Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
26-02-2014 kl. 15:00
Mødelokale 1,Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Danske og udenlandske vielser 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen med afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Danske og udenlandske vielser

00.15.15A21-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I budgetforhandlingerne for 2015 er forholdene vedrørende danske og udenlandske vielser på Bornholm blevet drøftet.

 

Der forelægges til videre drøftelse oplysninger om sagsbehandlingen i forbindelse med udenlandske og danske vielser.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. februar 2014:

Udvalget et positivt indstillet, og lader spørgsmålet indgå i budgetforhandlingerne for 2015.

Sagsfremstilling

Sagsbehandling i forbindelse med udenlandske og danske vielser kan kun foretages af administrativt personale fra kommunen.

 

Når personerne kommer fra et visumfrit land,(som regel et EU-land) skal de fremvise pas eller ID, så Borgercenteret kan sikre, at det er de rigtige personer der møder frem. Ofte kommer personerne kun til Bornholm kort tid før vielsen.

 

Papirerne bliver oftest tilsendt pr. mail. Det sker tit at kopierne fra pas og visum er meget mørke. Dette medfører, at der skal tages nye kopier af pas og visum, inden vielsen.

 

Hvis en person ikke kommer fra et EU-land er det en mere kompliceret sagsbehandling. Alle papirer skal i disse tilfælde, være legaliseret eller apostillepåtegnet. Det vil sige, at alle dokumenter i nogle tilfælde skal være stemplet hos 4 myndigheder i hjemlandet.

 

Underskrifterne på ægteskabserklæringen skal være originale. Enten har parret erklæringen med til vielsen eller de skal underskrive på kopien, inden vielsen.

 

Vielsesattesten vises og gennemgås med parret inden vielsen for at sikre at alt er skrevet rigtigt. Det viser sig nogle gange at der er fejl i oversættelse m.m. I disse tilfælde skal alle vielsespapirerne ændres og der skal udskrive nye.

 

I sagsbehandlingen inden vielsen sker det, at der er i tvivl om papirernes ægthed fx opholdstilladelse, visum, m.m. Hvis der er tvivl om ægthed, scannes papirerne ind og sendes til grænsepolitiet, som undersøger ægtheden af papirerne. Der går typisk et par dage, før Borgercenteret får besked tilbage fra grænsepolitiet..

 

Personer som ikke er statsborgere i det land hvor de gerne vil bosætte sig efter vielsen (som regel Tyskland), skal sende den ene vielsesattest til udenrigsministeriet, sammen med gebyret herfor. Gebyret skal være indsat på en bankkonto. Kvittering samt returkuvert skal medsendes. Dette skal forklares parret ved vielsen.

 

Det er Borgercenterets antagelse, at det kan blive problematisk for politikkerne der skal forrette vielser, hvis de selv skal sikre, at alle formaliteter sker korrekt. Det kræver at man har en computer til rådighed på stedet og at der er givet adgange til at logge på vielsessystemet. Samtidig skal politikkerne kunne gennemskue papirerne og være inde i arbejdsgangene.

 

Hvis politikkerne skal forrette vielser af udlændinge, vil Borgercenteret være nødt til at bede brudeparrende om at ankomme til øen nogle dage før vielsen, så alle papirer kan blive gennemgået, kopieret og sikret, at der bliver underskrevet på de rigtige papirer.

 

Økonomiske konsekvenser

Udenlandske vielser.

 

Hvis Bornholm bliver ”brandet” som Bryllups Ø må det antages, at der vil blive efterspurgt mange flere vielser.

 

I 2009, da Borgercenteret ikke sagde nej til nogen udenlandske vielser, blev 339 udenlandske par viet på Bornholm.

 

Det må også forventes, at der vil være flere danske par, som ønsker at blive viet på Bornholm hvis der udbydes et koncept, hvor et bryllup på Bornholm kan arrangeres som en ”pakkeløsning”

 

Borgercenteret må påregne at der vil være merarbejde i forbindelse med et sådant koncept, da der utvivlsomt vil være mange spørgsmål. Endvidere må det forudses, at vielserne vil tage længere tid, hvis vi skal tage hensyn til forskellige ”events”.

 

Hvis Bornholms Regionskommune ønsker at sige ja til alle forespørgsler om borgelig vielse på Bornholm, skønner Borgercenteret at det vil kræve et merforbrug svarende til 1 årsværk á 450.000 kr. Såfremt konceptet opnår succes, må det forventes at der vil være behov for yderligere ½ årsværk á 225.000 kr.

 

 

Udenlandske vielser fra 2010 – 2013.

2010 – 206 par

2011 – 182 par

2012 – 145 par

2013 – 125 par

 

Nedgange på 81 vielser fra 2010 til 2013 skyldes at der pga. besparelser, er blevet sagt nej til forespørgsler om vielser.

 

Sagsbehandlingen med ca. 10 % af udenlandske vielser kan udføres på 1-1,5 time inkl. vielsen. I forbindelse med de resterende 90 % af de udenlandske vielser, er sagsbehandlingstiden på mellem 2 og 3 timer.

Der opkræves et gebyr på kr. 500,00 for en udenlandsk vielse, dette beløb kan ikke hæves, da det er et fastsat beløb.

 

Danske vielser.

 

Der afvises ingen forespørgsler på danske vielser.

 

I 2012 blev 69 danske par viet på Bornholm og i 2013 blev der viet 35 danske par på Bornholm. Årsagen til nedgang i danske vielser på Bornholm kendes ikke.

 

En dansk vielse tager ca. ½ timer, hvis der ikke er noget specielt der skal tages hensyn til. Der opkræves ikke betaling for danske vielser.

 

Ved vielser udenfor åbningstiden, skal der beregnes honorarer. Der skal påregnes udgifter til kørselsgodtgørelse, hvis vielsen forrettes udenfor Landemærket

 

Ressourceforbruget ved en vielse, vil i flere tilfælde give et øget arbejdspres i borgerservice. Hvis fx en vielserne skal foretages i Svaneke, og der skal stilles med både giftefoged og vidner fra administrationen, vil det betyde at der skal køre 3 personer fra Rønne til Svaneke.  Ved en vielse på Landemærket, hvor administrationen skal stille med vidner, er det 2 personer af 30 minutter, udover giftefogeden.

 

Ved vielser om lørdagen, med vidner fra administrationen er det som minimum 2 personer a 60 minutter, udover giftefogeden.

 

I 2011 blev der forrettet 126 vielser lørdag/søndag (danske og udenlandske)

I 2012 blev der forrettet 103 vielser lørdag/søndag (danske og udenlandske)

I 2013 blev der forrettet 97 vielser lørdag/søndag (danske og udenlandske)

 

Eksempler på ressourceforbrug:

 

 

Pris på udenlandsk vielse med vidner i

åbningstiden                                                                                            Udenlandsk vielse uden vidner udenfor åbningstiden:

 

2, 5 time a 230, 00                         575, 00                                            2, 5 time a 230, 00                         575, 00

Gave                                                130, 00                                            Gave                                                130, 00

2 vidner 1 time                          230,00                     Honorar                                           525,00

I alt                                                    935,00                                             I alt                                            1.230,00                    

 

 

Med kørsel til vielse i naturen udenfor åbningstiden:                                                                               

 

2, 5 time a 230, 00                         575, 00

Gave                                                130, 00

Honorar                                           525,00

Kørsel evt. 60 km                           230,00

I alt                                             1460,00

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-