Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
06-02-2012 kl. 08:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Aftale mellem Rønne Havn og Bornholms Regionskommune
  åbent 3 Orientering fra formanden
  åbent 4 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

06-02-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Aftale mellem Rønne Havn og Bornholms Regionskommune

05.00.00P21-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

06-02-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Med henblik på at fremsende aftale til Transportministeriet omhandlende aftale om udmøntning af midler i forbindelse med Havnepakke II.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller udkast til skrivelse til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. februar 2012:

Udvalget godkendte udkastet med et par redaktionelle ændringer.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I brev af 21. november 2011 har ministeriet bedt om en fælles indstilling fra Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune, vedr. anvendelse af ”Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn (10,0 mio. kr.).

 

På denne baggrund har der været afholdt møder, hvor forskellige forslag er gennemgået, og på baggrund heraf fremlægges i fuld enighed projekter, der alle vil forbedre fremkommeligheden og øge vejkapaciteten til og fra Rønne Havn. Angivelse af projekter er anvist i skrivelsen, der indgår som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 6. februar 2012

1.
Brev fra Transportministeriet af 21.11.2011 (TIF)

2.
Udkast til svar: ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn (DOC)

3.
Vedr. svarfrist (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

06-02-2012

3

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. februar 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

06-02-2012

4

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. februar 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt