Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-12-2012 kl. 15.00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Drøftelse af anvendelse af tablets i daginstitutionerne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Drøftelse af anvendelse af tablets i daginstitutionerne  

85.11.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

1

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der ønskes en drøftelse af opmærksomhedspunkter ved anvendelsen af tablets i de bornholmske daginstitutioner. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at

-         sagen drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Børne- og Skoleudvalget anerkender, at det er op til den enkelte institution, at disponerer indenfor budgettet, og at det er vigtigt at man som vanligt inddrager forældre og medarbejdere i beslutningsprocesser i udviklingen af nye pædagogiske udviklingstiltag.

 

Sagsfremstilling

I tilknytning til den fortsatte debat omkring anvendelse af tablets som IT- værktøj i dagsinstitutionerne ønskes der en drøftelse af opmærksomhedspunkter i tilknytning til de voksende muligheder for at anvende tablets i det pædagogiske arbejde.     

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse