Dagsordenspunkter

  åbent 1 BDO rapport - Strukturer og processer på BCB 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  BDO rapport - Strukturer og processer på BCB

00.15.10A26-0001

Indledning

BDO-kommunernes revision har i december 2009 - januar 2010 gennemført en analyse, der skal kortlægge og vurdere, hvordan de givne mål og rammer i BCB udmøntes og omsættes bl.a. organisatorisk og ledelsesmæssigt.

 

BDO’s rapport: ”Struktur og processer –  BørneCenter Bornholm”, hvor BDO ud fra kortlægningen og vurderingerne har en række anbefalinger til, hvordan Bornholms Regionskommune kan arbejde videre med de afdækkede udfordringer, præsenteres af medarbejdere fra BDO for  Børne- og Skoleudvalget

Sagsbeskrivelse

Analysen har følgende delformål:

 

1. Kortlægning og vurdering af de rammer BCB arbejder inden for

 

2. Kortlægning og vurdering af samarbejdet med eksterne parter

 

3. Kortlægning og vurdering af hvordan de givne mål og rammer i BSB omsættes – organisatorisk, ledelsesmæssigt, økonomisk og fagligt på medarbejderniveau

 

4. BDO KR vil på baggrund af kortlægning og vurdering med udgangspunkt i erfaringer opbygget i BDO KR, komme med en række konkrete anbefalinger i forhold til eventuelle initiativer, der kan igangsættes.

 

På baggrund af præsentationen og Børne- og skoleudvalgets drøftelser arbejder Børne- og skoleskretariatet i samarbejde med Økonomi og Analyse og BørneCenter Bornholm videre med de konkrete anbefalinger i analysen.

 

Det er i december 2009 i handleplansgruppen besluttet, at der udover BDO analysen skal laves en 360 graders gennemgang/analyse af BCB (budgetanalyse – samt videreudvikling af styringsgrundlaget)

 

Børne- og Skoleudvalget vil medio 2010 få forelagt konkrete tiltag på baggrund af BDO rapportens anbefalinger, og senest august 2010 vil der jf. Budget- og aftalevejledningen for 2011 foreligge en budgetanalyse af BCB.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Børne- og skolesekretariatet i samarbejde med Økonomi og Analyse og BørneCenter Bornholm på Børne- og skoleudvalgets møde i maj 2010 foreligger forslag til udmøntning af anbefalinger i BDO’s analyse, samt på udvalgets møde i september 2010 budgetanalysen af BCB.

Bilag

Rapport Bornholms Regionskommune

Struktur og Processer Børnecenter Bornholm

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. februar 2010:

Da medarbejderne fra BDO p.g.a. trafikale vanskeligheder måtte melde afbud udsættes præsentationen og behandlingen af punktet.

Børne- og skolesekretariatet planlægger ekstraordinært møde for behandling af punktet.

 

 

Børne- og skoleudvalget 9. februar 2010:

Indstillingen godkendt,  idet der afholdes et temamøde med medvirken af BDO og inddragelse af medarbejdere inden der forelægges forslag til udmøntning af anbefalinger af BDO`s analyse.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
BDO rapport (PDF)