Dagsordenspunkter

  åbent 1 Konstituering
  åbent 2 Forslag til forretningsorden
  åbent 3 Drøftelse af mødeplan og sted for afholdelse af Børne- og Skoleudvalgets møder i 2010
  åbent 4 Orientering fra medlemmerne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Konstituering

00.22.04A30-0007

Indledning

Ifølge Lov om kommunernes styrelse § 22 vælger de stående udvalg selv deres formand.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller, at:

 

·        Udvalget vælger formand og næstformand

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 5. januar 2010:

Erik A. Larsen formand.

Erik Lund Hansen næstformand.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forslag til forretningsorden

00.22.04A30-0008

Indledning

I henhold til bestemmelsen i § 16 i ”Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune” nedsættes der et Børne- og Skoleudvalg.

Sagsbeskrivelse

Politisk & Administrativt Sekretariat har udarbejdet et forslag til forretningsorden.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller forslaget til godkendelse.

Bilag

Politisk & Administrativt Sekretariats forslag eftersendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 5. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. januar 2010

1.
Forslag til forretningsorden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Drøftelse af mødeplan og sted for afholdelse af Børne- og Skoleudvalgets møder i 2010

00.22.04P35-0001

Indledning

Fastlæggelse af mødedag og tidspunkt for afholdelse af Børne- og Skoleudvalgets møder i 2010

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. december 2009 Mødeplan Kommunalbestyrelse, Økonomi- og Erhvervsudvalg og de stående udvalg for 2010.

I mødeplanen er der afsat tre mulige ugedage til afvikling af fagudvalgsmøder.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller, at Børne- og Skoleudvalget: afholder møder:

-          tirsdage fra kl. 15.00 jf. Mødeplan for 2010

-          på Ullasvej 23

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 5. januar 2010:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

4   Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

Indledning

De enkelte medlemmer af Børne- og Skoleudvalget får mulighed for at præsentere sig selv.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 5. januar 2010:

Børne- og skoleudvalgets medlemmer præsenterede sig.