Referat
Børne- og Skoleudvalget
26-05-2011 kl. 16:00
Landemærket, lokale nr. 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer 2012-2015
  åbent 3 Gensidig orientering
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-05-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer 2012-2015

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalgets beslutter

Resumé

Drøftelser af Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer for budget 2012-2015, med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde den 7. juni 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

Udvalget drøfter nedprioriteringer samt eventuelle opprioriteringer og anlægsønsker

 

Børne- og skoleudvalget 26. maj 2011: Udvalget drøftede effektiviseringsforslag, forslag til nedprioriteringer, opprioriteringer og anlægsønsker med henblik på udvalgets behandling den 7. juni 2011.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 13. april 2011 reviderede rammereduktioner for budget 2012-2015.

 

De nye krav til rammereduktioner på Børne- og Skoleudvalgets område er følgende beløb:

 

Rammereduktion – Børne- og Skoleudvalget

Rammereduktion (i 1.000 kr.)

2012

2013

2014

2015

  01 Dagpasning

1.514

1.479

1.456

1.408

  02 Undervisning

4.474

4.361

4.319

4.243

  03 Børn og Familier

1.939

1.908

1.899

1.879

Børne- og Skoleudvalget i alt

7.927

7.748

7.675

7.529

 

I kravene til udvalget rammereduktioner forudsættes, at de indkomne effektiviseringsforslag tiltrædes og effektueres som forudsat. Hvis et eller flere effektiviseringsforslag ikke tiltrædes, skal udvalget finde alternative besparelser. Effektiviseringsforslagene udgør 5,8 mio. kr. i 2012 og 5,9 mio. kr. i de følgende år på Børne- og Skoleudvalgets område.

 

Budgetrammerne er udmeldt på udvalgsniveau og det er et krav, at fagudvalgene udarbejder et budgetbidrag inden for den udmeldte budgetramme. Dette indebærer, at der i udgangspunkt skal findes nedprioriteringer som ovenfor beskrevet, men også at eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal ske som et led i en omprioritering inden for udvalgets samlede budgetramme.

 

Udvalget kan som i tidligere år også fremsætte forslag til anlægsprojekter som en del af udvalgets budgetbidrag. Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes inden for rammen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-05-2011

3

 

 

Børne- og skoleudvalget 26. maj 2011:

Besøg i Bornholms Heldagsskoles lokaler i Østermarie den 20. juni 2011 kl. 16.00.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-05-2011

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 26. maj 2011: