Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
26-09-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ansøgning fra Bornholms Tekniske Samling om tilskud til drift
  åbent 3 Ansøgning fra Dansk Kennel Klub om tilskud til skridsikkert underlag
  åbent 4 Ansøgning fra Beagle Klub Bornholm om tilskud til Very Special Show 2013
  åbent 5 Ansøgning fra Nexø Kajakklub om tilskud til bord/bænkesæt m.m.
  åbent 6 Ansøgning om sponsorstøtte til NB Bornholm
  åbent 7 Anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal
  åbent 8 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 9 Tilskud til særligt tilrettelagt undervisning
  åbent 10 Årsregnskaber selvejende haller
  åbent 11 Dialogmøder efterår 2012
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

1

 

 

Fraværende

Lars Kjøller forlod mødet ved punkt 9.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Ansøgning fra Bornholms Tekniske Samling om tilskud til drift

19.03.00Ø40-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Bornholms Tekniske Samling ansøger om et årligt tilskud på 120.000 kr. ud over deres eksisterende tilskud med henblik på dækning af husleje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

·         at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Bornholms Tekniske Samling er en selvejende institution, som lejer de bygninger, hvor museet er placeret. Samlingen består af dels privatejede og foreningsejede genstande, og strækker sig over et udstillingsareal på 4000 m2. Foreningen har 135 medlemmer.

 

Bornholms Tekniske Samlings nuværende årlige tilskud er på 48.648 kr., og er et resultat af en reduktion i 2012 budgettet med 32.000 kr.

 

År

Tilskud

2009

52.100

2010

80.837

2011

81.484

2012

48.648

 

 

Indenfor de sidste 4 år har foreningen ansøgt om en forhøjelse af det årlige driftstilskud til henholdsvis 150.000 kr. i 2009 og til 200.000 kr. i 2011. I 2009 blev ansøgningen henvist til budgetlægningen for 2010 m.fl. år, mens ansøgningen i 2011 fik afslag.

 

I løbet af 2012 har foreningen fået foretaget en større renovering af to bygninger, hvilket har kostet ca. 500.000 kr. De har dog opnået fondsstøtte på 210.000 kr.

 

I ansøgningen fremhæves entreindtægten som deres primære indtægtskilde. Der budgetteres med ca. 9.600 besøgende, hvilket betyder en entreindtægt på 460.800 kr. Af regnskabet for 2011 fremgår et overskud på 152.286,34 kr. og der budgetteres med et overskud på 35.800 kr. i 2013.

 

Der er ikke søgt andre steder til drift af museet.

 

Ansøgning er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan ikke finansieres indenfor den nuværende ramme af frie midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Ansøgning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ansøgning fra Dansk Kennel Klub om tilskud til skridsikkert underlag

20.00.00Ø40-0200

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Dansk Kennel Klub ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til delvis dækning af indkøb af et skridsikkert underlag/gulvbelægning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller,

·         at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Ansøgningen sker i forbindelse med indretning af en tidligere hønsestald til indendørs træningshal for hunde. Der er indgået en aftale med ejeren af bygningen om indgåelsen af en 2-årig lejekontrakt, der efter aftalen starter 1. august 2012. 

 

Med et skridsikkert underlag forventer foreningen at øge medlemsantallet og deres aktiviteter. Foreningens nuværende medlemstal er ca. 450.

 

Dansk Kennel Klub er ikke en folkeoplysende forening.

Kennel Klubben søger ligeledes støtte hos Sparekassen Bornholms Fond og Nordea Fonden.

 

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan ikke finansieres indenfor rammen af udvalgets frie midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Ansøgning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ansøgning fra Beagle Klub Bornholm om tilskud til Very Special Show 2013

20.00.00Ø40-0201

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Beagle Klubben på Bornholm ansøger den 6/8 2012 om et tilskud på 7.500 kr. til Very Special Show 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

·         at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Very Special Show 2013 er en ugelang aktivitetsferie for beaglehunde-ejere fra både Danmark og udlandet. Alle aktiviteter er åbne for publikum og kan danne basis for inspiration til egne muligheder for træning og samvær med hunde.

