Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
30-08-2012 kl. 17:40
Kildebakken, Kildesgårdsvej 19, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Lokalplanforslag 067 - Green Solution House - sendes i offentlig høring 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

30-08-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Lokalplanforslag 067 - Green Solution House - sendes i offentlig høring

01.02.05P16-0108

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

30-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hotel Ryttergården i Rønne skal ombygges og udvides til det nye Green Solution House, som er et bæredygtigt byggeri og en del af visionen for Bright Green Island. For at kunne gennemføre dette nye byggeri skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Derfor er der udarbejdet et lokalplanforslag for området, som skal sendes i offentlig høring inden planen kan vedtages endeligt.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Teknik & Forsyning indstiller

at lokalplanforslag 067 sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20, august 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Denne lokalplan skal muliggøre en udvikling af det nuværende Hotel Ryttergården i Rønne. Ønsket er at udvikle hotellet med et nyt koncept – Green Solution House.

 

Bornholms nye grønne konference- og videncenter er designet til at blive et demonstratorium for den nyeste udvikling indenfor bæredygtigt byggeri. Green Solution House er et centralt led i Bornholms ”Bright Green Island” strategi og det forventes, at centeret vil trække markant flere internationale mødeturister til øen.

Det vifteformede byggeri er designet efter principperne i ”vugge til vugge”, også kaldet kredsløbsdesign, og derfor er de anvendte materialer enten genanvendelige eller biologiske nedbrydelige.

 

Det skal rumme forskerkontorer, boliger, auditorium til møder og konferencer samt overnatningsfaciliteter. Det planlagte auditorium forventes at kunne rumme 300 – 400 mødedeltagere. Det forventes at starte med en overnatningskapacitet på 102 værelser/lejligheder, men der er et ønske om at hotellet i fremtiden skal have en overnatningskapacitet på op til 150 værelser/lejligheder. Man forventer at få over 15.000 gæster i det første år efter åbningen.

 

Lokalplanområdet, der omfatter matriklerne til Hotel Ryttergården og er beliggende i den sydlige del af Rønne.

 

Lokalplanområdets arealer tilhørende Hotel Ryttergården, er beliggende i den sydlige del af Rønne.Området grænser op til et større parcelhuskvarter også kaldet ”Rønne Syd”, som er et boligkvarter fra 70’erne. Mod sydvest afgrænses området af Strandvejen som støder op til et større skovområde ”Galløkken” med gode cykel- og gangstier, der benyttes meget som rekreativt område. Neden for skoven er der fine badestrande.

 

Hotel Ryttergården har en fin beliggenhed til formålet, da det ligger tæt på naturskønne områder og stadigvæk tæt på byen.

 

Hotellet består i dag af en hovedbygning i 2 etager med facade ud til Strandvejen indeholdende restaurant, reception, svømmebad samt hotelværelser m.m.

På de bagvedliggende arealer ligger der værelsesfløje indeholdende værelser/lejligheder. Tre af disse værelsefløje ønskes nedrevet for at skabe plads til det nye byggeri. De øvrige værelsesfløje ønskes bibeholdt indtil videre, men skal renoveres efter de samme principper, der ligger i Green Solution House konceptet.

I tilknytning til hotellet ligger der en bestyrerbolig med adgang til Strandvejen. Den bliver brugt af personalet.

 

En ny bygning ønskes placeret imellem de to eksisterende hovedbygninger. Den vil få sit eget arkitektoniske udtryk men i materialeanvendelsen vil den ligne de ombyggede eksisterende bygninger. Nybygningen er udformet som en vifte, i to etager, med den smalle ende imod Strandvejen, mens den lukker sig op imod nordøst.

 

Lokalplanforslaget skal sendes i 8 ugers offentlig høring, hvor det er muligt at komme med sine bemærkninger til projektet.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
Lokalplanforslag 067 (PDF)

2.
Screnningsskema (PDF)