Referat
Fritids- og Kulturudvalget
02-11-2016 kl. 12:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde - Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid
  åbent 3 Udpegning af modtagere af kultur- og idrætsprisen 2016
  åbent 4 Nyt medlem til Idrættens Videns- og Kompetenceråd
  åbent 5 Velfærdsalliance med DBU
  åbent 6 DGI-hallen ansøger om kommunegaranti
  åbent 7 Ansøgning vedr. KLASK-projekt, etape II
  åbent 8 Evaluering af Fodboldcamp Bornholm 2015
  åbent 9 Beskæftigelsesplan 2017
  åbent 10 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 12 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

1

 

 

Fraværende

 

René Danielsson

Bemærkninger til dagsordenen

Dialogmøde Kl. 12.30 under punkt 2 deltager fra Ejendomme og Drift Bjarne Freund Poulsen, Ann Juul Nielsen og Carsten Clemmensen.

Fra Center for Skole, Kultur og Fritid deltager Steen Ebdrup, Louise Krogsriis, Sara Wedell-Bollmann, Jon Madsen og Michael Sondered, Lene Degett, Maj-Britt Hansen og Kenneth Bo Hansen.

Dialogmøde med Idrætsrådet kl. 14.30

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde – Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid

00.30.02G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter   

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2017 afholdes der dialogmøder mellem Fritids- og Kulturudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        dialogen til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. november 2016:

Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2017 – 2020. På den baggrund holder Fritids- og Kulturudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid.

Formålet med dialogmødet er, at Fritids- og Kulturudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2017 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udpegning af modtagere af kultur- og idrætsprisen 2016

00.05.07G01-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Det skal besluttes, hvem der skal modtage Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        at udvalget udpeger en eller flere modtagere af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2016 blandt 10 indkomne indstillinger

 

Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016:

Modtager udpeget.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv.


Fritids- og Kulturudvalget udpeger modtageren af kultur- og idrætsprisen på baggrund af indstillinger fra borgere, foreninger, institutioner, organisationer mv., som er hjemmehørende i kommunen.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd og Kunst- og Kulturhistorisk Råd har en særlig forpligtelse til at fremsende et begrundet forslag til prismodtager/e inden for deres respektive fagområde.

 

Fritids- og Kulturudvalget kan ligeledes indstille forslag til prismodtager/e.

 

Ifølge retningslinjerne uddeles prisen som et kontant beløb på maks. 25.000 kr. til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

 

 

Fristen for indstilling af kandidater var onsdag d. 19. oktober kl. 12.00, og der var ved fristen indkommet 10 indstillinger. Jf. bilag

 

Indstilling

Indstillet af

Doris Carlsen, Hasle

Ida Olsen, Hasle

Allinge Jazz Venner

Claus Petersen, Allinge

Benny K. Hansen, DGI-Hallen

Jørn Lund, DGI-Hallen

Vilmer Funch, Tejn IF

Tejn IF

Tino Hjorth Bjerregaard, Naturvejleder

Kunst- og Kulturhistorisk Råd

Stig Rex Thomsen, Galleri R2

Kunst- og Kulturhistorisk Råd

Ida Tjalve, Bhs Dukketeaterfestival

Musik- og Teaterrådet

Frivillig Teamet, Wonderfestiwall

Musik- og Teaterrådet

Poul Sørensen, Viking Atletik

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Simon Sandby og Venner

Idrættens Videns- og KompetencerådPrisen overrækkes i forbindelse med en offentlig reception fredag den 25.november kl. 15.00 i Domen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 25.000 kr. til formålet inden for udvalgets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. november 2016

1.
Retningslinjer for Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris (PDF)

2.
Oversigt over indstillinger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Nyt medlem til Idrættens Videns- og Kompetenceråd

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Da Kim Rasmussen fra Tejn IF d. 8. september 2016 har meldt sig ud af Idrættens Videns- og Kompetenceråd, skal Fritids- og Kulturudvalget udpege et nyt medlem fra en af Bornholms idrætsforeninger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at Fritids- og Kulturudvalget udpeger et nyt medlem til Idrættens Videns- og Kompetenceråd

 

Fritids- og Kulturudvalget d. 2. november 2016:

Claus Clausen udpeget til nyt medlem.

