Referat
Kommunalbestyrelsen
07-12-2017 kl. 17:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kommunalbestyrelsen og stedfortrædere
  åbent 3 Valg af borgmester
  åbent 4 Valg af viceborgmester
  åbent 5 Anmeldelse af valggrupper i henhold til styrelseslovens § 24, stk. 3
  åbent 6 Økonomi-, erhverv- og planudvalget
  åbent 7 Klima- og bæredygtighedsudvalget
  åbent 8 Natur- og miljøudvalget
  åbent 9 Social- og sundhedsudvalget
  åbent 10 Børn- og skoleudvalget
  åbent 11 Job-, udvikling- og fritidsudvalg
  åbent 12 Børn og unge-udvalget
  åbent 13 Folkeoplysningsudvalget
  åbent 14 Handicaprådet
  åbent 15 KL's repræsentantskab
  åbent 16 Kommunalpolitisk Topmøde, KL (delegeretmøde)
  åbent 17 Bevillingsnævn
  åbent 18 Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed
  åbent 19 Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemninger
  åbent 20 Valgbestyrelse, kommunale valg
  åbent 21 Valgbestyrelse, valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
  åbent 22 Bornholms Vækstforum
  åbent 23 Beredskabskommission
  åbent 24 Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm
  åbent 25 Beboerklagenævn
  åbent 26 Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom
  åbent 27 Fredningsnævnet
  åbent 28 Fællesankenævn Bornholm
  åbent 29 Grundlisteudvalget
  åbent 30 Hegnsynet
  åbent 31 Hjemmeværnets Distriktsudvalg
  åbent 32 Huslejenævnet
  åbent 33 Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd
  åbent 34 Overtaksationskommissionen for offentlige veje
  åbent 35 Regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm (RAR Bornholm)
  åbent 36 Taksationskommissionen vedr. fast ejendom
  åbent 37 Taksationskommissionen vedr. offentlige veje
  åbent 38 Kommunekontaktrådet Hovedstaden, KL (KKR)
  åbent 39 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, bestyrelsen
  åbent 40 Campus Bornholm
  åbent 41 Lokalt uddannelsesudvalg ved VUC, Campus
  åbent 42 Kommunikationscentret, bestyrelsen
  åbent 43 Nexø Havn A/S, bestyrelsen
  åbent 44 Rønne Havn A/S, bestyrelsen
  åbent 45 Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S
  åbent 46 Overvågningsudvalget for South Baltic
  åbent 47 Rønne Ungdomskollegium S/I, bestyrelsen
  åbent 48 Andelsboligforeningen Rosengården, Allinge
  åbent 49 Andelsboligforeningen Ipsens Gård, Aakirkeby
  åbent 50 Bemyndigelse til underskrift
  åbent 51 Mødeplan for KB og udvalg 2018
  åbent 52 Orientering fra formanden



 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

1

 

 

Fraværende

Brian Kofoed, Søren Schow, Maike Fiil

 

Bemærkninger til dagsordenen

Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Brian Kofoed.

Carsten Hæstrup er indkaldt som suppleant for Søren Schow.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommunalbestyrelsen og stedfortrædere

00.22.02A30-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Liste over medlemmer af kommunalbestyrelsen og stedfortrædere.

Indstilling og beslutning

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet klager over valget til Bornholms Regionskommune afholdt den 21. november 2017 for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Nedenfor fremgår de personer, der er valgt til medlemmer af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune. Personerne fremgår i den rækkefølge, de er valgt i henhold til den af valgbestyrelsen førte valgbog for kommunalvalget den 21. november 2017.

 

 

Nr.

Navn og adresse

Liste

1

Winni Grosbøll

Kirkestræde 4
3700 Rønne

 

A

2

Søren Schow

Aarsdalevej 4, Ibsker
3730 Nexø

 

V

3

Morten Riis

Holkavej 6
3760 Gudhjem

 

Ø

4

Maria Fromseier Kjærgaard

Nexøvej 7

3720 Aakirkeby

 

A

5

Rene Danielsson

Lindevej 20

3782 Klemensker

 

O

6

Carsten Scheibye

Havnebakken 26, Tejn

3770 Allinge

 

V

7

Thomas Thors

Tyttebærløkken 4

3700 Rønne

 

A

8

Anne Thomas

Gulbakkevejen 6, Vestermarie

3720 Aakirkeby

 

Å

9

Kirsten Wendell

Sigynsvej 24

3700 Rønne

 

A

10

Andreas Ipsen

Strandvejen 5, Pedersker

3720 Aakirkeby

 

V

11

Linda Kofoed Persson

Vestermarievej 6, Vestermarie

3700 Rønne

 

O

12

Jonna Nielsen

Pistolstræde 6,

3700 Rønne

 

A

13

Leif Olsen

Sdr. Strandvej 80, Tejn

3770 Allinge

 

F

14

Maike Fiil

Fasanvænget 8, Sandkås

3770 Allinge

 

V

15

Kirstine van Sabben

Krummeledvej 6, Klemensker

3790 Hasle

 

W

16

Erik Lund Hansen

Ndr. Strandvej 42, Tejn

3770 Allinge

 

A

17

Torben Rønne-Larsen

Lillegade 14

3700 Rønne

 

O

18

Bjarne Hartung Kirkegaard

Pilebroen 11

3770 Allinge

 

K

19

Bente Helms

Muradamsvej 36, Klemensker

3770 Allinge

 

A

20

Niclas Fick

Askeløkkevejen 8

3720 Aakirkeby

 

Ø

21

Ole Rødvig

Nørregade 3

3730 Nexø

 

A

22

Brian Kofoed

Bedegadevej 44

3782 Klemensker

 

V

23

Sabine Nicoline Lyngberg

Pilegade 12, st mf

3770 Allinge

O

 

 

Følgende er stedfortrædere:

 

Liste A – Socialdemokratiet

1

Per Ole Petersen

2

Lykke Jensen

3

Steen Frandsen

4

Jesper Lindstrøm Larsen

5

Lars Goldschmidt

6

Kirsten Juni

7

Tommi Falk Petersen

8

Margrethe Kjellberg

9

Jacob Lund

10

Bjarne Westerdahl

11

Jens Oskar Pedersen

12

Jesper Schalburg Hansen

13

Henning A. Jensen

 

Liste F – SF-Socialistisk Folkeparti

1

Elisabeth Rasmussen

2

Michael Tysk-Andersen

3

Nicolaj Fjellerad

 

 

Liste K – Kristendemokraterne

1

Niels Chresten Andersen

2

Martin Pihl Sode

3

Matthias Ripley Eilsøe

4

Poul Lykke Nielsen

5

Anna Raasø Grandt

6

Hartvig Mumm

7

Anina Kofod

8

Christian Weinreich

9

Hans Ole Bech

10

Anne Margrethe Roesen

 

Liste O – Dansk Folkeparti

1

Knud Henrik Folkmann

2

Kim Jacobsen

3

Jørn Westh

4

Mette Sode Hansen

 

Liste V – Venstre, Danmarks Liberale Parti

1

Else Merete Knoop

2

Carsten Hæstrup

3

Michael Hendriksen

4

Jens Haagensen

5

Jacob Schødt Larsen

6

Ronni Svendsen

7

Jens-Ole Landschoff

8

Tom Idon Nielsen

9

Kate Steen Hansen

10

Rikke Nielsen

 

Liste W – Bornholmerlisten

1

Carl Løwe Ilsøe

2

Lisbeth Riemann

3

Kim Eg Thygesen

4

Niels Henriksen

 

Liste Ø – Enhedslisten – De Rød-Grønne

1

Laura Borne

2

Peter Andersen

3

Mikael Benzon

 

Liste Å – Alternativet

1

Lars Randorff Nørgaard

2

Anne-Dorthe Elling Nilsson

3

Rebecca Douglas Elleby

4

Flemming Torsten Sørensen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af borgmester

00.22.02A30-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand (borgmester) blandt sine medlemmer.

