Referat
Teknik- og Miljøudvalget
07-12-2010 kl. 16:01
Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2

·                                        03.02.12S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

1

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema A for etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne samt skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne – etape 2.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)     at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne – etape 2.

b)     at skema A for etablering af 60 almene boliger – etape 2 godkendes

c)     at der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealer

d)     at skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 60 almene boliger – etape 2 godkendes

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. august 2010 igangsætning af plan for plejeboligbyggeri etape 2 ved Snorrebakken, Rønne, målrettet botilbud for demente.

BDO Kommunernes Revision har i den forbindelse, på anmodning fra kommunens projektleder, udarbejdet skema A for etablering af yderligere 60 almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer i Rønne.

I lighed med 1 etape er det forudsat at nybyggeriet af 2 etape opføres som energiklasse 2015, hvilket svarer til det der før hed energiklasse 1.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                         97.498.159 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                                                 3.220.000 kr. Anlægsudgifter i alt                                                                                                100.718.159 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91%                                                                          -86.903.325 kr.

Kreditforeningslån 98 % (energiklasse 2015 )                                                -1.960.000 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7%)                                               -6.684.871 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                  -1.949.963 kr.

Boliger i alt                                                                                          -97.498.159 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                                                -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                                           -820.000 kr.

Servicearealer i alt                                                                                  -3.220.000 kr.

 

Energiklasse 2015:

Merudgiften ved at opføre boligerne i den højeste energiklasse udgør 2.000.000 kr. incl. moms. Udgiften finansieres som anført med 98% kreditforeningslån og med 2% beboerindskud.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 5.856 kr. eller årligt 937 kr. pr. m².

Beboernes betaling vedrørende merudgiften til energiklasse 2015 er beregnet til 123 kr. pr. bolig pr. måned. Denne merudgift forventes modregnet ved besparelse på forbrugsregnskabet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Skema A - boliger, etablering af 60 ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2 (TIF)

2.
Anlægsbudget - etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2 (TIF)

3.
Likviditetsoversigt, etablering af 60 almene ældreboliger med servicearealer - etape 2 (TIF)

4.
Skema A - servicearealer, etablering af 60 ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2 (TIF)

5.
Skema A - Nøgletal, etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer - etape 2 (TIF)