Referat
Kommunalbestyrelsen
31-01-2013 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Rokering af udvalgsmedlemmer 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Rokering af udvalgsmedlemmer

00.01.00A30-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Liste A har ønsket, at der sker en rokade blandt visse udvalgsmedlemmer.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)     at Erik Lund Hansen udtræder af Børne- og Skoleudvalget

b)     at Erik Lund Hansen udtræder af Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget

c)     at Erik Lund Hansen indtræder i Beskæftigelsesudvalget

d)     at Kirsten Wendell indtræder i Børne- og Skoleudvalget

e)     at Per Ole Petersen indtræder i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

f)       at Erik Lund Hansen udtræder af bestyrelserne for henholdsvis Kommunikationscentret og S/I Rønne Ungdomskollegium

g)     at Kirsten Wendell indtræder i bestyrelserne for henholdsvis Kommunikationscentret og S/I Rønne Ungdomskollegium

h)     at rokeringen gælder indtil videre i Henry Schou Madsens fraværsperiode

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Grundet kommunalbestyrelsesmedlem Henry Schou Madsens sygemelding, og den deraf følgende indkaldelse af 1. stedfortræder for liste A, Kirsten Wendell sker der en midlertidig rokering blandt visse udvalgsmedlemmer, der er valgt på Liste A.

 

Derudover ønsker liste A, at Kirsten Wendell indtræder i bestyrelsen for Kommunikationscentret samt i bestyrelsen for S/I Rønne Ungdomskollegium og erstatter Erik Lund Hansen på disse to poster.

 

Det er valggruppen AVLO, der skal genudpege medlemmer til Børne- og Skoleudvalget,
Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget, samt de ovenfor nævnte bestyrelser, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-