Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
26-05-2011 kl. 17:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetbidrag 2012 for Økonomi-og Erhvervsudvalget
  åbent 3 Orientering fra formanden
  åbent 4 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

26-05-2011

1

 

 

Fraværende

Bjarne Hartung Kirkegaard, René Nordin Bloch

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetbidrag 2012 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.30.04Ø02-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

26-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til budgetvejledningen for 2012 skal fagudvalgene senest den 10. juni 2011 fremsende deres budgetbidrag for 2012 til Økonomi og Analyse. Denne sag omhandler Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag for eget udvalgsområde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetbidraget (bilag 1-6) drøftes med henblik på at videresende dette til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. maj 2011:

Oversendes til budgetbehandlingen.

Sagsfremstilling

Jf. budgetvejledningen for 2012 består udvalgenes budgetbidrag af:

 

·         politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

·         forslag til mål og økonomiske prioriteringer, der sikrer et budget inden for rammen

·         økonomisk ramme og budgetforudsætninger

·         forslag til takster

·         forslag til anlæg.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag består af de dokumenter, som findes i bilagsoversigten.

 

Den 13. april 2010 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udvalget skal finde rammereduktion på 3,1 mio. kr. i 2012, 3,0 mio.kr. i 2013, 3,1 mio.kr. i 2014 og 3,1 mio.kr. i 2015.

 

I tabellen nedenfor er en oversigt over nedprioriteringsforslagene. Nedprioriteringsforslagene indgår i budgetbidraget. Konsekvenserne af det enkelte forslag er beskrevet i bilag. Der indgår et opprioriteringsforslag i budgetbidraget (Mål ØKE-0-1: KRAMS). Og der fremlægges, i overensstemmelse med budgetvejledningen kompenserende besparelser, således at rammen overholdes.

 

Forslag til opprioriteringer, nedprioriteringer og effektiviseringer

 

 

 

Beløb i mio. kr.

 

 

 

nr.

 

2012

2013

2014

2015

 

 

Effektiviseringer og nedprioriteringer

 

 

 

 

 

1

Budgetbemærkninger i Bind 1 og 2 udgives fremover kun elektronisk

0,01

0,01

0,01

0,01

 

2

Intern afregning i administrative enheder. Reducere antallet af interne afregninger i stabe og generelt i kommunen, hvor det er oplagt og muligt.

0,02

0,02

0,02

0,02

 

3

Besparelse af 3/4 stilling, idet nye systemer forventes at kunne effektivisere arbejdsgangen

0,11

0,25

0,25

0,25

 

4

Fællesadministration

0,59

0,59

0,59

0,59

 

5

Rengøring

0,22

0,22

0,22

0,22

 

6

Kantine

0,25

0,25

0,25

0,25

 

7

Abonnement på nyheder

0,05

0,05

0,05

0,05

 

8

Indtægtsoptimering – opkrævning

0,30

0,30

0,30

0,30

 

9

Optimering af aftaler om forsikring og revision mv.

0,30

0,30

0,30

0,30

 

10

Generel tilpasning af puljer (LP)

0,72

0,72

0,72

0,72

 

11

Optimering af IT-aftaler

0,30

0,30

0,30

0,30

 

12

Organisatorisk samtænkning igangsættes i ØKE´s stabe og områdesekretariater i tilknytning til naturlig afgang

0,86

0,58

0,68

0,68

 

 

Opprioriteringer

 

 

 

 

 

13

ØKE-mål-0-1 – KRAMS

-0,62

-0,58

-0,58

-0,58

 

 

Rammebesparelse - netto

3,10

3,00

3,10

3,10

 

 

 

Forslagene 1-3, er effektiviseringsforslag.

 

Takster på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område omfatter rykkergebyret ved for sen betaling. Gebyret er fastsat til det ifølge lovgivningen maksimale beløb på 250,00 kr., som foreslås fastholdt.

 

Der er ingen forslag til nye anlægsprojekter.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 26. maj 2011

1.
Rammebesparelser / op- og nedprioriteringer (DOC)

2.
Budgetbemærkninger 2012 - Pol 00 (DOC)

3.
Budgetbemærkninger 2012 - Pol 11 (DOC)

4.
Budgetbemærkninger 2012 - Pol 12 (DOC)

5.
Budgetbemærkninger 2012 - Pol 13 (DOC)

6.
Budgetbemærkninger 2012 - Pol 14 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

26-05-2011

3

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. maj 2011:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

26-05-2011

4

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. maj 2011:

Intet.