Dagsordenspunkter

  åbent 1 Spørgsmål fra Bornholms Passagerforening 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Spørgsmål fra Bornholms Passagerforening

30.10.40G01-0013

Indledning

Spørgsmål stillet af Bornholms Passagerforening v/Erik A. Pedersen den 17. september 2010. Der er kommet en række spørgsmål vedr. de bornholmske pendlere.

Sagsbeskrivelse

Spørgeren har stillet 4 spørgsmål. Borgmesteren agter at besvare det ene spørgsmål, mens de tre andre ikke besvares fordi det ikke vedrører kommunale forhold og kommunalbestyrelsens virke. Der henvises generelt til ”Reglerne for spørgetid i Bornholms Regionskommune” og særligt for disse spørgsmål til § 4 og endelig vedrører et af spørgsmålene mere specifikt angreb på tredjemand, hvortil der også henvises til ”Reglerne for spørgetid i Bornholms Regionskommune” jf. samme § 4

 

Borgmesteren vil derfor alene besvare spørgsmål 1.som lyder:

 

Mit 1. spørgsmål er:

Hvilke konkrete tiltag har kommunalbestyrelsen allerede taget for at fremme pendlernes muligheder, herunder de økonomiske, for fortsat at have bolig på Bornholm og job ovre, og hvilke konkrete tiltag vil kommunalbestyrelsen tage i fremtiden.

 

 

Bilag

-          Mail af 16. august 2010 fra Erik A. Pedersen

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:

Spørgeren fremsatte sit spørgsmål 1 på mødet.

Borgmesteren svarede på spørgsmålet.

Derefter fik spørgeren lov til at komme med en kort kommentar til borgmesterens svar.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 23. september 2010

1.
Svar på spørgsmål (DOC)

2.
erik pedersens spørgsmål til borgmesteren 14082010.doc (MSG)