Sagsfremstilling

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er sammensat af et bredt felt indenfor både organiseret og selvorganiseret idræt. Rådet skal varetage idrættens interesser, og forpligter sig til at arbejde for kommunens vision om ”et godt og aktivt liv for alle”. Jævnfør Regionskommunens Idrætsstrategi består rådet blandt andet af ”[…] fem foreningsrepræsentanter, heraf tre udpeget blandt foreningerne af det nuværende idrætsråd, og to udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra interesserede foreninger.” 

 

Kim Rasmussen var udpeget af Fritids- og Kulturudvalget, og udvalget skal derfor tage stilling til, hvem der skal afløse ham som repræsentant for en idrætsforening i Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

 

Bornholms Idrætsråd er blevet forespurgt om mulige kandidater, da de har den direkte kontakt til foreningerne. Claus Clausen fra Viking Atletik har tilbudt sit kandidatur.

 

Endvidere kan det oplyses, at DBU-Bornholm har ønsket at næstformand Morten Blem indtræder i Rådet i stedet for formand Lars Albæk. Denne ændring er sket pr. 17. oktober 2016.

 

Nuværende medlemmer af Idrættens Videns- og Kompetenceråd:

Karen-Margrethe Hansen Bager

DGI

Direktør

K.D. Andersen

Idrætsrådet

Bestyrelsesmedlem

Ole Dreyer

DGI

Formand

Vakant

Forening

Hans Jørgen Jensen

Vådhaller

Gudhjem Svømmehal

Lasse Holmgaard

Forening

Nexø Boldklub

Jens Koefoed

Tørhaller

Nyvest Centret

Frank Andreasen

Outdoor

Bornholms Cycle Club

Morten Blem

DBU

Næstformand

Troels Bernth

Selvorganiseret

Marian Lundh

Idrætsrådet

Bestyrelsesmedlem

Carsten Clemmesen

Ejendomme & Drift

Bornholms Idrætsområder

Carsten Hæstrup

Idrætsrådet

Kasserer

Sara Wedell-Bollmann

Fritid & Kultur

Fritidskonsulent

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Velfærdsalliance med DBU

00.16.00P20-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) undersøger muligheden for at indgå i en velfærdsalliance, der skal styrke foreningslivet, sundheden og samarbejdet på tværs.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at aftalen mellem DBU og BRK godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

Anbefales.

 

Teknik – og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016:

Indstillingen anbefales.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. november 2016:
Indstillingen anbefales.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Velfærdsalliancen mellem Bornholms Regionskommune og DBU skal sikre gode rammer for udviklingen af idrætten i kommunen samt sikre, at endnu flere indbyggere bliver fysisk aktive.

Velfærdsalliancen har desuden fokus på at bruge fodbolden som løftestang til at tage et større samfundsmæssigt ansvar, og dermed medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i de lokale fodboldklubber.

 

En arbejdsgruppe på tværs af centre for Teknik og Miljø, Sundhed, Psykiatri og Handicap, Børn og Familie samt Skole, Kultur og Fritid, har arbejdet på at kvalificere og tilpasse Velfærdsalliancen, så Bornholm får mest muligt gavn af aftalen. Det indebærer, at medtage erfaringer fra allerede gennemførte eller igangværende projekter, samt en vurdering af, om de skulle fortsætte i fremtiden som en del af Velfærdsalliancen. Arbejdet har resulteret i den vedhæftede aftale til godkendelse.

 

Aftalen er tre-årig med mulighed for genforhandling efter de tre år. I hovedtræk fokuserer aftalen på, at der skal være et klart formål med hvert tiltag, ligesom der gerne må være et målbart resultat. Der er gode erfaringer med børnehavefodbold fra Børn og Familie, som arbejdsgruppen har vægtet højt. Dette skyldes dels de gode erfaringer, og dels vigtigheden af at få gjort sport til en naturlig del af hverdagen i en tidlig alder. Dermed er der større håb om, at børnene vil fortsætte den aktive livsstil senere. Modtagerklasserne har gode erfaringer fra fodboldprojektet ’Spartacus’ for flygtningebørn, og ser gerne en lignende konstruktion fortsat gennem Velfærdsalliancen, da man herigennem vil kunne gøre de nye borgere, fortrolige med den danske foreningstanke og de fællesskabsbaserede klubber. Projekt FIFA 11 for Health er et fodbold- og sundhedsprojekt i fire folkeskoler, som forløber over 11 uger i skolernes 5. klasser. Gennem fodbolden introduceres eleverne for en række sundhedsbudskaber, der behandles ud fra fodboldøvelser.

