Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
26-03-2020 kl. 16:30
via skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Valg af tilbudsgivere ved optagelse af lån
  åbent 3 Orientering fra formanden
  åbent 4 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

26-03-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af tilbudsgivere ved optagelse af lån

00.34.00P19-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-03-2020

16

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

26-03-2020

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Valg af tilbudsgivere i forbindelse med optagelse af lån på lånerammen for 2019.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         de fire tilbudsgivere bliver KommuneKredit, Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Nykredit Bank.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. marts 2020:

Udsat.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 26. marts 2020:

indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I dagsordenspunktet ”Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2019” indstilles det, at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere.

Det foreslås, at de fire tilbudsgivere bliver KommuneKredit, Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Nykredit Bank.

Det kan bemærkes, at der ved låneoptagelsen i de seneste år alene er kommet tilbud fra KommuneKredit.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU 26.3.2020

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget møde i november 2018 blev det besluttet at indhente tilbud på kommunens bankforretninger fra 3 lokalt forankrede leverandører, på baggrund af mistanke om enkelte landsdækkende bankers involvering i hvidvask.

De samme 3 lokalt forankrede banker plus Kommunekredit blev kontaktet i forbindelse med optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2018 og det foreslås, at der tages kontakt til de samme banker og Kommunekredit i forbindelse med indhentning af tilbud på baggrund af lånerammen for 2019.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

26-03-2020

3

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 26. marts 2020: 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

26-03-2020

4

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 26. marts 2020: 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt