Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
23-11-2020 kl. 18:30
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om mulige tiltag på kultur- og idrætsområdet
  åbent 3 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 4 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-11-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om mulige tiltag på kultur- og idrætsområdet

29.08.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-11-2020

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

 

 

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget vil blive mundtligt orienteret om tiltag der, som følge af Corona situationen, er iværksat på kultur- og idrætsområdet herunder også, hvilke tiltag der vil blive iværksat såfremt der kommer yderligere stramninger fra centrale myndigheder.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       Orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. november 2020:

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker på nuværende tidspunkt ikke iværksat yderligere lokale restriktioner. Såfremt der skal iværksættes flere lokale restriktioner, som ikke er dikteret fra centralt hold, ønskes disse til drøftelse i udvalget. Såfremt der kommer nye retningslinjer eller anbefalinger fra centralt hold iværksættes disse og udvalget orienteres.

 

Sagsfremstilling

I takt med en genåbning af Bornholm kan der konstateres en stigning i antal covid-19 smittede på Bornholm. For at reducere risikoen for smittespredning er der ekstra fokus på tilbud og aktiviteter på Kultur og Idrætsområdet.

 

Forvaltningen vil på mødet orientere om, hvilke initiativer der er igangsat, og hvilke muligheder der er for yderligere nedlukning af aktiviteter, hvis kravene fra de centrale myndigheder yderligere strammes.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-11-2020

3

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. november 2020:

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-11-2020

4

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. november 2020:

-