Referat
Social- og Sundhedsudvalget
05-12-2016 kl. 15:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 3 Gensidig orientering
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 5 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsorden blev godkendt

 

Frivillighedskoordinator Birgitte Eybye deltager under punkt 2.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0432

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til diverse sociale arrangementer samt driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 8000,- kroner.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at tilbyde sine 68 medlemmer træning og sociale aktiviteter med faglige oplæg og mulighed for erfaringsudveksling, og sekundært at styrke medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundet. Effekten er at de ofte temmelig syge medlemmer får trænet og kommer ud i socialt samvær med ligestillede.

Foreningens frivillige lægger et stort arbejde i at tiltrække nye medlemmer, tage kontakt til de af medlemmerne, der ikke er i stand til på egen hånd at deltage i træning og Cafe-aftner som afholdes hver måned.

Foreningen har eksisteret siden 2012, med stigende antal medlemmer. Det er vigtigt at rammerne og økonomien for foreningen er i orden, bl.a. til annoncering af arrangementer.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb kr. 10.000

Foreningen har i flere år søgt og fået tildelt § 18 midier, sidst i 2016 med kr. 8.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

3

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Ingen