Indstilling og beslutning

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Winni Grosbøll valgt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand (borgmester) blandt sine medlemmer.

 

Formanden vælges ved flertalsvalg. Valget kan ikke foretages ved hemmelig afstemning, idet både de øvrige medlemmer og offentligheden har interesse i at kende det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems stemmeafgivning.

 

Hvis afstemningen foretages skriftligt, skal det kunne konstateres, hvorledes det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem har stemt. Fortrykte stemmesedler udleveres af mødelederen.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 6, stk. 2 og § 24, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af viceborgmester

00.22.04A30-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vælge en næstformand (viceborgmester) blandt sine medlemmer.

Indstilling og beslutning

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Anne Thomas valgt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge en næstformand (viceborgmester) blandt sine medlemmer.

 

Næstformanden vælges ved flertalsvalg. Valget kan ikke foretages ved hemmelig afstemning, idet både de øvrige medlemmer og offentligheden har interesse i at kende det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems stemmeafgivning.

 

Hvis afstemningen foretages skriftligt, skal det kunne konstateres, hvorledes det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem har stemt. Fortrykte stemmesedler udleveres af mødelederen.

 

Kommunalbestyrelsen kan vælge, at der skal være 2 næstformænd (1. og 2. viceborgmester). Er det tilfældet, vælges næstformændene efter forholdstalsmetoden.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 6, stk. 4-6 og § 24, stk. 1 og 3.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anmeldelse af valggrupper i henhold til styrelseslovens § 24, stk. 3

00.22.02A30-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

5

 

Hvem beslutter

-

Resumé

Anmeldelse af valggrupper.

Indstilling og beslutning

Der er anmeldt følgende valggrupper:

 

·         Valggruppe AFKØÅ, i alt 13 mandater

·         Valggruppe OVW, i alt 10 mandater

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens medlemmer skal til brug for valg af medlemmer til udvalg m.m. anmelde til borgmesteren i hvilke valggrupper, de deler sig.

 

Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal der foretages samme gruppeanmeldelse.

 

Ved øvrige valg kan der foretages en gruppeanmeldelse for hvert valg, såfremt der ikke ønskes samme gruppeanmeldelse som ved økonomiudvalg og de stående udvalg. Anmeldelse af grupper skal ske forud for det pågældende valg og ikke nødvendigvis forud for det pågældende møde.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 24, stk. 3 og § 27.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Økonomi-, erhverv- og planudvalget

00.22.04A30-0041

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

6

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 6 medlemmer til Økonomi-, erhvervs- og planudvalget. Borgmesteren er født medlem og formand for udvalget.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 Borgmester + 3 medlemmer: Winni Grosbøll, Thomas Thors, Morten Riis, Leif Olsen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 3 medlemmer: Søren Schow, Linda Kofoed Persson, Kirstine van Sabben

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 6 medlemmer til Økonomi-, erhvervs- og planudvalget.

 

Borgmesteren er født medlem og formand for udvalget. Udvalget konstituerer sig herudover selv med en næstformand.

 

Udvalget består af 7 medlemmer.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 18

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Klima- og bæredygtighedsudvalget

00.22.04A30-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 7 medlemmer til Klima- og bæredygtighedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 4 medlemmer: Anne Thomas, Bente Helms, Kirsten Wendell, Winni Grosbøll

 

Valggruppe OVW indstiller

                 3 medlemmer: Andreas Ipsen, René Danielsson, Carsten Scheibye

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 7 medlemmer til Klima- og bæredygtighedsudvalget.

 

Udvalget består af 7 medlemmer.

 

Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 19

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Natur- og miljøudvalget

00.22.04A30-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

8

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer til Natur- og Miljøudvalget.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 3 medlemmer: Leif Olsen, Ole Rødvig, Niclas Fick

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Torben Rønne-Larsen, Andreas Ipsen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer til Natur- og miljøudvalget.

 

Udvalget består af 5 medlemmer.

 

Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 19

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Social- og sundhedsudvalget

00.22.04A30-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

9

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 7 medlemmer til Social- og sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 4 medlemmer: Bjarne Hartung Kirkegaard, Jonna Nielsen, Kirsten Wendell, Niclas Fick

 

Valggruppe OVW indstiller

                 3 medlemmer: Sabine Nicoline Lyngberg, Carsten Scheibye og Søren Schow

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 7 medlemmer til Social- og sundhedsudvalget.

 

Udvalget består af 7 medlemmer.

 

Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 19

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Børn- og skoleudvalget

00.22.04A30-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer til Børn- og skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 3 medlemmer: Morten Riis, Erik Lund Hansen, Bente Helms

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Linda Kofoed Persson og Maike Fiil

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer til Børn- og skoleudvalget.

 

Udvalget består af 5 medlemmer.

 

Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 19

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Job-, udvikling- og fritidsudvalg

00.22.04A30-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

11

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 7 medlemmer til Job-, udviklings- og fritidsudvalget.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 4 medlemmer: Maria Fromseier Kjærgaard, Jonna Nielsen, Erik Lund Hansen, Anne Thomas

 

Valggruppe OVW indstiller

                 3 medlemmer: René Danielsson, Brian Kofoed, Kirstine van Sabben

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 7 medlemmer til Job-, udviklings- og fritidsudvalget.

 

Udvalget består af 7 medlemmer.

 

Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 19

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Børn- og Ungeudvalget

00.22.04A30-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

12

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bjarne Hartung Kirkegaard

                 1 stedfortræder: Leif Olsen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Linda Kofoed Persson

                 1 stedfortræder: Andreas Ipsen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget.

 

Medlemmer og stedfortrædere udpeges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge og består af

·         2 kommunalbestyrelsesmedlemmer

·         Byretsdommeren i retskredsen

·         2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af statsforvaltningen

 

Børn- og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Den sociale retssikkerhedslov §§ 18-21

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Folkeoplysningsudvalget

18.15.30A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer og 2 stedfortrædere blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Kirsten Wendell

                 1 stedfortræder: Erik Lund Hansen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: René Danielsson

                 1 stedfortræder: Torben Rønne Larsen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer og 2 stedfortrædere blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer, der udpeges således:

 

 

For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget vælges mindst én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

 

Folkeoplysningsudvalget konstituerer sig selv med formand.

 

De øvrige medlemmer af Folkeoplysningsudvalget vælges ved separat valghandling snarest muligt efter kommunalvalget og senest inden 1. april 2018.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens §§ 34-35

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Folkeoplysningsudvalget, vedtægter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Handicaprådet

27.69.48A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

14

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bjarne Hartung Kirkegaard

                 1 stedfortræder: Anne Thomas

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Sabine Nikoline Lyngberg

                 1 stedfortræder: Linda Kofoed Persson

 

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Kommunalbestyrelsen bemyndiger direktionen til at udpege de 4 embedsmænd samt stedfortrædere i Handicaprådet, under hensyntagen til den i vedtægterne fastlagte sammensætning. Fratræder en af de pågældende embedsmænd deres stilling udpeger direktionen et nyt medlem fra samme område.

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

 

Bornholms Regionskommunes handicapråd er sammensat således:

 

Kommunalbestyrelsens repræsentanter

·         2 politikere

·         1 embedsmand fra voksenhandicapområdet

·         1 embedsmand for øvrige handicappede

·         1 embedsmand fra børne- og ungeområdet (handicap)

·         1 embedsmand fra teknik og miljøområdet

·         Embedsmændene indstilles af de respektive direktører på områderne.

 

Brugerrepræsentanter

·         4 repræsentanter indstilles af DH-Bornholm.

·         1 repræsentant vælges blandt og indstilles af brugere af tilbud til voksne handicappede eller deres pårørende.

·         1 repræsentant vælges blandt og indstilles af forældre til brugere af tilbud til børn og unge med handicap.

 

Brugerrepræsentanterne udpeges på kommunalbestyrelsesmødet i januar når indstillingerne foreligger.

 

Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne. Kun personer med bopæl i kommunen kan udpeges til handicaprådet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021, dog således at medlemmerne fungerer, indtil det nye råd er udpeget.

 

Lovgrundlag

Den sociale retssikkerhedslov § 37a

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Handicaprådet, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  KL's repræsentantskab

00.24.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege en stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 stedfortræder: Anne Thomas

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege en stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er født medlem.

 

Repræsentantskabet virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Det består af borgmestrene i medlemskommunerne samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder, som vælges på det ordinære delegeretmøde, der følger umiddelbart efter kommunevalget.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

KL’s love §§ 12-13

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
KL's love (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Kommunalpolitisk Topmøde, KL (delegeretmøde)

00.24.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 delegerede og 5 personlige stedfortrædere til KL’s delegeretmøde blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere:

Delegeret: Winni Grosbøll, stedfortræder: Thomas Thors

Delegeret: Bjarne Hartung Kirkegaard, stedfortræder: Anne Thomas

Delegeret: Morten Riis, stedfortræder: Niclas Fick

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere:

Delegeret: Linda Kofoed Persson, stedfortræder: René Danielsson

Delegeret: Søren Schow, stedfortræder Andreas Ipsen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 delegerede og 5 personlige stedfortrædere til KL’s delegeretmøde blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Delegeretmødet er KL’s højeste myndighed. Hver medlemskommune vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8.000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse.

 

Folketallet for Bornholms Regionskommune udgør pr. den 1. oktober 2017 39.727 indbyggere.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

KL’s love §§ 3-5

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
KL's love (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Bevillingsnævn

22.01.10A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

17

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal nedsættes et bevillingsnævn samt udpege medlemmer til nævnet.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 2 medlemmer: Steen Frandsen, Bente Johansen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Torben Rønne-Larsen, Kenny Olsen

 

HORESTA indstiller

a)    direktør Benny Schou som (sagkyndigt) medlem

 

3F, Privat Service, Hotel og Restauration indstiller

b)    Jonna Nielsen som medlem

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal nedsættes et bevillingsnævn samt udpege medlemmer til nævnet.

 

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at træffe afgørelser om udstedelse og fornyelse af alkoholbevillinger. Opgaven kan delegeres til et bevillingsnævn nedsat af kommunalbestyrelsen.

 

Bevillingsnævnet består jf. restaurationslovens § 10 af

·         en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren,

·         et sagkyndigt medlem og

·         indtil 6 andre medlemmer

 

Det sagkyndige medlem skal så vidt muligt have kvalifikationer i form af en relevant viden om virksomhedsøkonomi.

 

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen, og det er ikke et krav, at borgmesteren er medlem af nævnet.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Restaurationslovens § 10

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed

30.10.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer og 4 stedfortrædere til kredsrådet vedrørende politiets virksomhed.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 Borgmester + 1 medlem: Winni Grosbøll, Morten Riis

2 stedfortrædere: Bente Helms, Niclas Fick

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Torben Rønne-Larsen, Maike Fiil

                 2 stedfortrædere: René Danielsson, Andreas Ipsen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer og 4 stedfortrædere til kredsrådet vedrørende politiets virksomhed blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren er født medlem.

 

Foruden borgmesteren og de 3 øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer består kredsrådet af politidirektøren, der er født formand.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Lov om rettens pleje, §§ 111-113

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemninger

84.00.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 Borgmester + 2 medlemmer: Winni Grosbøll, Leif Olsen, Anne Thomas

                 3 stedfortrædere: Thomas Thors, Morten Riis, Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Linda Kofoed Persson, Søren Schow

                 2 stedfortrædere: René Danielsson, Carsten Scheibye

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren er født medlem og formand.

 

Næstformanden udpeges af kommunalbestyrelsen blandt de 4 medlemmer.

  

I kommuner med flere opstillingskredse, vælges én valgbestyrelse, der er fælles for alle opstillingskredse i kommunen.

 

Bornholm er opdelt i 2 valgkredse.

 

Bestyrelsen nedsættes senest, når valg er udskrevet.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Folketingvalgloven §§ 23-28

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Valgbestyrelse, kommunale valg

84.03.03A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege mindst 4 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen for kommunale valg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 Borgmester + 2 medlemmer: Winni Grosbøll, Leif Olsen, Anne Thomas

                 3 stedfortrædere: Thomas Thors, Morten Riis, Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Linda Kofoed Persson, Søren Schow

                 2 stedfortrædere: René Danielsson, Carsten Scheibye

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege mindst 4 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen for kommunale valg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren er født medlem og formand.

 

Næstformanden udpeges af kommunalbestyrelsen blandt de 4 medlemmer.

Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger også stedfortræderen.

 

Det bemærkes, at valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

 

Bestyrelsen nedsættes senest tirsdagen 13 uger før valgdagen 

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven §§ 13-15 og 18

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Valgbestyrelse, valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

84.00.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen for valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 Borgmester + 2 medlemmer: Winni Grosbøll, Leif Olsen, Anne Thomas

                 3 stedfortrædere: Thomas Thors, Morten Riis, Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Linda Kofoed Persson, Søren Schow

                 2 stedfortrædere: René Danielsson, Carsten Scheibye

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen for valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren er født medlem og formand.

 

Næstformanden udpeges af kommunalbestyrelsen blandt de 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Valgbestyrelsen vælges efter reglerne i kap. 5 i lov om valg til Folketinget.

Ingen der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem eller stedfortræder til en valgbestyrelse.

 

Nedsættelsen af valgbestyrelsen skal ske senest 4 uger før valgdagen.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Folketingsvalgloven kap. 5

Europa-Parlamentsvalgloven § 16

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Bornholms Vækstforum

24.10.00A30-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte Bornholms Vækstforum, der blandt andet med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter høring af Danmarks Vækstråd udarbejder bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

 

Kommunalbestyrelsen skal udpege 6 medlemmer til Bornholms Vækstforum blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Øvrige medlemmer udpeges på et senere møde, dog senest 31. marts 2018.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 3 medlemmer: Winni Grosbøll, Leif Olsen, Anne Thomas

 

Valggruppe OVW indstiller

                 3 medlemmer: René Danielsson, Kirstine van Sabben, Andreas Ipsen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte Bornholms Vækstforum, der blandt andet med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter høring af Danmarks Vækstråd udarbejder bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

 

Kommunalbestyrelsen skal udpege 6 medlemmer til Bornholms Vækstforum blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Øvrige medlemmer udpeges på et senere møde, dog senest 31. marts 2018.

 

Bornholms Vækstforum består af 21 medlemmer og er sammensat således:

- 6 medlemmer udpeges af og blandt Bornholms Kommunalbestyrelse

- 3 eksterne ressourcepersoner udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse

- 6 medlemmer fra erhvervslivet vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de af kommunalbestyrelsen udpegede erhvervsorganisationer

- 3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen fra viden- og uddannelsesinstitutioner

- 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere (1 repr.) og lønmodtagere (2 repr.), efter indstilling fra henholdsvis lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer.

 

Der udpeges ikke suppleanter, og der er ikke mulighed for at lade sig repræsentere af en stedfortræder, hvis man er forhindret i at deltage i mødet.

 

Kommunalbestyrelsen har endvidere udpeget følgende med observatørstatus, der har taleret men ikke stemmeret ved møderne:

- Direktøren for Destination Bornholm

- Direktøren for Bornholms Hospital

- En repræsentant fra øens sports- og kulturliv

- En repræsentant fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

- De to Folketingsmedlemmer valgt på Bornholm

 

Borgmesteren er født medlem og næstformand, såfremt Bornholms Vækstforum ikke har valgt borgmesteren som formand.

 

Udpegningen er gældende for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2022.

 

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme §§ 8-11

Forretningsorden

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Vækstforum Bornholm, forretningsorden (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Beredskabskommission

14.00.03A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 Borgmester + 1 medlem: Winni Grosbøll, Jacob Lund

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: René Danielsson, Tom Idon Nielsen

 

Beredskabsforbundet Region Hovedstaden indstiller

Kredsleder Kristine Grønbech Jensen til observatør i Beredskabskommissionen som repræsentant for de frivillige.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

 

Kommissionen består af et ulige antal medlemmer, og er sammensat således:

·         Borgmester (født formand)

·         Politidirektør (født medlem)

·         Mindst 3 øvrige medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

·         Der kan udpeges medarbejderrepræsentanter

·         Der skal udpeges en repræsentant for de frivillige med observatørstatus, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige blandt medlemmerne af kommissionen.

 

Kommunalbestyrelsen beslutter sammensætningen af kommissionen på baggrund af ovenstående. Praksis har hidtil været at udpege 3 medlemmer ud over borgmester og politidirektør samt 1 repræsentant for de frivillige.

 

Ud over borgmesteren behøver kommissionens medlemmer ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Beredskabsloven § 9

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

13.25.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen indstiller 3 medlemmer og 4 suppleanter, heraf en næstformand, til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm til transportministeren, der nedsætter rådet.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 Borgmester + 1 medlem: Winni Grosbøll, Niclas Fick

2 suppleanter: Per Ole Petersen, Leif Olsen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Kim Jacobsen, Carsten Scheibye

                 2 suppleanter: René Danielsson, Søren Schow

 

Borgmester er født formand.

Valggruppe AFKØÅ har indstillingsretten til næstformand blandt de valgte medlemmer: Niclas Fick

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indstiller 3 medlemmer og 4 suppleanter til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm til transportministeren, der nedsætter rådet.

 

Borgmesteren er født formand for Kontaktrådet.

 

Kommunalbestyrelsen udpeger en næstformand blandt de 3 af kommunalbestyrelsen indstillede medlemmer.

 

Kontaktrådet består af 20 medlemmer, hvoraf 7 medlemmer udgør et formandskab. Antallet af medlemmer kan udvides og indskrænkes. Regionskommunens medlemmer er automatisk medlemmer af formandskabet.

 

Kontaktrådet er rådgivende organ for regionskommunen og transportministeren, ligesom kontaktrådet virker som et formaliseret dialogforum mellem Transportministeriet og Bornholm, herunder samling og koordinering af det bornholmske samfunds holdninger, synspunkter og ønsker til trafikbetjeningen af Bornholm.

 

Det skal tilstræbes, at kontaktrådet får en ligelig repræsentation af kvinder og mænd.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Beboerklagenævnet

03.12.20A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal indstille og udpege medlemmer og suppleanter til beboerklagenævnet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Cand.jur. Mette Wedel Svenningsen, Sekretariatet, indstilles til beskikkelse som formand for beboerklagenævnet. Som suppleant indstilles cand.jur. Leise Døllner, leder af Statsforvaltningen afdeling Rønne.

 

Servicedirektøren indstiller, at

b)    Mette Sode Hansen, Center for Psykiatri og Handicap, udpeges om socialt sagkyndigt medlem, og Jakob Paldan Sørensen, Center for Psykiatri og Handicap, udpeges som suppleant.

 

De almene boligorganisationer Bo42, Bornholms Boligorganisation og DVB Parken indstiller

c)    Ebbe Frank, Bo42, som medlem af beboerklagenævnet og Jytte Dam, Bornholms Boligorganisation, som suppleant.

Den almene boligorganisation Lejerbo er uenig i de øvrige boligorganisationers indstilling og indstiller

d)    Gunnar Sørensen som medlem af beboerklagenævnet. Der er ikke indstillet en suppleant.

 

Lejernes Landsorganisation indstiller

e)    Knud Erik Olsen som medlem af beboerklagenævnet og Jakob Lindberg som suppleant.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

A), B), C) og E) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille en formand og en suppleant til beboerklagenævnet. Formanden og suppleanten skal have bestået juridisk embedseksamen og beskikkes af direktøren for statsforvaltningen.

 

Kommunalbestyrelsen skal endvidere udpege 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til beboerklagenævnet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen (Bornholms Boligselskab, Bo42, Lejerbo og DVB Parken), og de større lejerforeninger i kommunen (Lejernes Landsorganisation). Medlemmerne skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

 

Kommunalbestyrelsen skal endelig udpege 1 person og 1 suppleant, der er sagkyndig med hensyn til sociale sager, som tiltræder nævnet i sager om tvister efter almenlejelovens kapitel 13 om lejers brug af det lejede. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.

 

Hvis de udpegede embedsmænd fratræder deres stilling, udpeges nye repræsentanter administrativt.

 

Udpegningen sker for indtil 4 år, dog kan et medlem vælge at udtræde af nævnet efter at være fyldt 67 år.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Almenlejeloven §§ 96-98

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom

00.22.00A30-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

26

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 person til ekspropriationskommissionens liste over kommunale medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 person: Jens Oskar Pedersen

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 person til ekspropriationskommissionens liste over kommunale medlemmer.

