Referat
Kommunalbestyrelsen
25-11-2010 kl. 17:30
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Spørgsmål vedr. investering i pillefyr på skolen i Aakirkeby 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Spørgsmål vedr. investering i pillefyr på skolen i Aakirkeby

00.22.02P35-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

1

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen svarer.

Resumé

Morten Riis har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedr. investering i pillefyr på Aaker Skole.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren vil svare på spørgsmålet, hvorefter spørgeren vil få mulighed for at komme med en kort kommentar.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Borgmesteren svarede på spørgsmålet og Morten Riis fik lov at komme med en kort kommentar.

Sagsfremstilling

Morten Riis har den 11. oktober 2010 fremsendt følgende spørgsmål:

”Vil borgmesteren venligst redegøre for de saglige begrundelser for, at man godkendte investeringen i et pillefyr på skolen i Åkirkeby (en udgift på 0,8 mill. kr.), når man var vidende om, at skolen inden for ganske kort tid skulle tilsluttes fjernvarmen?”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-