I Velfærdsalliancen er desuden inkluderet nogle events, som vil være med til at understøtte fodbolden og idrætten på øen. I forhold til disse events, var der i arbejdsgruppen et stærkt ønske om, at lokale foreninger/ spillerne får del i oplevelsen og indtægterne. Fx ønskes en U-landkamp for piger, og her ville være godt at få mulighed for at lade de bornholmske pigespillere få mulighed for at træne sammen med landsholdet, og dermed stille spørgsmål og få ny viden om sporten.  Ligeledes ønsker arbejdsgruppen at supplere børnehavefodbold-projektet med afholdelse af en afsluttende turnering, hvor forældre også bliver inddraget. Det er arbejdsgruppens klare indtryk, at forældrene spiller en stor rolle for børnenes videre sportsudøvelse. Forældrene er desuden en gruppe, der er attraktive at få involveret i foreningslivet som frivillige.

 

Velfærdsalliancen behandles i alle udvalg, da aftalen favner en række områder på tværs af centrene. Der er initiativer, der appellerer til integration af flygtninge, hvilket betyder, at en behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er relevant. Aftalen skal ligeledes behandles i Børn- og Skoleudvalget, idet der er flere tiltag, der relaterer sig til dette område. Da Regionskommunen, som en del af Velfærdsalliancen, også ønsker at afholde events i de kommunale faciliteter, skal aftalen ligeledes behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Fritids- og Kulturudvalget skal se på det idrætspolitiske medens Social- og Sundhedsudvalget skal forholde sig det det sundhedspolitiske aspekt i aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 55.000 kr. pr. år i budget 2017 og overslagsårene til finansiering af en velfærdsalliance mellem DBU og Bornholms Regionskommune.

 

Forslag nr. FKU-04

1000 kr. – i 2016-priser

 

2017

2018

2019

2020

Nuværende udgift

 

 

 

 

Merudgift

55

55

55

55

Nettoudvidelse

55

55

55

55

 

De 55.000 p.a. er et symbolsk beløb: Udover et direkte DBU-tilskud på 650.000 kr. til de nævnte aktiviteter i perioden, udgør DBU’s samlede udgifter til de nævnte aktiviteter i Velfærdsalliancen minimum 385.000 kr. I dette beløb er ikke medregnet udgifter til projektledelse, administration eller eventuelle ekstra rejseomkostninger. Kommunens udgift til Velfærdsalliancen er 55.000 kr. om året, i alt 165.000 kr. over tre år. For dette beløb fås aktiviteter til en værdi af 650.000 kr. + 385.000 kr. fra DBU’s egen kasse.

 

I forbindelse med afholdelse af events er det aftalt med DBU, at de sørger for at informere og organisere de lokale foreninger til at stå for en del af arbejdet, da det vil mindske kommunens udgifter og øge foreningernes indtjeningsmuligheder.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. november 2016

1.
Velfærdsalliance (DOCX)

2.
U-landskampe (PDF)

3.
Oldboys-landskamp (PDF)

4.
U-landskampe, forplejning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  DGI-hallen ansøger om kommunegaranti

18.20.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DGI-hallen ønsker at anlægge en springhal i tilknytning til den eksisterende hal. De ansøger derfor om en kommunegaranti på 4 mio. kr., idet kreditforeningen kun giver lån til en idrætshal, når der foreligger en kommunegaranti.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget:

·        at udvalget forholder sig til, om den ansøgte kommunegaranti kan bevilges

 

Fritids- og Kulturudvalget d. 2. november 2016:

Udsættes med henblik på yderligere belysning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune modtog d. 18. september 2016 en ansøgning fra DGI-Hallen S/I om muligheden for en kommunal garantistillelse i forbindelse ved etableringen af en ny springhal i tilknytning til den eksisterende hal. Der ansøges ikke om en udvidelse af driftstilskuddet ved samme lejlighed, omend DGI-hallen modtager driftstilskud til de eksisterende rammer i dag. DGI-hallen har siden sin opstart ønsket at etablere en springgrav i hallen for at understøtte springgymnastikken på Bornholm. Efter at Nyvest Centerets springgrav er taget i brug, konstaterer DGI-hallen, at interessen for springgymnastik er steget, og at anlægget i Nyvest er overbooket. Det er DGI-hallens opfattelse, at der er behov for springfaciliteter andre steder, og de genoptager derfor planen om at etablere en springhal i tilknytning til DGI-hallen.

