Referat
Beskæftigelsesudvalget
09-04-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Tilmelding til politisk partnerskab om beskæftigelse 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Tilmelding til politisk partnerskab om beskæftigelse

15.20.00P00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

KL inviterer til politisk partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen. Bornholms Regionskommune har gennem flere år prioriteret en aktiv beskæftigelsesindsats og med gode resultater. Det bornholmske arbejdsmarked er til stadighed afhængig af en fortsat effektiv beskæftigelsesindsats med et bredt forankret ejerskab i både kommunen og blandt arbejdsmarkedets parter.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

 

a)     at Bornholms Regionskommune tilmelder sig partnerskabet om styring af beskæftigelsesindsatsen med politisk forankring i Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

b)     at projektdeltagelsen på kr. 170.000 finansieres af den centrale konsulentkonto under konto 6.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Beskæftigelsesudvalget kan ikke anbefale indstillingen.

Erik Lund Hansen og Lotte Helms anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

KL inviterer til politisk partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen.

 

Ambitionen med partnerskabet er at udvikle den politiske styring og sikre en effektiv beskæftigelsesindsats blandt andet gennem at øge det brede politiske og ledelsesmæssige ejerskab og skabe en bred fælles forståelse i kommunen.

 

Partnerskabet gennemføres i to faser. Fase 1 fra ultimo maj 2013 og frem til kommunalvalget i november 2013. Fase 2 fra efter kommunalvalget og frem til marts 2014.

 

Fase 1 er fortrinsvis politisk og på top-ledelsesniveau bl.a. med repræsentation af Borgmester, formand for Beskæftigelsesudvalget, Kommunaldirektør, Servicedirektør, Jobcenterchef og evt. Økonomidirektør.

 

Fase 2 er fortrinsvis administrativ med henblik på implementering af tiltag men indeholder også formidling af resultater fra fase 1 til den nye kommunalbestyrelse.

 

Bornholm er afhængig af en effektiv beskæftigelsesindsats i et tæt samspil mellem uddannelser og erhvervsliv. Blandt andet derfor har Bornholms Regionskommune gennem flere år prioriteret en aktiv beskæftigelsesindsats og med gode resultater.

 

Deltagelse i partnerskabet er en særegen lejlighed til at fremme det brede politiske og administrative ejerskab på tværs af Bornholms Regionskommune med henblik på at fremme en fortsat sikring af en effektiv beskæftigelsesindsats.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i partnerskabet koster 170 t.kr. med mulighed for at undlade fase 2 ved senere ønske. Hertil kommer de medgåede ressourcer til politisk og administrativ deltagelse og bidrag.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 9. april 2013

1.
Indbydelse til politisk partnerskab om beskæftigelse (PDF)

2.
Projektbeskrivelse politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen (PDF)