Referat
Fritids- og Kulturudvalget
26-02-2014 kl. 18:00
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Opfølgning på målseminar og temamøde
  åbent 3 Udpegning af observatør fra kultur- og idrætslivet til Bornholms Vækstforum 2014-2018
  åbent 4 Gensidig orientering
  åbent 5 Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 6 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 7 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-02-2014

1

 

 

Fraværende

René Danielsson

 

Bemærkninger til dagsordenen

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Opfølgning på målseminar og temamøde

00.01.00G01-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Drøftelse og beslutning af den fremadrettede proces på grundlag af resultaterne fra kommunalbestyrelsens målseminar og udvalgets temamøde i februar 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Udvalget drøfter og beslutter den fremadrettede proces på grundlag af resultaterne fra kommunalbestyrelsens målseminar og udvalgets temamøde i februar

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 26. februar 2014:

Til næste udvalgsmøde udarbejder administrationen et oplæg til en proces for implementering af Bornholms Regionskommunes kulturstrategi.

Sagsfremstilling

Den 20.-21. februar 2014 afholdte kommunalbestyrelsen et målseminar, hvor der blev gennemført en politisk drøftelse af mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.


Drøftelsen skete på baggrund af input til mål fra de enkelte fagudvalg herunder Fritids- og Kulturudvalget. Udvalgets bidrag blev drøftet på et temamøde 5. februar 2014, hvor udvalget valgte 3 temaer inden for deres fagområde, der dannede rammen for drøftelser af mål på udvalgets område på målseminaret.

På baggrund af de politiske drøftelser på målseminaret og temamødet skal udvalget drøfte og beslutte processen for konkretiseringen af målene.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udpegning af observatør fra kultur- og idrætslivet til Bornholms Vækstforum 2014-2018

00.01.00G01-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udpegning af observatør fra kultur- og idrætslivet til Bornholms Vækstforum for perioden 2014-2018.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at udvalget udpeger en observatør fra kultur- og idrætslivet til Bornholms Vækstforum for perioden 2014-2018.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 26. februar 2014:

Lars Kærulf Møller udpeges som observatør. Udvalget ønsker fremover fastlagt en procedure for udpegningen.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning 30. januar 2014 om Bornholms Vækstforums sammensætning for perioden 2014-2018 skal der udpeges en observatør fra kultur- og idrætslivet.

Observatørerne har taleret men ikke stemmeret ved møderne.

Udpegningsperioden er 1. april 2014 til og med 31. marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Gensidig orientering

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-02-2014

4

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 26. februar 2014:

Til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-02-2014

5

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 26. februar 2014:

Til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-02-2014

6

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 26. februar 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-02-2014

7

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 26. februar 2014:

Intet.