 

Jævnfør prospektet fra arkitektfirmaet Blå Streg Aps opføres springhallen i sammenhæng med den eksisterende hal, så fællesfaciliteter lettest muligt kan benyttes. Hallen er desuden placeret i skellet mod Rønne Svømmehal, så det kun er nødvendigt at nedlægge én tennisbane i forbindelse med projektets realisering. Der er indgået en aftale med Rønne Tennis Klub, om afgivelse af én af deres seks tennisbaner til fordel for en udvidelse af DGI-Hallen med springfaciliteter.

 

DGI-Hallen S/I forventer følgende tidsplan for projektet:

 

Efterår 2016

Finansieringen tilvejebringes

Januar 2017 – juli 2017

Projektering, udbud og byggesagsbehandling

August 2017

Byggeriet påbegyndes

August 2018

Byggeriet afsluttes og indvies

 

Af ansøgningens bilag fremgår det, at DGI-hallen ikke har mulighed for at egenfinansiere projektet. DGI-hallens bestyrelse forventer at gennemføre projektet indenfor en økonomisk ramme på kr. 7 mio. kr. Heraf betaler DGI-hallen selv de 0,5 mio. kr., medens 2,5 mio. kr. finansieres af fondsmidler. De resterende 4 mio. skal finansieres ved lånoptagelse i en kreditforening. DGI-hallens kreditforening kræver en kommunegaranti mod at yde et lån på 4 mio. kr. til projektet.

 

DGI-hallens finansieringsplan ser dermed således ud:

 

Fondsmidler

2,5 mio. kr.

DGI-hallens eget bidrag

0,5 mio. kr.

Lån

4 mio. kr.

I alt

7 mio. kr.

 

Ifølge DGI-hallens årsrapport udgør årsresultatet 164.704 kr., hvilket af bestyrelsen anses for tilfredsstillende. Institutionens balance viser en samlet arkivmasse på 2,3 mio. kr. og en egenkapital på 1,6 mio. kr.  DGI-hallens bestyrelse forventer, at institutionen vil få en positiv udvikling i regnskabsåret 2016, og at der indenfor rammerne af de tildelte tilskud er et tilstrækkeligt råderum til en forsvarlig drift af hallen.

Revisionen har ingen bemærkninger til årsrapporten.

 

DGI-hallen har fremsendt foreløbige beregninger fra kreditforeningen af ydelsen på et 20-årigt lån på 4 mio. kr. Ydelserne udgør ca. 260.000 kr. årligt. Dermed er der behov for en forbedret indtjening i hallen for at kunne svare ydelserne på et lån på 4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om et anlægsprojekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har ikke ledig låneramme.

Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb, som efterfølgende frigives med 1/25-del om året, idet restsummen frigives når lånet er indfriet.

 Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Idrættens Videns- og Kompetenceråd behandlede på rådets møde d. 25. oktober 2016 et punkt om ”Udvidelse af halkapacitet”, der kan kædes sammen med DGIs ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med etablering af en ny springfacilitet på Bornholm. Idrættens Videns- og Kompetenceråd ”støtter i princippet en udvidelse af halkapaciteten, såfremt det drejer sig om den ansøgte springfacilitet under forudsætning af at projektets levedygtighed er sandsynliggjort.”

Rådet anfører desuden følgende: ”I tråd med kriterierne for driftstilskud til selvejende faciliteter, som udvalget anbefaler under punkt 5 "Høring om kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter”, må optag af et øget areal bero på en konkret ansøgning og politisk stillingtagen, uanset garantistillelse eller anden kommunal støtte. I fald faciliteternes areal udvides mener rådet, at området skal tilføres flere midler.”

