Referat
Kommunalbestyrelsen
26-03-2015 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

1

 

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen, Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen.

Martin P. Sode er indkaldt som suppleant for Bjarne Hartung Kirkegaard.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Paradisbakkeskolen, afd. Svaneke godkendt til salg.