 

Showet vil tage plads 6.-14.juli 2013 og er planlagt til at foregå i Hasle med aktiviteter så som konkurrencer i agility, lydighed, schweiss og udstilling. Derudover vil der også være aktiviteter for mennesker og hunde, der falder udenfor ovennævnte kategorier.

 

Der opkræves ikke entre fra publikum. Det forventede publikumsantal fordelt over alle ugens aktiviteter er ca. 75-150 personer pr. dag.

 

Beagle Klubben har ansøgt og fået bevilget 3.000 kr. af Sparrekassen Bornholms Fond og har indgået prisaftale med Færgen.

 

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Budget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ansøgning fra Nexø Kajakklub om tilskud til bord/bænkesæt m.m.

20.00.00Ø40-0199

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Nexø Kajakklub ansøger om et tilskud på 21.200 kr. til køb af 4 nye borde/bænkesæt og en affaldscontainerskjuler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

·         at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Nexø Kajakklub ligger i et offentligt område, der er attraktiv for mange mennesker som rasteplads. Ud over klubbens medlemmer benyttes klubbens udendørs borde og bænke derfor også af turister, daginstitutionerne, lystfiskere, Nexøborgere og i forbindelse med større arrangementer på Bornholm. Denne brug slider på klubbens skraldestativ og borde, som ikke længere står til reparation.

 

Teknik og Miljø har ikke midler til at imødekomme denne ansøgning, og Vej og Havn meddeler, at de ikke besidder nogen brugte borde og affaldscontainerskjuler, som Nexø Kajakklub kunne få stillet op. 

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan ikke finansieres indenfor rammen af udvalgets frie midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Bilag 1 (PDF)

3.
Bilag 2 (PDF)

4.
Bilag 3 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning om sponsorstøtte til NB Bornholm

18.20.02Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

NB Bornholm har fremsendt en ansøgning om kommunal støtte på baggrund af klubbens oprykning til 2. division.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         At der gives afslag på ansøgningen om sponsorstøtte på 250.000 kr. årligt i to år.

·         At indretning af faciliteter af kommunens stadions- og idrætsanlæg sker i et samarbejde mellem Bornholms Idrætsområder og brugerne.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

NB Bornholm er rykket op i 2. division for første gang i klubbens historie. Fodbold på det niveau giver dog en række udfordringer i forhold til både økonomi og faciliteter på stadions.

NB Bornholm søger på den baggrund om sponsorstøtte fra Bornholms Regionskommune på 250.000 kr. årligt i to år. Derudover søger klubben om, at en række nødvendige faciliteter tilføres Nexø Stadion – i forhold til DBU’s krav til baner, hvor der spilles 2. divisionskampe.

Økonomiske konsekvenser

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har ikke ledige økonomiske midler, der kan anvendes til en sponsoraftale.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vedr. muligheden for at yde økonomisk støtte til elitefodbold fremgår det af Eliteidrætslovens § 7 at:

Kommuner og amtskommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

 

Ifølge det lovforberedende arbejde og tidligere tilsynsafgørelser står det kommunerne rimeligt frit at definere, hvad kommunerne vil støtte som eliteidræt. En godkendelse efter ovennævnte paragraf vil derfor ikke skabe præcedens, så andre foreninger kan kræve samme støtte. Dog vil andre foreninger ud fra lighedsprincippet have ret til at søge om samme støtte, og et eventuelt afslag skal begrundes ud fra saglige kriterier.

Det vil på den baggrund juridisk være muligt at støtte NB Bornholm økonomisk, hvilket Bornholms Regionskommune i forvejen gør, idet kommunalbestyrelsen i august 2009 – på baggrund af ovennævnte paragraf - godkendte, at Nexø Boldklub kunne sælge et sponsornavn på Nexø Stadion.

