Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
14-08-2013 kl. 15:00
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ansøgning fra Danmarks Radio om støtte til koncert af DR SymfoniOrkestret 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ansøgning fra Danmarks Radio om støtte til koncert af DR SymfoniOrkestret

20.03.01G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Danmarks Radio ansøger om støtte til afholdelse af en koncert af DR Symfoniorkestret den 8. november 2013 i Rønne Idrætshal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller, at

a)   udvalget drøfter, om der kan bevilges støtte, som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 14. august 2013:

Udvalget stiller faciliteter til rådighed.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Danmarks Radios ambition om at få sine ensembler ud i landet i efteråret 2013 ansøger DR om støtte til afholdelse af en koncert af DR Symfoniorkestret den 8. november 2013 i Rønne Idrætshal. Arrangementet indebærer behov for halfaciliteter, halpersonale, lokaltransport til og fra Rønne Lufthavn samt bespisning.

Udvalget bedes tage stilling til, hvor meget Bornholms Regionskommune i sin helhed kan støtte arrangementet med, inklusiv naturalier så som personaletimer, lokaltransport og bespisning. 

På nuværende tidspunkt har Bornholms Idrætsområder givet tilsagn om, at de bidrager med Rønne Idrætshal og personale til opstilling af scene, stole og lys.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan finansieres af overførte midler under forudsætning af, at det godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 14. august 2013

1.
Ansøgning (MSG)