Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
05-09-2018 kl. 08:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg af formand 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af formand

00.01.00A30-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget skal vælge en formand for den periode hvor nuværende formand Maria Fromsier Kjærgaard har sygeorlov.

Borgmesteren har ved en formandsbeslutning den 13. august 2018 bevilget kommunalbestyrelsesmedlem Maria Fromsier Kjærgaard sygeorlov af mindst 4 ugers varighed.

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

Erik Lund Hansen konstitueres som formand i Maria Fromsier Kjærgaards sygeorlovsperiode.

Brian Kofoed trækker sig som næstformand.
Næstformand konstitueres ved næste møde.

 

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af næstformanden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-