Dagsorden
Natur- og Miljøudvalget
22-09-2020 kl. 15:00
Skype-møde


Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Medlemsforslag. Kompetencefordeling. Nedpilling af autoværn ved Bobbabrøddan.
  åbent 3 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Medlemsforslag. Kompetencefordeling. Nedpilling af autoværn ved Bobbabrøddan.

00.15.15A21-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

-

Indstilling og beslutning

Kim Jacobsen, Dansk Folkeparti, indstiller at:

 

a)   Natur- og Miljøudvalget gennemgår kompetenceplanen, og drøfter om hvorledes snitfladerne skal ligge anderledes.

b)   Natur– og Miljøudvalget tager en principiel drøftelse af hvad der på udvalgets område kan kategoriseres som værende bornholmsk kulturarv med henblik på, at indskærpe for administrationen, hvad den hverken kan eller skal ændre/modificeres/nedlægge uden der ligger en politisk godkendelse bag.

c)    Det nu opførte autoværn pilles ned, og de nedtagne rødhætter genopføres på Bobbabrøddan.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

 

Sagsfremstilling

Medio september kom det frem, at Bornholms Regionskommune har begyndt nedtagning af de såkaldte ”Rødhætter”. Et lille stykke bornholmsk kulturarv, som angiveligt skulle lade livet grundet trafiksikkerhed. Der har dog ikke været et eneste trafikuheld de seneste ti år (jf. Bornholms Tidende), hvor ”rødhætterne” skulle have været helt eller delvist årsag til personskade. Derfor skal Natur-og Miljøudvalget have en grundlæggende og principielle drøftelser af, hvad der skal kategoriseres som værende bornholmsk kulturarv på udvalgets område.

Det er hensigten, at drøftelserne kan munde ud i potentielle ”fredninger”, hvilket så skal diskuteres, om det kan holdes indenfor eksisterende budget. Hvis ikke, er det hensigten at udvalget samlet skal gå til budget 2021 med et fælles opprioriteringsforslag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Kompetenceplan 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

3

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020: