Referat
Socialudvalget
01-12-2010 kl. 12:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fravær og bemærkninger til dagsorden
  lukket 2 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fravær og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

1

 

 

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Mødet startede kl. 12.15. 

Afbud fra Trine Rasmussen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

2. Lukket punkt - Personsag