Det er ligeledes vigtigt for Idrættens Videns- og Kompetenceråd, at den nye facilitet ikke vil få en negativ indvirkning på Nyvests springaktiviteter, men i stedet bidrager til en generel udvikling af springgymnastikken på Bornholm.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning vedr. KLASK-projekt, etape II

04.04.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Kultur Leg Aktivitet Sammenhold Klemensker (KLASK) ansøger Fritids- og Kulturudvalget om et tilskud på 100.000 kr. til etablering af etape II af KLASK-projektet i Klemensker, der omhandler et anderledes lege- og aktivitetsområde i Klemensker.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget:

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud som ansøgt

 

Fritids- og Kulturudvalget d. 2. november 2016:

Bevilget 40.000 kr.

Sagsfremstilling

Ansøgningen fra KLASK blev givet et administrativt afslag d. 15. august 2016, da Fritids- og Kulturudvalget i første omgang ikke ønskede at få ansøgningen på dagsordenen. På Fritids- og Kulturudvalgets møde d. 28. september 2016 blev det besluttet, at man alligevel ønskede at tage stilling til ansøgningen.

 

KLASK er i færd med at etablere første etape af KLASK-projektet i Klemensker, der indebærer etablering af grillhytte, stenområde samt træer og buske, og ansøger derfor om 100.000 kr. til finansiering af etape II.

 

Anden etape indebærer etablering af et legeområde for børn i alle aldre. Ved at lave et lege- og aktivitetsområde, der adskiller sig fra øens mange naturlegepladser, håber KLASK, at projektet vil give byens børn og unge samt områdets børneinstitutioner nogle anderledes muligheder for at udfolde sig og holde sig aktive. Desuden forventer KLASK, at et sådant legeområde i samspil med de øvrige tiltag i området, vil tiltrække børnefamilier på tur fra det øvrige Bornholm, som søger anderledes aktivitets- og legemuligheder.

 

Der forefindes pt. kun en lille legeplads for de helt små børn (op til 4-5 år) i Klemensker.

 

KLASK har fået udarbejdet et projektforslag inkl. overslagspris fra en legepladskonsulent, hvor den samlede omkostning til udførelse af etape II, inkl. egenfinansiering gennem frivilligt arbejde med udgravning og lægning af bunddække, vil være i omegnen af 1,3 millioner kr.

 

Budget:

Redskaber, kunstgræs og gummibelægning inkl. montering

900.000 kr.

Udbygning af projektforslag med flere redskaber og mere gummibelægning inkl. montage

300.000 kr.

Betonelementer til parkour inkl. levering

30.000 kr.

Grus og stabilgrus inkl. levering

20.000 kr.

 

 

Værdi af frivilligt arbejde

50.000 kr.

 

 

I alt

1.300.000 kr.

 

 

Projektforslaget indeholder beskrivelse af et legeområde med en tov-klatrebane, trampoliner, rutschebane og sansegynge på et gummiunderlag samt et parkour-anlæg med støbte betonelementer.

 

KLASK søger derfor om 100.000 kr. som udgangspunkt for den videre fondssøgning.

 

Økonomiske konsekvenser

På Fritids- og Kulturudvalgets møde d. 28. september 2016 blev det besluttet at reservere 40.000 kr. af de overførte midler fra 2015 til denne ansøgning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. november 2016

1.
Ansøgning - KLASK (DOCX)

2.
Projektforslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Evaluering af Fodboldcamp Bornholm 2015

18.16.00Ø40-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Administrationen har d. 18. oktober 2016 modtaget en evaluering af FC Granatchocks fodboldcamp afholdt på Bornholm fra 7. – 10. maj 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget:

·        at udvalget tager evalueringen til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget d. 2. november 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

FC Granatchock v/ Søren Lassen ansøgte d. 17. marts 2015 om støtte til projekt Fodboldcamp Bornholm 2015, som var en kombineret fodboldlejr og aktivitetstur målrettet danske, fodboldspillende krigsveteraner og pårørende.

Der blev ansøgt om 20.000 kr. til Fodboldcamp Bornholm 2015, og kommunalbestyrelsen bevilgede d. 30. april 10.000 kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. november 2016

1.
Evaluering af Fodboldcamp Bornholm 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Beskæftigelsesplan 2017

15.00.15P15-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2017 på mødet den 22. december 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at beskæftigelsesplan 2017 indstilles til godkendelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. september 2016:

Anbefales

 

Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016:

Anbefales

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 31. august 2016 tids- og procesplan for Beskæftigelsesplan 2017. Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 forelægges fagudvalgene til drøftelse og skal endelig godkendes i kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

 

Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen, Beskæftigelsesplanen tager derfor udgangspunkt i Bornholms Regionskommunes udviklingsstrategi 2016 – Bright Green Island 2016.

