordan Plejecenter Nylars løser opgaven, men deler den bekymring der er rejst vedr. strukturen i personalesammensætningen.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsynsrapport Plejecenter Nylars 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tilsyn 2020 Plejecenter Snorrebakken

27.12.16K09-0248

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har, henholdsvis den 03. august 2020 (afdelingerne A+B), den

19. august 2020 (afdelingerne C+D), den 11. august 2020 (afdelingerne E+F), samt den 17. august 2020 (afdelingerne GH+IJ), aflagt anmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk - Plejecenter Snorrebakken

Det er Tilsynets samlede indtryk, at afdelingerne på Plejecenter Snorrebakken yder beboerne en god og tryg hverdag.

 

Der er samlet set løbende fokus på at arbejde med at sikre at den enkelte beboer er mest og længst muligt i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken samlet set modtager en god og kvalificeret pleje og omsorg.

 

Hvor der i forbindelse med tilsynene er blevet givet anbefalinger skal der følges op med en handleplan på disse anbefalinger inden næste års tilsyn.

 

Afdelingerne A+B

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken - afdeling A+B oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Der arbejdes aktuelt med anbefalingerne i teamet.

 

Det er ledelsens opfattelse at afdelingen har været igennem en svær periode da der har været corona smittede beboere og medarbejdere. Der er arbejdet godt og professionelt med at få smitten udryddet hvilket også er lykkes. 

 

Afdelingerne C+D

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken, afdeling C+D oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

 

 

Ledelsens bemærkninger:

I teamet skal der arbejdes med de 2 anbefalinger.

 

Det er ledelsens vurdering at teamet er blevet opgraderet væsentligt på det faglige område i det forgangne år, der er tilført personale ressourcer som har højnet det faglige niveau.

 

Teamet har været ramt af corona og har dermed været igennem en udfordrende tid, men det er ledelsens opfattelse at der er arbejdet godt og professionelt med at udrydde virus i afdelingen, hvilket også lykkedes.

 

Afdelingerne E+F

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken, afdeling E+F oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ledelsen bemærker at der er behov for at se generelt på det faglige niveau der omhandler SoSu hjælpere som arbejder i psykiatriafsnit. Det vil blive taget med i overvejelserne når der planlægges kompetenceudvikling i 2021.

 

Afdelingerne GH+IJ

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken - afdeling GH+IJ oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ledelsen kan oplyses at der arbejdes med at købe personlige tablets til alle, hvilket burde afhjælpe de udfordringer der opleves med login.

 

Ligeledes er der gennemført CURA cafeer i sensommer og efteråret som støttes op med sidemands oplæring i teamet.

 

På grund af svingende smittetryk er der pt ikke kontinuerlige Beboer- og Famileråds møder.

Det vurderes fra gang til gang i forhold til situationen.

 

Den samlede rapport fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet hilser med tilfredshed den indsats, som personalet har ydet, specielt i disse svære tider med Corona.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsyn Snorrebakken afdeling A+B 2020 (PDF)

2.
Tilsyn Plejecenter Snorrebakken afd. C+D 2020 (PDF)

3.
Tilsyn Plejecenter Snorrebakken afd. E+F - 2020 (PDF)

4.
Tilsyn Plejecenter Snorrebakken afd. GH+IJ 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsyn Ressourcevejen 2020

27.12.16K09-0252

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Ressourcevejen den 21. oktober 2020.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk:

 

Tilsynet finder, at Ressourcevejen er et godt tilbud til brugerne.

 

Tilsynet oplever fortsat en særdeles høj grad af brugerinvolvering, hvor brugerne støttes og opfordres til at være en aktiv del af beslutningsprocesserne.

 

Tilsynet finder også, at medarbejdergruppen har en høj faglig og empatisk tilgang til opgaveløsningen.

 

Tilsynet finder:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

 

Det er med stor tilfredshed, at jeg noterer mig, at Tilsynet finder en meget høj grad af brugerinvolvering og tilfredshed med Ressourcevejen.

 

Derudover er det med stor tilfredshed, at Tilsynet finder en høj faglig og empatisk tilgang til borgerne og til opgaveløsningen som helhed.        

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet er meget tilfreds med den høje faglighed og den empatiske tilgang, som findes i opgaveløsningen.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2020 Rehabilitering Sønderbo   

27.12.16K09-0253

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 20. oktober 2020 aflagt anmeldte tilsynsbesøg på Rehabilitering Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Afdækning af den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk:

Det er Tilsynets oplevelse, at borgerne på Rehabiliteringscenter Sønderbo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at borgerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og sundhedsloven samt de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Sundhedschef Karina Nørby:

 

Det er med tilfredshed, at jeg noterer, at tilsynet finder, at borgerne er kommet godt igennem Corona-perioden fra foråret og frem til nu.

 

Det er ligeledes med tilfredshed, at personalet har oplevelsen af, at ledelsen på Sønderbo tager godt hånd om trivsel og godt arbejdsmiljø på trods af meget udfordrende tider.

 

Sønderbo er en del af Sundhedsberedskabet i Bornholms Regionskommune, og derfor er det positivt at læse, at leder og personale tager godt hånd om borgerforløbene samtidig med, at der er stor fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til Corona situationen.  

 

Det er min forventning, at Sønderbo tager tilsynets bemærkning til sig i forhold til videre drøftelser og løbende forbedring af dokumentationspraksis.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet er tilfreds med, at der følges op på tilsynets bemærkninger. 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsynsrapport Rehabiliteringscenter Sønderbo 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge

27.00.00A00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-11-2020

13

 

Handicaprådet

16-11-2020

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Handicaprådet orienteres

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Center for Børn og Familie har sammen med Center for Skole opdateret ”Inspirationsguiden til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge”. Den opdaterede inspirationsguide er målrettet ledere af de forskellige tilbud, og indeholder forslag/inspiration til, hvordan hvert enkelt tilbud kan arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn og unge.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)   ’Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge’ godkendes

b)   ’Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge’ sendes til orientering i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2020:

Godkendt

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Bornholms Regionskommune har opdelt dette beredskab i to; en inspirationsguide, der har fokus på forebyggelse og viden, og en beredskabsplan med fokus på tidlig opsporing og handleveje ved viden eller mistanke om overgreb. Tilsammen giver inspirationsguiden og beredskabsplanen et grundlag for øget opmærksomhed på og viden om vold og overgreb mod børn.

 

Børne- og Skoleudvalget godkendte i januar 2020 den opdaterede beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge. Beredskabsplanen gjorde det mere tydeligt, hvilke handleveje ansatte i Bornholms Regionskommune har, når viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge opstår.

 

Center for Børn og Familie har sammen med Center for Skole opdateret inspirationsguiden.

 

Målgruppe og indhold

Den opdaterede inspirationsguide er målrettet ledere af de forskellige tilbud, som Bornholms Regionskommune har til børn og unge, både kommunale og private, eks. dagtilbud, skoler, Børne- og Familiehuset, Ungehuset, fritidsinstitutioner eller andre institutioner såsom døgninstitutioner, opholdssteder eller plejefamilier.

 

Inspirationsguiden fra 2015 var både til ledere og medarbejdere, men den opdaterede sigter i højere grad mod at hjælpe lederen til at kunne sætte forebyggelse på dagsordenen i det enkelte tilbud. Derfor indeholder inspirationsguiden eksempler på en række spørgsmål, som kan udvælges til drøftelse i det enkelte tilbud.

 

Det fortsatte arbejde med beredskabsplanen og inspirationsguiden

Da beredskabsplanen blev behandlet, var der i marts 2020 planlagt en temadag med målgruppen for beredskabsplanen. På grund af covid-19 blev temadagen imidlertid aflyst, og den er derfor endnu ikke afholdt. Center for Børn og Familie er i kontakt med Janus-Centret om afholdelse af temadagen.

 

Inspirationsguiden udsendes til alle relevante tilbud, og det forventes at alle tilbud minimum en gang om året sætter forebyggelse af overgreb mod børn og unge på dagsordenen på personalemøder eller lignende.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. november 2020

1.
Bilag 1 Inspirationsguide (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Forslag til mødeplan 2021

27.69.48P35-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

11

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for møder i Handicaprådet for 2021. Handicaprådet skal fastsætte dato og tidspunkt for møderne i 2021.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller at,

a)   mødeplanen godkendes

b)   at mødetidspunktet fastsættes til 16.30 – med formøder kl. 16.00

 

Handicaprådet den 16. november 2020:

a) Godkendt

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til mødeplan for Handicaprådet er:

 

Mandag den 18. januar

 

Mandag den 15. februar

 

Mandag den 15. marts

 

Mandag den 19. april

 

Mandag den 17. maj

 

Mandag den 14. juni

 

Mandag den 1. juli

 

Mandag den 6. september

 

Mandag den 11. oktober

 

Mandag den 15. november

 

Mandag den 6. december.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

12

 

 

Handicaprådet den 16. november 2020:

Der er kommet nogle nye retningslinjer vedr. besøgsmuligheder hos ældre, hvis vi igen bliver ramt af nedlunkning. Der giver mulighed for at få besøg indenfor og ikke kun udendørs som i foråret. De omtalte Drivhuse sættes op efter op efter 9. december 2020 efterhånden, som de modtages. Karin Lerche Jaque nævnte muligheden for, at etablere en krammevæg, som er værd at overveje.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

16-11-2020

13

 

 

Handicaprådet den 16. november 2020:

VISO og SIKON-konferencen er udsat til 2021