Referat
Fritids- og Kulturudvalget
19-08-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsønsker 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

1

 

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anlægsønsker

82.07.00Ø00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Carl Ilsøe har ønsket et punkt til behandling i Fritids- og Kulturudvalget, hvor anlægsønsker til budget 2016 drøftes.

Indstilling og beslutning

Carl Ilsøe indstiller,

·        at anlægsønsker til budget 2016 drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Drøftet.

Sagen anbefales til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016-19.

Sagsfremstilling

Carl Ilsøe har et ønsket et punkt til behandling i Fritids- og Kulturudvalget, hvor anlægsønsker til budget 2016 drøftes. Særligt ønskes en drøftelse af en levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse