Referat
Kommunalbestyrelsen
19-11-2015 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Bright Park Bornholm, fremrykning af tilskud for 2016 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-11-2015

1

 

 

Fraværende

Bente Johansen, Per Ole Petersen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kristian Kirk Mailand er indkaldt som suppleant for Bente Johansen.

Jacob Lund er indkaldt som suppleant for Per Ole Petersen.

Thomas Bay Jensen blev erklæret inhabil i behandlingen af tillægsdagsordenens punkt 2.

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Bright Park Bornholm, fremrykning af tilskud for 2016

24.10.00Ø40-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-11-2015

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bright Park Bornholm har den 15. november 2015 fremsendt ansøgning om fremrykket udbetaling af tilskuddet fra 2016 til 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at der gives tilsagn om, at Bright Park Bornholm får mulighed for at fremrykke en andel af driftstilskuddet fra kommunen fra 2016 til 2015.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. november 2015:

Thomas Bay Jensen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bright Park Bornholm har ansøgt om en fremrykning af udbetalingen af tilskuddet for 2016, idet fonden ellers vil have en negativ likviditetsbalance ud udgangen af året. Den manglende likviditet er opgjort til 350.000 kr., hvoraf 145.000 kr. dog kan udskydes til januar 2016. Der mangler således umiddelbart 205.000 kr., hvoraf 60.000 kr. mangler den 26. november, 132.000 kr. mangler den 10. december og 13.000 kr. mangler den 31. december.

 

Bright Park Bornholm har anført følgende hovedårsager til manglen på likviditet:

·         Little Smart Things konkurs den 30. oktober. Det betyder manglende betalinger af gæld og manglende leje i 2015.

·         Etableringen af lokaler til ny lejer, der har medført en ekstraordinær likviditetsbelastning på 120.000 kr. på driftskassekreditten.

·         Reduceret tilskud fra BRK i forhold til 2014 og manglende gennemførte aktiviteter som håbet på.

 

Fonden Bright Park Bornholm er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for en ny forretningsmodel for fonden i et partnerskab mellem en privat investor, Bright Park Bornholm og Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsen vil få forelagt en sag om dette på mødet i december 2015.

 

Det vil være en forudsætning for en ny forretningsmodel at Bright Park Bornholm kan køre videre indtil aftalerne kan være på plads. Den ny forretningsmodel vil forventeligt betyde forøget tilskud fra Bornholms Regionskommune. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke vil være positivt stillet for den nye forretningsmodel vil Bright Park Bornholm ikke kunne videreføres uanset et fremrykket tilskud.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune har i 2015 udbetalt tilskud på 500.000 kr. til Bright Park Bornholm.

 

Der er i budget 2016 afsat 413.000 kr. i tilskud til Bright Park Bornholm (400.000 kt. i 2014-priser). Et fremrykket tilskud vil kunne udbetales inden for bevilling 42 Erhverv i 2015, idet andre tilskud ikke forventes udbetalt før efter 2015.

 

Bornholms Regionskommune har ingen fortrinsstilling ved en eventuel betalingsstandsning eller konkurs. Kommunen har i 2014 og 2015 meddelt kommunegarantier for lån på hhv. 200.000 kr. og 500.000 kr., som udløses ved betalingsstandsning/konkurs. Kommunen kan efterfølgende anmelde kravet i boet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-