 

Vedr. indretningen af kommunens idrætsanlæg foregår det normalt i en dialog med brugerne, hvor eventuelle nye behov på grund af op- eller nedrykninger indgår som en del af beslutningsgrundlaget. Mindre justeringer som f.eks. udskiftning af fodboldmål indgår derfor som en naturlig del af driften.

Det er i øjeblikket ved at blive afklaret, hvilke krav, der specifikt er til et 2. divisions stadion.

Såfremt NB Bornholm fortsætter i 2. division efter sommerpausen i 2013 og der viser sig at være behov for større ændringer af stadionanlægget vil der kunne opstå behov for en ekstraordinær bevilling.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Ansøgning fra NB Bornholm (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Idrætsområder søger om en anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal. Taget er utæt og i dårlig stand. Vand drypper ind på gulvet, og taget bør udbedres snarest.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.100.000 kr. til renovering af taget på Rønne Idrætshal.

b)     at tillægsbevillingen på 1.100.000 kr. finansieres med 550.000 kr. fra Økonomi og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 550.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

c)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Taget på Rønne Idrætshal er i dårlig stand, idet vand trænger gennem taget. Aktuelt er problemet midlertidigt udbedret ved at spænde plastik ud under de områder, hvor vandgennemtrængning er konstateret, så vandet ledes bort fra halgulvet og ud på tilskuerpladserne.

Løsningen er ikke holdbar i længere tid.

En gennemgang af tagets eternitplader viser, at disse er meget slidte, møre og i mange tilfælde knækkede. Der har over de seneste år været udskiftet mange plader, men pladernes generelle tilstand er så dårlig at en total udskiftning tilrådes.

Der er afholdt licitation med priser gældende til 24. oktober 2012, hvor billigste bud lyder på samlet 1.100.000 kr.

Tagkonstruktionen vil efter udskiftningen kunne bære solcellepaneler på hele tagfladen.

Det er undersøgt, om der har kunnet hentes garantierstatning hos leverandøren af de nuværende tagplader, hvilket ikke er muligt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres med 50 procent (550.000 kro) fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 50 procent fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det resterende rådighedsbeløb i den disponible anlægspulje vil herefter udgøre 4.306.251 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Licitationsresultat (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gudhjem Svømmehal ansøger om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende afslutning af fase 3 af betonrenoveringen i svømmehallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 220.032 kr. til renoveringens fase 3 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1., 2. og 3. fase herefter udgør 2.810.077 kr.

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 220.032 kr. finansieret med 69.603 kr. af puljen til anlægsønsker, 119.574 kr. af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller samt 30.855 kr. af renoveringspuljen til selvejende haller.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

d)    at Gudhjem Svømmehal selv finansierer resten af opgaven.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling                                                                                       

I forbindelse med det pågående renoveringsarbejde i Gudhjem Svømmehal er der opstået en større uforudset omkostning. Svømmehallens ledelse har af samme årsag midlertidigt stoppet renoveringsarbejdet og søger nu om en tillægsbevilling til tidligere afgivet anlægsbevilling – eller alternativt at det igangværende renoveringsprojekt reduceres midlertidigt.

I korte træk er svømmehallens beskrivelse som følger:

Ved optagning af den gamle skimrende og efterfølgende optørring af renden konstateres det, at der trænger vand fra bassinet ind i renden. Tætningsforsøg har ikke haft den ønskede effekt. Svømmehallen får derfor ophugget skråkanten og etablere en ny kant med pvc-kasser til at adskille vand og beton.

De samlede uforudsete udgifter er løbet op i 286.350 kr. Kombineret med generelle prisstigninger og besparelser på andre områder i projektet mangler svømmehallen p.t. 243.000 kr.

