Referat
Økonomi- og Planudvalget
27-03-2014 kl. 17:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra formanden
  åbent 3 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt



 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

27-03-2014

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe mødte under behandlingen af punkt 101.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

27-03-2014

2

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 27. marts 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

27-03-2014

3

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 27. marts 2014:

Orientering om status på aftale med Beredskabsstyrelsen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt