Referat
Kommunalbestyrelsen
12-10-2017 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  lukket 2 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

12-10-2017

1

 

 

Fraværende

Margrethe Kjellberg er fraværende. Som stedfortræder er indkaldt Ebbe Frank.

Lykke Jensen er fraværende. Som stedfortræder er indkaldt Jens O. Pedersen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

2. Lukket punkt

 

Genbekræftelse og godkendelse