Referat
Teknik- og Miljøudvalget
11-01-2011 kl. 15:01
Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Endelig vedtagelse af lokalplantillæg for Vibegårdscentret 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Endelig vedtagelse af lokalplantillæg for Vibegårdscentret

01.02.05P16-0092

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

1

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget (I), Økonomi- og Erhvervsudvalget (I), Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. oktober 2010 at sende forslag til lokalplan nr. 056 og forslag til kommuneplantillæg nr. 001 i offentlig høring.

Høringen er nu overstået uden at der er indkommet bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan herefter vedtage planerne endeligt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplan nr. 056 og kommuneplantillæg nr. 001 endeligt

 

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. oktober 2010 at sende forslag til lokalplan nr. 056 og forslag til kommuneplantillæg nr. 001 i offentlig høring i 8 uger. Teknik & miljø har ingen høringssvar modtaget.

Forud for denne beslutning var der foretaget en lovpligtig indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden. Denne indledende fase i ændringen af kommuneplanen afstedkom heller ingen høringssvar.

Ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplan nr. 056 og kommuneplantillæg nr. 001 vil Vibegårdscentret blive konverteret fra den nuværende status som aflastningscenter til en fremtidig status som lokalcenter. Herved vil det max. tilladte butiksareal blive øget fra 2800 m2 til 3000 m2.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Kravene til adskillelse mellem bagerbutik og cafe i Vibegårdscentret (DOC)

2.
forslag til lokalplan 056 og kommuneplantillæg nr. 001 (PDF)

3.
Referat fra KB-møde 14. oktober 2010 (DOT)