Referat
Klima- og Bæredygtighedsudvalget
04-01-2018 kl. 14:30
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Energistrategi 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Energistrategi

00.22.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal drøfte status på energistrategien.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at status og den fremadrettede proces for energistrategi drøftes.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018:

Punktet genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

En vigtig del af BGI er vores CO2-mål. Derfor er processen omkring vores energistrategi en vigtig forløber for BGI arbejdet. Flere politiske partier har været fremme med ønsker om enten havmøller og/eller søkabel som en bærende del af vores energiforsyning. Vi bør hurtigst muligt (Q1) have afklaret, om dette er en realistisk farbar vej for Bornholm at nå CO2 målsætningen indenfor den fastsatte tidsramme, da BGI målsætningen ellers falder.

 

Vi bør enes om hvad nøjagtig, der skal være undersøgt, før vi kan give en fyldestgørende svar på om havmøller, søkabel eller evt. andet kan være en løsning indenfor tidsrammen af BGI-målet.

Denne liste over undersøgelser skal have en sådan karakter, at vi, når alle felter er rundet af, enten har fundet en løsning eller fundet et punkt, hvor alle er enige om, at nu er mulighederne udtømte for at finde en løsning indenfor den angivne målsatte tidsramme.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-