·        Et godt og aktiv liv for alle

·        Bornholm som videnssamfund

·        Grøn og bæredygtig Ø

·        Økonomisk bæredygtig Ø

Beskæftigelsesplan bygger på de aktuelle muligheder og udfordringer for Bornholm i samspil med de politisk fastsatte mål både lokalt og nationalt.

 

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2017:

I løbet af de seneste år har flere personer fået fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at forsørge sig selv. Den positive udvikling ønskes forsat understøttet med en styrket indsats for de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet samt at sikre at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft.

 

På denne baggrund har beskæftigelsesministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål som den overordnede retning for arbejdet med en aktiv beskæftigelsesindsats for 2017:

 

1.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

2.    Flere unge skal have en uddannelse

3.    Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde

4.    Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

 

Den lave ledighed er også slået igennem i Bornholms Regionskommune, hvilket er meget positivt, men betyder også, at når virksomhederne fremover skal have kvalificeret arbejdskraft er det nødvendigt at få alle arbejdskraftressourcer i spil. Der er heldigvis forsat et potentiale – de sygemeldte kommer hurtigere og i højre grad tilbage på arbejdsmarkedet, flygtninge som trods begrænsede danskkundskaber kan bidrage med deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet, unge kan med en koordineret og langsigtet indsats komme i uddannelse og i arbejde, og borgere kan med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats rustes til at vende tilbage i arbejde eller uddannelse.

 

Den lave ledighed betyder også, at samarbejdet med virksomhederne ændrer karakter, dels fordi virksomhederne efterspørger andre services i en situation, hvor det stadigt bliver sværere at rekruttere, og fordi behovet for et rummeligt arbejdsmarked stiger i takt med at flere og andre typer borgere skal ud på arbejdsmarkedet – både ordinære og i virksomhedsrettede forløb.

 

Sammenfattende kan Bornholms udfordringer beskrives med følgende overskrifter:

 Stigende mangel på arbejdskraft


Fremtidens kompetencebehov

 

2010

2013

2016

2020

2025

Arbejdsløshed (antal)

Ufaglært/Uoplyst

599

469

854

1.109

1.534

Studenter, hf, hhx, htx

51

42

-3

-47

-53

EFU: Handels- og kontor

155

146

34

26

74

EFU: Bygge & anlæg

115

92

3

-77

-142

EFU: Jern & metal

113

84

26

-21

-50

EFU: Social & sundhed

39

32

-56

-111

-86

EFU: Andre

136

117

-25

-132

-107

                           Kilde: Center for Regional og Turismeforskning (CRT)

 

Behov for kvalificeret uddannelsesudbud

 

Praktikpladser

 

Billige lejeboliger

Sundhedssektoren

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har fastsat følgende mål for den beskæftigelsesrettede indsats:

 

1.    Sikre at Bornholmske virksomheder kan få den fornødne og kvalificerede arbejdskraft nu og på længere sigt.

 

2.    Støtte Bornholmske borgere i at påbegynde og gennemføre ordinær uddannelse eller kompetenceløft der kan bibringe dem i job.  

3.    Borgere på kanten af arbejdsmarkedet støttes i at få eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet efter perioder med ledighed eller sygdom.(Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres, langtidsledigheden og lange sygefraværsforløb skal nedbringes)

 

4.    Sikre anvendelse af arbejdspotentialet hos flygtninge og indvandrere, således at de integreres hurtigt og derved bidrager til det Bornholms samfund.
Målsætningen er at 60% af flygtninge og indvandrere er i beskæftigelse senest 3 år efter deres ankomst til landet. 

 

Vedhæftet Beskæftigelsesplanen 2017 er således udarbejderet som en helhedsorienteret plan for at sikre sammenhæng mellem beskæftigelsespolitiske udfordringer, politiske mål og fokusområder samt den lokale strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. september 2016

1.
Beskæftigelsespolitiske mål (PDF)

2.
Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

10

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016:

Orienteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

11

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        Ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016:

Intet.