Ledelsen af Gudhjem Svømmehal foreslår følgende løsninger:

a)     Enten at retablere det påbegyndte ophuggede gangareal med en samlet udgift på anslået 41.500 kr., samt færdiggøre og montere anoder på de renoverede bærende betonsøjler inkl. ledningsføring af den katodiske beskyttelse til en samlet pris af 102.000 kr., og derefter tilbageføre ca. 191.730 kr. til Fritids-, Kulturudvalget - uden at vi får repareret og sikret gangarealet/terrændækket i hallens vestre side som planlagt, - men dog med katodisk langtidssikring og reparation af de bærende konstruktioner/søjlerne.

b)     Eller at færdiggøre fase 3 og søge om en ekstra bevilling på 243.000 kr.

 

Svømmehallen anfører, at løsning a indenfor 3-5 år vil skabe behov for at genoptage arbejdet med at langtidssikre svømmehallens betonkonstruktioner, og med en forventet merpris grundet dobbeltarbejde på ca. 100-150.000 kr.

 

N.B. Alle beløb nævnt herover er ekskl. moms og afviger fra beløbene nævnt i ansøgningen idet, der kun er delvis momsafløftning på dette område.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har meddelt følgende tillægsbevillinger til betonrenoveringen af Gudhjem Svømmehal:

·         Den 26. august 2010 339.800 kr. til igangsætning af 1. fase

·        Den 24. februar 2011 877.400 kr. til igangsætning af fase 2

·        Den 30. juni 2011 yderligere 84.062 kr. til afslutning af fase 2

·        Den 1. marts 2012 1.288.783 til igangsætning af fase 3

Den samlede anlægsbevilling til projektets fase og 1, 2 og 3 udgør således 2.590.045 kr.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har følgende restmidler til anlægsopgaver i idræts- og svømmehaller, som kan anvendes til finansiering af opgaven.

 

Pulje

Restbeløb

Pulje til anlægsønsker

69.603 kr.

Pulje til svømmehaller & selvejende/kommunale haller

119.574 kr.

Renoveringspulje til selvejende haller

30.855 kr.

I alt ekskl. moms

220.032 kr.

 

Gudhjem Svømmehal betaler regninger inkl. moms, hvilket i denne sammenhæng vil betyde, at såfremt ovennævnte puljemidler benyttes som delvis finasiering af merudgiften på 243.000 kr. ekskl. moms, så vil Gudhjem Svømmehal mangle 27.672 kr. inkl. moms.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Ansøgning fra Gudhjem Svømmehal (DOC)

2.
Oversigt over økonomi (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tilskud til særligt tilrettelagt undervisning

18.15.01G01-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med udmøntning af en besparelse på 200.000 kr. i budget 2012 blev det besluttet, at tilskudsbrøken for særligt tilrettelagt undervisning samt instrumentalundervisning skulle ændres fra 2/3 til 1/2.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller

·         Sagen til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedsættelsen af tilskudsbrøken til særligt tilrettelagt undervisning har affødt klager fra både Dansk Oplysnings Forbund (DOF) og Danske Handicaporganisationer på Bornholm. Begge organisationer mener at den ændrede tilskudsbrøk er udtryk for en negativ og usaglig forskelsbehandling af handicappede, og at der er tale om en overtrædelse af FN’s handicapkonvention. DOF har endvidere 25. juli indklaget sagen til Folketingets ombudsmand, som dog har afvist at behandle sagen, så længe den fortsat er under behandling i Bornholms Regionskommune.

Bornholms Regionskommunes chefjurist har gennemgået og afvist klagerne.

Klagerne fra de to forbund samt svarene fra chefjuristen vedlægges til orientering.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede 13. marts 2012, at ændringen af tilskudsbrøken indarbejdes i budget 2013 for en revurdering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget blev orienteret om sagen 11. april 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Brev 1 fra DOF (PDF)

2.
Svar på brev 1 fra DOF (PDF)

3.
Brev fra DH (PDF)

4.
Svar til DH (PDF)

5.
Brev 2 fra DOF (PDF)

6.
Svar på brev 2 fra DOF (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Årsregnskaber selvejende haller

04.04.00I04-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

4

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

2

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget orienteres om de selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskaber 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Vedlagte oversigt til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Orientering modtaget. Sagen genoptages 15. august 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 15. august 2012:
Udsat til mødet 25. september.