 

Ekspropriationskommissionerne behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen, men det forudsættes, at den kommunale repræsentant har kendskab til bl.a. planlægningen i området og til andre forhold af betydning for ekspropriationen. Pågældende skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

 

Kommunalbestyrelsen afgør selv, om den pågældende skal være et medlem af kommunalbestyrelsen, f.eks. formand for teknisk udvalg eller en embedsmand. Ekspropriationskommissionen kan som hidtil inddrage teknisk sagkyndige fra de berørte regioner og kommuners forvaltninger i nødvendigt omfang.

 

Den udpegede person kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Ekspropriationsprocesloven §§ 4-6 og 7a

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Fredningsnævnet

01.05.10A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

27

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til fredningsnævnet. 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bjarne Westerdahl

                 1 suppleant: Per Ole Petersen

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til fredningsnævnet.

 

Medlemmet og suppleanten behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Fredningsnævnet nedsættes af miljøministeren for hver region og består af:

·         1 formand, der skal være dommer og som udpeges af miljøministeren

·         1 medlem, der udpeges af miljøministeren

·         1 medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Samtidig med udpegning af medlemmer udpeges også en suppleant for hvert medlem.

 

Fredningsnævnet behandler sager om fredning af landarealer og ferske vande.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Lov om naturbeskyttelse § 35.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Fællesankenævn Bornholm

25.00.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

28

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal indstille 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter til Fællesankenævn Bornholm.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 3 medlemmer: Anette Stæhr, Jonna Nielsen, Peter Johannesen

                 3 suppleanter: Jacob Lund, Henning A. Jensen, Leif Olsen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Torben Rønne-Larsen, Niels Plum

                 2 suppleanter: René Danielsson, Brian Kofoed

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter til Fællesankenævn Bornholm.

 

Medlemmerne og suppleanterne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Det bemærkes, at det nuværende Fællesankenævns funktionsperiode er udvidet indtil 1. januar 2019, hvorefter fællesankenævnene nedlægges som led i en ny ankenævnsstruktur.

 

Skatteankenævnet har imidlertid anmodet om, at kommunalbestyrelsen fortsat indstiller 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter. Der vil i løbet af 2018 blive fremlagt en plan for en ny klagestruktur, og der kan således forekomme ændringer, der vil få betydning for indstillingerne.

 

Det er et krav, at de indstillede personer

·         Er valgbare til kommunalbestyrelsen

·         Opfylder habilitets- og decorumkrav, herunder har indgivet selvangivelse og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige, samt ikke er medlem af Skatterådet el. lign.

·         Har visse IT-kundskaber, herunder behersker digitale løsninger på simpelt brugerniveau

 

Ved indstillingen skal der lægges vægt på, at de indstillede personer har kendskab til ejendomsvurdering af praktisk eller teoretisk karakter, ligesom det er ønskeligt, at der lægges vægt på, at de indstillede personer har kendskab til skatteområdet.

Kommunalbestyrelsen opfordres til at indstille personer, der afspejler samfundet for så vidt angår køn og alder.

 

Udpegningen gælder for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2022.

 

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens §§ 5, 8-10 og 15

Bkg. Nr. 1227 af 24. oktober 2013

Lov nr. 688 af 8. juni 2017

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Brev til kommunerne indkaldelse af indstillinger til ankenævn (PDF)

2.
Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af ankenævn (PDF)

3.
Kommunernes indstilling af personer til nævn - antal (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Grundlisteudvalget

00.22.04A30-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

29

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege et grundlisteudvalg på mindst 5 medlemmer.

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 3 medlemmer: Verner Landin, Niclas Fick, Bente Johansen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Else Merete Knoop, Niels Henriksen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege et grundlisteudvalg på mindst 5 medlemmer.

 

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

   

Grundlisteudvalget er ansvarlig for at udtage personer til en grundliste, hvoraf præsidenten for vedkommende landsret kan udpege personer til at deltage som nævninge og domsmænd.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Retsplejelovens § 72.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Hegnsynet

02.00.10A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

30

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal beskikke 3 medlemmer, heraf en formand, og 3 suppleanter til Hegnsynet.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 2 medlemmer: Per Ole Petersen, Klaus Hermansen

                 2 suppleanter: Jesper Lindstrøm Larsen, Mikael Benzon

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Jens Haagensen

                 1 suppleant: Jacob Schødt Larsen

 

Et af de udpegede medlemmer beskikkes som formand. Valggruppe AFKØÅ har indstillingsretten: Per Ole Petersen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal beskikke 3 medlemmer, heraf en formand, og 3 suppleanter til Hegnsynet.

 

Medlemmerne og suppleanterne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen

 

Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

 

Det er vigtigt for sagernes eventuelle anke, at det ved udpegningen præciseres, hvilken person der er udpeget som plantningssagkyndig og hvilken person der er udpeget som bygningskyndig.

  

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hegn, §§ 27-32

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Hjemmeværnets Distriktsudvalg

30.10.20A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

31

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen indstiller mindst 4 medlemmer til Hjemmeværnets Distriktsudvalg. Forsvarsministeren udpeger på baggrund heraf udvalgets formand og medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 2 medlemmer: Steen Fuglsang, Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Valggruppe OVW indstiller

                 2 medlemmer: Knud Henrik Folkmann, Michael Hendriksen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indstiller mindst 4 medlemmer til Hjemmeværnets Distriktsudvalg. Forsvarsministeren udpeger på baggrund heraf udvalgets formand og medlemmer.

 

Medlemmerne behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen

Formanden udpeges af forsvarsministeren efter forslag fra Den Kommitterede for Hjemmeværnet.

Den Kommitterede for hjemmeværnet indstiller et medlem som stedfortræder for udvalgets

formand til Forsvarsministeriet efter forslag fra Distriktsudvalget.

Distriktsudvalgets øvrige medlemmer udpeges af Forsvarsministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

 

Distriktsudvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

 

Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen og gældende for perioden fra 1. september i året efter, at kommunalvalget er holdt.

 

Udvalgets funktionsperiode er 1. september 2018 – 31. august 2022.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet, §§ 7-9

Cirkulære om hjemmeværnets distriktsudvalg, §§ 2-3

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Huslejenævnet

03.09.15A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

32

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal indstille og udpege medlemmer og suppleanter til huslejenævnet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Cand.jur. Mette Wedel Svenningsen indstilles til beskikkelse som formand for huslejenævnet. Som suppleant indstilles cand.jur. Leise Døllner, leder af Statsforvaltningen afdeling Rønne.

 

Servicedirektøren indstiller, at

b)    Mette Sode Hansen, Center for Psykiatri og Handicap, udpeges om socialt sagkyndigt medlem, og Jakob Paldan Sørensen, Center for Psykiatri og Handicap, udpeges som suppleant.

 

Bornholms Grundejerforening indstiller

c)    Jan Rasch-Andersen som medlem af huslejenævnet. Der er ikke indstillet en suppleant.

 

Lejernes Landsorganisation indstiller

d)    Knud Erik Olsen som medlem af huslejenævnet og Jakob Lindberg som suppleant.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille en formand og en suppleant til huslejenævnet. Formanden og suppleanten skal have bestået juridisk embedseksamen og beskikkes af direktøren for statsforvaltningen.

 

Kommunalbestyrelsen skal endvidere udpege 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til huslejenævnet efter indstilling fra de større udlejerforeninger (Bornholms Grundejerforening), og de større lejerforeninger i kommunen (Lejernes Landsorganisation). Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.

