Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
09-07-2020 kl. 16:00
via skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  lukket 101 Lukket punkt: udbud 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

09-07-2020

1

 

 

Fraværende

Winni Grosbøll, Søren Schow

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: udbud