 

To nye bilag vedhæftet sagen.

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         At udvalget drøfter principperne for tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 26. september 2012:
Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune yder tilskud til syv selvejende idrætshaller og to selvejende svømmehaller.

Hallerne har efter anmodning indsendt kopi af årsregnskaberne for 2011. I vedlagte bilag fremgår hovedtallene fra regnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2012 er der afsat 11.249.217,- kr. netto til tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Brutto modtager hallerne 12.639.570,- kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til mødet 26. september er følgende bilag tilføjet sagen:

·         Notat med beskrivelse af nuværende tilskudsmodel til selvejende idræts- og svømmehaller

·         Oversigt over udvikling i tilskud til hallerne samt nøgletal for perioden 2009-2012.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Oversigt regnskabstal 2011 (PDF)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

2.
Notat - beregning af tilskud til selvejende haller (DOC)

3.
Udvikling i tilskud og nøgletal (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Dialogmøder efterår 2012

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Ifølge budgetvejledningen afholdes der hvert år i oktober/november dialogmøder efter vedtagelsen af budgettet for det efterfølgende år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller følgende forslag til mødedatoer til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget:

 

·         Onsdag 31. oktober kl. 15:00 – Bornholms Biblioteker

·         Onsdag 31. oktober kl. 16:00 – Bornholms Musik- og Billedskole

·         Onsdag 7. november kl. 15:00 – Koordinationsgruppen for kulturområdet
                                                (I forbindelse med ordinært udvalgsmøde).

·         Tirsdag 20. november kl. 15:00 – Bornholms Idrætsområder

·         Tirsdag 20. november kl. 16:00 – Idrætsrådet

·         Tirsdag 20. november kl. 18.00 – Idræts- og svømmehaller

·         Torsdag 22. november 18:00 - Borgerforeninger(BBS)/Fritidshuse

·         Torsdag 22. november kl. 19:00 - Folkeoplysningsudvalget

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Godkendt. Mødestart for Idræts- og svømmehaller flyttes til 18.15.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne indgår i årshjulet som en naturlig og vigtig del af budgetprocessen, hvor kommunens virksomheder og brugerråd inddrages i beslutningsprocesserne.

Dialogmøderne ligger i foråret og efteråret, hvor forårets dialogmøder vil have fokus på udvalgenes budgetarbejde for 2013, mens dialogmøderne om efteråret har et mere virksomhedsrettet fokus i forhold til det vedtagne budget.

 

Udvalget har de senere år afholdt dialogmøde med følgende parter:

·         Bornholms Biblioteker

·         Bornholms Musik- og Billedskole

·         Bornholms Idrætsområder

·         Koordinationsgruppen for kulturområdet

·         Idrætsrådet

·         Idræts- og svømmehaller

·         Folkeoplysningsudvalget

·         Borgerforeninger (BBS)/Fritidshuse

 

Som udgangspunkt er der følgende dagsorden til dialogmøderne, men virksomheder og brugerråd får mulighed for at sætte yderligere punkter på dagsordenen:

 

1.      Opfølgning på budget 2013

2.      De politiske målsætninger for 2013

3.      Virksomhedernes eventuelle forslag til udmøntning af målsætningerne

4.      Evt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

·                                         Behandling

·                                         Mødedato

·                                         Åbent punkt

·                                         Lukket punkt

·                                         Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

·                                         26-09-2012

·                                         12

·                                          

·         Fritid og Kultur har modtaget en henvendelse fra Zentropa Productions om mulighederne for at få kommunal støtte i forbindelse med deres filmatisering af Jussi Adler-Olsens Kvinden i Buret, der skal optages på Bornholm.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Sættes på udvalgets dagorden til næste møde.
Derudover drøftes kulturlegat/pris og SOL – projekt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Ingen.