 

Kommunalbestyrelsen skal endelig udpege 1 person og 1 suppleant, der er sagkyndig med hensyn til sociale sager, som tiltræder nævnet i sager om tvister efter lejelovens kapitel 12 A om lejers tilsidesættelse af god skik og orden. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.

 

Hvis de udpegede embedsmænd fratræder deres stilling, udpeges nye repræsentanter administrativt.

 

Udpegningen sker for indtil 4 år, dog kan et medlem vælge at udtræde af nævnet efter at være fyldt 67 år.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Boligreguleringsloven §§ 35-44a

Lejelovens §§ 106 og 109

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd

01.13.40A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

33

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal beskikke 3 vurderingsmænd, heraf en formand.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 2 vurderingsmænd: Per Ole Petersen, Klaus Hermansen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 vurderingsmand: Jens Haagensen

 

Der beskikkes en formand blandt de udpegede vurderingsmænd. Valggruppe AFKØÅ har indstillingsretten: Per Ole Petersen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal beskikke 3 vurderingsmænd, heraf en formand.

 

Vurderingsmændene træffer afgørelse om erstatningskrav for skader forvoldt af husdyr på ejendomme og andre husdyr.

 

Vurderingsmændene behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at beskikke vurderingsmænd, men at opgaven i stedet udføres af hegnssynsmændene.

 

Beskikkelsen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Mark- og vejfredsloven §§ 21-23

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Overtaksationskommissionen for offentlige veje

00.22.00A30-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

34

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 person til overtaksationskommissionens liste over kommunale medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 person: Jens Oskar Pedersen

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 person til overtaksationskommissionens liste over kommunale medlemmer.

 

Overtaksationskommissionen er 2. instans for taksationskommissionens efterprøvelse af vejmyndighedernes afgørelser om ekspropriation og fastsættelse af erstatning herfor.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Der er intet til hinder for, at der udpeges et medlem af kommunalbestyrelsen – dog henledes opmærksomheden på, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en sag i taksations- eller overtaksationskommissionen, ikke må være medlem af den vejbestyrelse (dvs. kommunalbestyrelse), der har truffet beslutning om ekspropriation.

 

Den udpegede person må ikke deltage i både taksationskommissionen og overtaksationskommissionens behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Medlemmet skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 106-108

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm (RAR Bornholm)

15.00.05A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

35

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen indstiller 3 medlemmer og 3 suppleanter til det Regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm til endelig udpegning af beskæftigelsesministeren.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 2 medlemmer: Jonna Nielsen, Erik Lund Hansen

                 2 suppleanter: Maria Fromseier Kjærgaard, Kirsten Wendell

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: René Danielsson

                 1 suppleant: Torben Rønne-Larsen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indstiller 3 medlemmer og 3 suppleanter til det Regionsale Arbejdsmarkedsråd Bornholm til endelig udpegning af beskæftigelsesministeren.

 

Medlemmerne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Det regionale Arbejdsmarkedsråd består af 15 medlemmer. 

 

Beskæftigelsesministeren udpeger medlemmerne af rådet efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder, således:

 

·         4 fra Dansk Arbejdsgiverforening

·         3 fra Landsorganisationen i Danmark

·         1 fra FTF 

·         1 fra Akademikerne

·         1 fra Lederne

·         3 fra Bornholms Regionskommune

·         1 fra Danske Handicaporganisationer

·         1 fra Regionsrådet for Region Hovedstaden

 

Beskæftigelsesministeren udpeger på samme måde en suppleant for hvert medlem.

 

Rådet udpeger som tilforordnede 1 repræsentant fra Vækstforum, 1 repræsentant fra VEU-området og 1 repræsentant fra enten erhvervsakademier og professionshøjskoler i fællesskab eller 1 fra universiteterne i det regionale område. Det eller de VEU-centerråd, der er i området, indstiller i fællesskab 1 repræsentant.

 

Funktionsperioden for medlemmer, suppleanter og tilforordnede er 4 år. Funktionsperioden regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår.

 

Udpegningen er gældende for perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2022.

 

Lovgrundlag

Bkg. nr. 1006 af 30/8-2015 § 14

Forretningsorden

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
RAR Bornholm, Forretningsorden (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Taksationskommissionen vedr. fast ejendom

00.22.00A30-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

36

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 person til taksationskommissionens liste over kommunale medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 person: Jesper Schalburg Hansen

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 person til taksationskommissionens liste over kommunale medlemmer.

 

Taksationskommissionerne efterprøver ekspropriationskommissionernes afgørelser om ekspropriation og fastsættelse af erstatning herfor.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen, men det forudsættes, at den kommunale repræsentant har kendskab til bl.a. planlægningen i området og til andre forhold af betydning for ekspropriationen. Pågældende skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

 

Kommunalbestyrelsen afgør selv, om den pågældende skal være et medlem af kommunalbestyrelsen, f.eks. formand for teknisk udvalg eller en embedsmand.

 

Den udpegede person kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Ekspropriationsprocesloven §§ 7-7a

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Taksationskommissionen vedr. offentlige veje

00.22.00A30-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

37

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 personer til taksationskommissionens liste over kommunale medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 person: Jesper Schalburg Hansen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 person: Niels Henriksen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 personer til taksationskommissionens liste over kommunale medlemmer.

 

Taksationskommissionen efterprøver vejmyndighedernes afgørelser om ekspropriation og fastsættelse af erstatning herfor.

 

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Der er intet til hinder for, at der udpeges et medlem af kommunalbestyrelsen – dog henledes opmærksomheden på, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en sag i taksations- eller overtaksationskommissionen, ikke må være medlem af den vejbestyrelse (dvs. kommunalbestyrelse), der har truffet beslutning om ekspropriation.

 

Den udpegede person må ikke deltage i både taksationskommissionen og overtaksationskommissionens behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Medlemmerne skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 105, 107 og 108

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  Kommunekontaktrådet Hovedstaden, KL (KKR)

03.25.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

38

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Kommunalbestyrelsen orienteres om, at borgmester er født medlem med viceborgmester som stedfortræder i KL’s kommunekontaktråd i Hovedstaden (KKR).

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen orienteres om, at borgmester er født medlem med viceborgmester som stedfortræder i KL’s kommunekontaktråd i Hovedstaden (KKR).

 

Medlemskabet er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

KL’s love §§ 14-15

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
KL's love (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, bestyrelsen

54.30.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

39

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Laura Borne

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Medlemmet skal være udpeget i sin personlige egenskab og skal have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der udpeges således:

·         1 medlem, der repræsenterer Bornholms Regionskommune, udpeget af kommunalbestyrelsen

·         1 medlem, der repræsenterer Region Hovedstaden, udpeget af Regionsrådet

·         2 medlemmer der repræsenterer praktik- og aftageområderne på Bornholm, udpeget af henholdsvis ledelsen ved Bornholms Hospital og områdechefen, Social- og Sundhedssekretariatet, Bornholms Regionskommune

·         1 medlem, der repræsenterer Fag Og Arbejde, Bornholm, udpeget af organisationen

·         1 medlem, der repræsenterer Dansk Sygeplejeråd, Region Hovedstaden, udpeget af organisationen

·         1 medlem med særlige ressourcer i forhold til selveje, økonomi, uddannelse og arbejdsmarkedsforhold, udpeget ved selvsupplering

·         2 medlemmer, der vælges af og blandt hhv. eleverne og de studerende ved institutionen

·         2 medlemmer, der vælges af og blandt institutionens medarbejdere

 

Udpegningen er gældende for perioden 1. maj 2018 – 30. april 2022.

