Dagsordenspunkter

  åbent 1 Spørgsmål vedr. Ringebakkeprojektet 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Spørgsmål vedr. Ringebakkeprojektet

·                                         00.22.02P35-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-01-2011

1

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kristian Kirk Mailand har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedr. støtte til Ringebakkeprojektet.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren vil svare på spørgsmålet, hvorefter spørgeren vil få mulighed for at komme med en kort kommentar.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011:

Borgmesterens svar blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kristian Kirk Mailand har den 8. december 2010 fremsendt følgende spørgsmål:

 

Hermed spørgsmål til kommunalbestyrelsen som ønskes besvaret.

 

Fra dagspressen har jeg forstået, at Realdania vil bidrage til projektet mulighedernes land i Ringebakkerne med et anseeligt beløb.

 

I hvilket omfang, hvis overhovedet, er Realdanias tilsagn om støtte til projektet betinget af en bibeholdelse af pieren? Med andre ord, er det undersøgt og vil Realdania også støtte projektet hvis pieren fjernes som oprindeligt forudsat?