Referat
Børne- og Skoleudvalget
26-06-2012 kl. 16:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Præcisering af afsnit om indskrivning i forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet
  åbent 3 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-06-2012

1

 

 

Fraværende

Lene Feldthus Andersen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Præcisering af afsnit om indskrivning i forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet

17.01.01P24-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-06-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ønskes en drøftelse af bilag 10 (Forslag til punkt 1.3 Indskrivning ”KB 120628”) i punkt 3 på Kommunalbestyrelsens møde den 28. juni 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)      Bilag 10 i punkt 3 på Kommunalbestyrelsens møde den 28. juni 2012 drøftes med henblik på præcisering. 

 

Børne- og Skoleudvalget, 26. juni 2012:

Børne- og Skoleudvalget fremsender ”Notat II af 26. juni 2012”, som erstatning for det hidtidige bilag 10 ved pkt. 3 på Kommunalbestyrelsens møde den 28. juni 2012, som en præcisering af indholdet i afsnittet om indskrivning i styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling

Bilag 10 i punkt 3 på Kommunalbestyrelsens møde den 28. juni ønskes præciseret forud for punktets behandling i Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2012.   

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-06-2012

3

 

 

Børne- og Skoleudvalget, 26. juni 2012:

Intet.