Referat
Kommunalbestyrelsen
25-02-2016 kl. 17:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Indkaldelse af stedfortræder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-02-2016

1

 

 

Fraværende

Bjarne Westerdahl

Carsten Scheibye

Bemærkninger til dagsordenen

 

Jacob Lund er indkaldt som stedfortræder for Bjarne Westerdahl.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A30-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-02-2016

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Scheibye meddeler, at han er sygemeldt i længere tid, over 1 måned.

Grundet ovenstående indkalder borgmesteren 1. stedfortræder for liste V til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, som er den 25. februar 2016, hvorefter Else Merete Knoop indtræder i kommunalbestyrelsen i Carsten Scheibyes fraværsperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen,

a)    At 1. stedfortræder for liste V, Else Merete Knoop, indkaldes til mødet i kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

b)    At Søren Schou indtræder i Teknik- og Miljøudvalget i resten af Carsten Scheibyes fraværsperiode.

c)    At viceborgmester Søren Schou overtager Carsten Scheibyes øvrige poster i dennes fraværsperiode.

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

Ad a) Godkendt at Else Merete Knoop indtræder i hele Carsten Scheibyes fraværsperiode.

Ad b) Godkendt.

Ad c) Godkendt.

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunal erhverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 9 måneder.

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

Carsten Scheibye er foruden kommunalbestyrelsesmedlem også medlem af følgende udvalg, råd og nævn:

·         Teknik- og Miljøudvalget, formand

·         Bredskabskommissionen

·         De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker, bestyrelsen

·         Færdselssikkerhedsrådet, lokalt

·         Grønt Dialogforum, formand

·         Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholms Regionskommune

·         Suppleant for Winni Grosbøll i Øresundskomiteen

 

Retten til at udpege tilhører valggruppe AV

 

Liste V meddeler, at Else Merete Knoop indtræder som stedfortræder for Carsten Scheibye på kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2016.

 

Desuden overtager viceborgmester Søren Schou Carsten Scheibyes poster under dennes sygdom.  

 

 

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om vederlag

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Scheibye beholder sit vederlag under sin sygeperiode i indtil 9 måneder, stedfortræderen oppebærer i fraværsperioden vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Teknik- og Miljøudvalget i fraværsperioden har denne ret til udvalgsvederlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-