Referat
Social- og Sundhedsudvalget
20-11-2014 kl. 17:00
Mødelokale 3, Landemærket 26 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Drøftelse af økonomien indenfor Social- og Sundhedsudvalgets områder
  åbent 3 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-11-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Drøftelse af økonomien indenfor Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.14G01-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-11-2014

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Økonomien indenfor Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. november 2014:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomien indenfor Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-11-2014

3

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. november 2014:

Intet.