 

Lovgrundlag

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 5, stk. 2

Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 40  Campus Bornholm

54.00.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

40

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Campus Bornholm blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Winni Grosbøll

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Campus Bornholm blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Bestyrelsen består af 12 medlemmer

·         10 medlemmer er udefrakommende medlemmer

o    1 medlem fra Dansk industri

o    1 medlem fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening

o    2 medlemmer fra LO Danmark

o    1 medlem fra kommunalbestyrelsen

o    1 medlem fra Professionshøjskolen UCC, professionshøjskole Metropol samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i forening

o    1 medlem fra et universitet og Copenhagen Business School i forening

o    3 medlemmer fra Selvsupplering 

·          1. medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.

·         1. medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionen medarbejdere.

 

Udpegningen er gældende fra 1. maj 2018 – 30. april 2022.

 

Lovgrundlag

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 5

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Campus Bornholm, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 41  Lokalt uddannelsesudvalg ved VUC, Campus

54.00.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

41

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal som offentlig arbejdsgiver udpege en repræsentant til det lokale uddannelsesudvalg ved VUC.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Margrethe Kjellberg

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal som offentlig arbejdsgiver udpege en repræsentant til det lokale uddannelsesudvalg ved VUC.

 

Uddannelsesudvalget rådgiver centret i uddannelsesspørgsmål, herunder om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Uddannelsesudvalget omfatter

·         Repræsentanter for private arbejdsgivere og arbejdstagere, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening henholdsvis Landsorganisationen i Danmark, samt repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter, der skal være ligeligt fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

·         Mindst 2 repræsentanter udpeget af og blandt driftsoverenskomstparterne vedrørende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter.

Uddannelsesudvalget kan herudover efter bestyrelsens bestemmelse omfatte:

·         Repræsentation for regionsrådet.

·         Repræsentanter for videregående uddannelser i voksenuddannelsescentrets geografiske område.

·         Repræsentanter for institutionens kursister, lærere og øvrige personale.

·         Repræsentanter fra andre grupper, foreninger mv. med tilknytning til voksenuddannelsescentrets geografiske område, herunder aftagere og brugere af voksenuddannelsescentret tilbud i lokalområdet.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 28

Bkg. Nr. 1223 af 4. december 2006

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 42  Kommunikationscentret, bestyrelsen

54.06.20A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

42

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Kommunikationscentret Bornholm.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Anne Dorthe Elling Nielsen

                 1 stedfortræder: Anne Thomas

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Lisbeth Riemann

                 1 stedfortræder: Niels Henriksen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Kommunikationscentret Bornholm.

 

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 10 medlemmer og er sammensat således:

1)  2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

2)  4 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.

3)  3 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.

4)  1 medlem valgt af og blandt Ressourcevejens brugere.

5)  Brugerrepræsentant kan inddrages ad hoc.

For hvert af bestyrelsens medlemmer udpeges en stedfortræder.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne (lbkg nr. 787 af 15. juni 2015)

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Kommunikationscenter Bornholm, vedtægter (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 43  Nexø Havn A/S, bestyrelsen

08.00.05A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

43

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen indstiller 3 medlemmer, herunder formanden, til bestyrelsen for Nexø Havn A/S. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen i 2018.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 2 medlemmer: Ole Rødvig, Søren Alexandersen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Søren Schow

 

Der udpeges en formand blandt de indstillede medlemmer. Valggruppe AFKØÅ har indstillingsretten: Søren Schow

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indstiller 3 medlemmer og formanden til bestyrelsen for Nexø Havn A/S. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen i 2018.

 

Medlemmerne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Udover de af kommunalbestyrelsen indstillede medlemmer består bestyrelsen af 2 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt personer med særlig interesse for havnens drift.

 

Generalforsamlingen, dvs. kommunalbestyrelsen som ejer, vælger bestyrelsens formand, og bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Formanden kan udpeges blandt alle 5 bestyrelsesmedlemmer.

 

De politisk indstillede medlemmer vælges for 4 år ad gangen gældende fra førstkommende generalforsamling efter kommunalvalget.

 

De 2 medlemmer med særlig interesse for havnens drift vælges for 4 år ad gangen, men forskudt således at de er på valg midt i de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmers valgperiode. 

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Nexø Havn A/S, vedtægter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 44  Rønne Havn A/S, bestyrelsen

08.00.05A30-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

44

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal indstille 3 medlemmer og 3 suppleanter, herunder formanden, til bestyrelsen for Rønne Havn A/S. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 Borgmester + 1 medlem: Winni Grosbøll, Thomas Thors

                 2 suppleanter: Anne Thomas, Anette Stæhr

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Jess Christian Persson

                 1 suppleant: Linda Kofoed Persson

 

Der udpeges en formand blandt de indstillede medlemmer. Valggruppe AFKØÅ har indstillingsretten: Thomas Thors

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt, idet det bemærkes, at der i henhold til vedtægterne ikke længere er mulighed for, at bestyrelsen har ret til at supplere sig med et ekstra medlem, der har indsigt i og viden om professionel havnedrift.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille 3 medlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen for Rønne Havn A/S. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen.

 

Borgmesteren og den fremtidige formand skal være blandt de 3 indstillede.

 

Ud over borgmesteren behøver de indstillede ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen er med virkning fra generalforsamlingen i 2018 sammensat af 9 medlemmer:

·         3 medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelsen (Borgmesteren, bestyrelsesformand og endnu et medlem)

·         2 medlemmer med særlige kompetencer efter indstilling fra LO Sektion Bornholm og DI’s Regionalforening på Bornholm

·         3 medlemmer med særlige kompetencer udpeget af de 5 ovenfor nævnte medlemmer

·         1 medlem udpeget af selskabets medarbejdere.

 

Generalforsamlingen vælger en suppleant for hver af de kommunalbestyrelsen indstillede bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen har ret til at supplere sig med et ekstra medlem, der har indsigt i og viden om professionel havnedrift.

 

Udpegningen gælder i 4 år fra førstkommende generalforsamling efter hvert kommunalvalg.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Rønne Havn A/S.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Rønne Havn A/S, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 45  Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S

13.00.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

45

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal indstille 6 medlemmer, herunder formand og næstformand, til bestyrelsen for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S. Medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 3 medlemmer: Lars Goldschmidt, Mikael Benzon, Anne Thomas

 

Valggruppe OVW indstiller

                 3 medlemmer: Carsten Scheibye, Maike Fiil, Brian Kofoed

 

Der udpeges en formand og en næstformand blandt de indstillede medlemmer. Valggruppe AFKØÅ har indstillingsretten: Lars Goldschmidt

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille 6 medlemmer, herunder formand og næstformand, til bestyrelsen for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S. Medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling.

