Referat
Social- og Sundhedsudvalget
11-05-2015 kl. 08:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Rygning på væresteder
  åbent 3 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-05-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Rygning på væresteder

87.20.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-05-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der ønskes en drøftelse af konsekvenserne af kommunens rygepolitik.

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgsformanden indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. maj, 2015:

Social- og Sundhedsudvalget anmoder direktionen og MED-Hovedudvalget om at forholde sig hurtigt og aktivt til de problemstillinger, der opstår, hvis rygepolitikken er en barriere for at udføre kommunens kerneopgave i fx sociale eller beskæftigelsesmæssige formål. Dog skal kommunens sundhedspolitiske tilgang fastholdes.

Sagsfremstilling

Drøftelse af den vedtagne rygepolitik i forhold til kommunens sociale væresteder, hvor der findes en ryge-pavillon.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2015

1.
Rygepolitik (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-05-2015

3

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. maj 2015:

Intet.