 

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af

1.    6 medlemmer indstillet af kommunalbestyrelsen som vælges på generalforsamlingen

2.    2 forsyningsfaglige medlemmer af bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen

3.    Et antal medarbejdervalgte medlemmer i henhold til selskabslovens § 140-141.

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

Kommunalbestyrelsens indstilling af de politisk valgte medlemmer er dog gældende for 4 år regnet fra førstkommende generalforsamling efter kommunevalget.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Selskabsloven §§ 140-141

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S, vedtægter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 46  Overvågningsudvalget for South Baltic

00.03.10A30-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

46

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til overvågningsudvalget for South Baltic.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Anne Thomas

                 1 stedfortræder: Anne-Dorthe Elling Nielsson

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til overvågningsudvalget for South Baltic.

 

South Baltic Programmet løber i perioden 2014-2020.

 

Overvågningsudvalget er det fælles overordnede organ, der overvåger, styrer og evaluerer programmet, samt behandler/udvælger projekter til støtte.

 

Udvalget består af 6 medlemmer fra hvert af de fem programlande. De skal repræsentere offentlige myndigheder, sociale og økonomiske partnere.

Den danske delegation består af medlemmer fra Erhvervsstyrelsen, Region Sjælland, Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum, Sjællands Vækstforum og KommuneKontaktRådet (KKR) for Region Sjælland.

For hvert udpeget medlem skal der udpeges en stedfortræder, og i henhold til Ligestillingsloven skal der indstilles både en kvinde og en mand til de nævnte poster.

Der er ikke programmæssige forskrifter for, hvorvidt de udpegede medlemmer skal være politikere eller administrativt ansatte. Da arbejdet i udvalget indeholder både retningsgivende og mere teknisk-betonede opgaver (behandling af ansøgninger, programmanual mv.), er det besluttet, at de to bornholmske medlemmer fra hhv. kommunalbestyrelsen og Vækstforum udpeger hhv. en politiker og en administrativ medarbejder.

 

Udpegningen er gældende fra 1. januar 2018 til programmets udløb i 2020.

 

Lovgrundlag

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets beslutning af 13. august 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Høring om South Baltic-programmet 2014-202, samt udpegning af medlem og stedfortræder til Overvågningsudvalg (DOCX)

2.
South Baltic program udkast (PDF)

3.
South Baltic udkast til miljørapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 47  Rønne Ungdomskollegium S/I, bestyrelsen

03.14.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

47

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Rønne Ungdomskollegium S/I.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Tommi Falk Petersen

                 1 suppleant: Jesper Lindstrøm Larsen

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Rønne Ungdomskollegium S/I.

 

Medlemmet og suppleanten behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der sammensættes således:

·         1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen

·         1 medlem indstillet af uddannelsesinstitutionernes ledelse

·         1 medlem indstillet af beboerne på et beboermøde.

 

De to medlemmer indstillet af uddannelsesinstitutionernes ledelse og beboerne udpeges også af kommunalbestyrelsen, men er på valg forskudt af det medlem, der udpeges direkte af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der indstilles af uddannelsesinstitutionernes ledelse eller udpeges direkte af kommunalbestyrelsen, kan ikke være uddannelsessøgende eller andre unge med særligt behov.

 

Udpegningen gælder, for så vidt angår de medlemmer, der udpeges direkte af kommunalbestyrelsen, for kommunalbestyrelsens valgperiode 1. januar 2018 – 31. december 2021.  

 

For de øvrige medlemmers vedkommende gælder udpegningen for 2 år, og halvdelen afgår hvert år

 

 

Lovgrundlag

Bkg. Nr. 666 af 27. september 1991

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Rønne Ungdomskollegium S/I, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 48  Andelsboligforeningen Rosengården, Allinge

03.02.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

48

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege en repræsentant for kommunen til deltagelse i den årlige generalforsamling for Andelsboligforeningen Rosengården i Allinge.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         At kommunalbestyrelsen giver permanent bemyndigelse til regionskommunens leder af ejendomsservice, pt. Kim Eilif Rasch Pedersen, til at repræsentere regionskommunen på den årlige generalforsamling for Andelsboligforeningen Rosengården i Allinge.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege en repræsentant for kommunen til deltagelse i den årlige generalforsamling for Andelsboligforeningen Rosengården i Allinge.

 

Bornholms Regionskommune ejer 1 bolig i andelsboligforeningen.

 

På generalforsamlingen vælges andelsboligforeningens bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer samt 1-2 suppleanter.

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere udpeget en embedsmand ved hver konstituering. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen giver en permanent bemyndigelse til regionskommunens leder af ejendomsservice, pt. Kim Eilif Rasch Pedersen, til at repræsentere regionskommunen på generalforsamlingen.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Andelsboligforeningen Rosengården, Allinge, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 49  Andelsboligforeningen Ipsens Gård, Aakirkeby

03.02.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

49

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege en repræsentant for kommunen til deltagelse i den årlige generalforsamling for Andelsboligforeningen Ipsens Gård i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         At kommunalbestyrelsen giver permanent bemyndigelse til regionskommunens leder af ejendomsservice, pt. Kim Eilif Rasch Pedersen, til at repræsentere regionskommunen på den årlige generalforsamling for Andelsboligforeningen Ipsens Gård i Aakirkeby.

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege en repræsentant for kommunen til deltagelse i den årlige generalforsamling for Andelsboligforeningen Ipsens Gård i Aakirkeby.

 

Bornholms Regionskommune ejer 3 boliger i andelsboligforeningen.

 

På generalforsamlingen vælges andelsboligforeningens bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer samt 1-2 suppleanter.

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere udpeget en embedsmand ved hver konstituering. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen giver en permanent bemyndigelse til regionskommunens leder af ejendomsservice, pt. Kim Eilif Rasch Pedersen, til at repræsentere regionskommunen på generalforsamlingen.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Andelsboligforeningen Ipsens Gård, Aakirkeby, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 50  Bemyndigelse til underskrift

00.15.15A21-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

50

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bemyndigelse af person til at skrive under på dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med borgmester eller i dennes fravær viceborgmester.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

·         Kommunaldirektør Peter Loft eller i dennes fravær Teknik- og Økonomidirektør Claus Steensgaard Jensen eller Servicedirektør Johannes Nilsson bemyndiges til at skrive under sammen med borgmester eller i dennes fravær viceborgmester.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt. Borgmester Winni Grosbøll og viceborgmester Anne Thomas bemyndiges til at skrive under.

 

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

 

Bemyndigelsen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 32

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 51  Mødeplan 2018 for Kommunalbestyrelse og udvalg

00.22.02A26-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

51

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende mødeplan for 2018.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi-, erhvervs- og planudvalget samt de stående udvalg godkendes

b) møderne i Kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

c) Økonomi-, erhvervs- og planudvalget og de stående udvalg fastlægger hver især mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt .

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned. Der er dog nogle undtagelser, som fremgår af udkast til mødeplan.

 

Møderne i Økonomi-, erhvervs- og planudvalget holdes onsdag i ugen før kommunalbestyrelsesmødet med undtagelse af februar af hensyn til skolernes vinterferie.

 

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i Økonomi-, erhvervs-, og planudvalget og kommunalbestyrelsen, således at de sager, der går videre efter udvalgsbehandling, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møder i ØEP og KB.

Mødedagene for de stående udvalg og Økonomi-, erhvervs- og planudvalget fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Mødeplan 2018 udkast 7.12.2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 52  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

52

 

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:
Intet.